Hem

Kanalisera Automatism, Andekontakt

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 178, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: invisible
Denna text är importerad från /old/psi/kanalisera.html
är en sorts Automatism , Trobart , Andekontakt , Praktiserbart och Upplevbart

Att kanalisera är att låta någon entitet/ande/intelligens ta över hela eller delar av kroppen för att framföra något budskap.

Alias: kanalisera, länka och transtal

normal

Att kanalisera är att låta någon entitet/ande/intelligens ta över hela eller delar av kroppen för att framföra något budskap.


normal

Hur kan vi förstå detta plötsliga uttömmande av information ? Webster definierar channeling som a means of access, a route.

Channeling förser oss med en väg/ledning med vilken kommunikation kan flyta mellan olika nivåer av existens. Channeling är en väg med vilken de som inte är fokuserade i fysisk-verklighet kan ge information till de som är fokuserade i fysisk-verklighet.

Detta verkar vara ett rätt nytt fenomen men channeling funnits i olika former lika länge som människan existerat. Den vanligaste formen av channeling är den som vi alla erfarit: Den plötsliga känslan av en hjälpfull insikt. Denna form av channeling har hjälpt oss att lösa tillsynes olösliga problem och gett uppslag och insikt till konst inom alla former. Olikt andra former av channeling så finns alltid denna inspiration alltid tillgänglig för oss vare sig vi tar emot den eller inte.

Drömmar är en annan form med vilken information kan nå oss. I drömstadiet så är vi öppna och andligt inriktade, en öppen o-strukturerad väg med vilken universiell kunskap kan flöda. Dröm-channeling och inspiration är båda två tillförlitliga channels, men drömmar är för många människor lätta att ignorera. Men vi reagerar på de insikter som inspirerar oss.

Den mest spektakulära formen av channeling är: Channeling genom trans. I denna teknik så ger man sig ur sin kropp för att träda in i ett trans- stadium och tillåter källan att tala direkt till en tredje part.

De flesta trans-channelers arbetar med endast en källa, källorna kan vara flera saker,föremål,varelser. Många tror att källorna reflekterar channelerns undermedvetna eller det omedvetna.

Information som kommit till som via channeling kan också vara ifrån vårat Inre Jag.Information kommunicerat till oss via denna källa räknas definitivt som channeled-material, för vårat Inre Jag är inte fokuserat i den fysiska verkligheten. Andra kan genom channeling få information från det Kosmiska eller en Gud eller Gudinna.

Det mesta materialet, kommer till oss i huvudsak från andliga guider eller Mästare, men det viktiga är materialet och inte vilken/vilka vi tror källan är.

Ett annat sätt att kommunicera med våran källa är genom Automatisk skrift.

Det spelar ingen roll vilken teknik vi använder men det är vädigt viktigt att vi inte följer den blint. Tills vi är nöjda med deras tillförlitlighet så ska alla källor behandlas med en viss skeptisism. Vi ska studera allt material som kommit via channeling med öppenhet och frågvishet.

Material kan variera i innehåll, men det finns speciella kvaliteter som alltid finns närvarande i information som har blivit channeled från en äkta andlig källa. Sådan information är till utformningen alltid positiv och styr oss alltid direkt mot den andliga vägen. Eftersom alltid våra källor försöker hjälpa oss så mycket de kan genom ljud och användbara råd, källor som försöker förvåna och överraska oss med obegripligt skräp skall behandlas med försiktighet och varsamhet. En äkta källa förtäller inte löngner och ej heller skvaller. Våra guider säger aldrig åt oss vad vi ska göra, och de kan inte förutsäga framtiden eftersom framtiden förändras hela tiden.

När vi försöker att få kontakt med våra spirituella guider, så är viktigt att komma ihåg ett par saker. Icke fysiska ting har personligheter lika som fysiska har. Någon vars vibrationer var negativa, eller deprimerade, i livet, kan ta dessa med sig in i det spirituella livet. Edgar Cayce sade en gång: The only difference between live Episcopalian and a dead Episcopalian is that one is dead and one is alive.

I verkligheten finns inte kommunikation med de döda. Vi har förmågan att se livet i fysiska termer, men livet är en spirituell verklighet som för oss är presenterad i en fysisk form.

Fast de missledande guiderna inte kan göra dig illa fysisk, kan deras inflytande producera negavia sid-effekter som kan göra dina uppleverser genom channeling att kännas mindre fulländade eller obehagliga, lika som att vara runt någon negativ personlighet som helst. På grund av detta så är det säkrast att uppnå ett säkert system för skydd och medvetenhet när du försöker kontakta genom channeling. Observera och följ dessa råd som kan skydda oss från oundviklig villrådighet som kan resultera genom kontakt med dessa missledande källor.

Ett visst föreberedande är också nödvändigt om vi hoppas att få en så klar channel som möjlig. Med detta som ditt mål är det förmodligen inte bra om vi försöker oss på någon form av channeling tills vi är tillräkligt duktiga på att meditera.

Meditation gör oss mer centrerade och kärleksfyllda. Det fungerar också som en sköld mot kontakt med negativa spirituella personligheter. Meditaton skall övas dagligen, och det är det mest viktiga vi kan göra för att utöka vårt spirituella leverne.

Våra spirituella guider kan bli livslånga vänner och rådgivare eftersom de har en fantastisk utomstående syn på vårt liv och våra liv överhuvudtaget. De har tillgång till information som vi annars inte kan nå. De hjälper till att fördjupa oss i oss själva och hjälper oss ur kritiska situationer.

Det är ingen förlust av kontroll av kroppen och absolut inget att vara rädd för eftersom vi kan sluta när vi vill.

Spirituella vänner, precis som våra vänner i den fysiska världen, skall alltid behandlas med respekt. De skall inte användas till att underhålla våra vänner och svara på en massa triviala frågar. (Om det är viktigt för oss , så är det inte trivialt). Förmodligen är det värsta misstaget vi kan göra är att bli för beroende av våra guider och det är detta som kan medföra att vi förlorar dem. Liksom en äkta vän, vill våra guider inte att vi ska räkna med dem allt för mycket.

Channeling med våra spirituella guider är ett stort äventyr. Det kan ta veckor eller månader att uppnå kontakt men det är en trevligt framskridande och kommer att bringa mycket till de som förtjänar det. Lycka till

normal

Budskap från andra sidan

Den vanligaste metoden för andekontakter har emellertid inte varit knackningar utan främmande röster som talat genom mediernas mun. Ett berömt modernt exempel är hur den döde Jim Pike talade till sin fader James Pike genom tre olika medier.

En av dessa seanser ägde rum i kanadensisk TV den 3 september 1967. Mediet, Arthur Ford, kom snart i trans, och började tala med främmande röster. En av dessa röster presenterade sig som den döde Jim Pike, och började konversera med fadern. I samtalet angav han att han hade slavisk bakgrund, och nämnde att han hade kontakt med en man vid namn Martin Halverson, som nu också kommit till 'andra sidan'. Uppgiften om den slaviska bakgrunden var riktig, eftersom Jim Pikes moders familj hade ryskt ursprung. James Pike kunde bara vagt erinra sig en man vid namn Martin Halverson och visste inte att denne hade haft kontakt med sonen.

Detta fall fick stor publicitet, och James Pike skrev själv en bok om sina kontakter med sin döde son. Fallet är emellertid inte unikt, utan tvärtom typiskt för det slags bevis som spiritismen har tillhandahållit alltsedan dess storhetstid började vid 1800talets mitt. Människor som sökt kontakt med avlidna anhöriga har mycket ofta blivit övertygade om att det verkligen varit deras kära som har talat till dem genom mediet. Ofta har rösten också talat om sådana ting, t ex familjeangelägenheter, som man varit övertygad om att mediet inte kunde känna till.

Efter Arthur Fords död ar 1968 återfann man bland hans efterlämnade papper, tidningsklipp och anteckningar som visade att han hade gjort noggranna efterforskningar om James Pike och om andra klienter. En f d sekreterare berättade att Ford aldrig gjorde en sadan sak som seansen med Pike utan en oerhörd massa efterforskningar. Han visade mig hur man ska göra det. Han gick till biblioteket i Philadelphia... En dag sa jag till Arthur, 'läser du dina dikter?...' Det var kodnamnet för hans anteckningar... Han höll sina dikter aktuella genom att ständigt läsa tidningarna och klippa ut dödsrunor från hela Förenta Staterna. Han hade dessa dikter i en kappsäck som vi brukade gömma under framsätet i min bil.

Ford var inget undantag. Avhoppade medier från spiritismens glansdagar berättade om de många metoder de brukade använda för att skaffa fram fakta om klienterna. Utöver tryckta källor använde man medhjälpare som gjorde förfragningar under allehanda förevändningar. Medierna hade också en stark tradition av samarbete, och försåg varandra med information som de fått vid seanser eller på annat sätt. Under stort hemlighetsmakeri cirkulerade t o m kataloger med uppgifter om personer som brukade besöka seanser.

Många medier är ocksa mycket skickliga på att utvinna uppgifter från sina besökare genom att studera deras reaktioner på olika antydningar. Den som har be sökt ett medium eller en siare tror ofta efterat att han har sagt betydligt mindre själv än vad han faktiskt har gjort.

Många spåkvinnor spår i händer. Det underlättar, inte därför att ödet skulle stå skrivet i handflatorna utan därför att klientens emotior, eller reaktioner på det hon säger kan märkas genom handrörelser och handsvett. Det berömda mediet Leonora Piper tillämpade en liknande metod, nämligen att hålla seansdeltagarens hand mot sin panna när hon försökte kalla fram hans döda anhöriga.

Alla spiritistiska medier är inte medvetna bedragare. En del kan verkligen försätta sig i ett slags transtillstånd, och minns inte efterat vad de sagt under transen. Detta tillstånd har en del gemensamt med hypnotisk trans. De andepersonligheter som uppkommer har sin bakgrund dels i mediets omedvetna, dels i de närvarandes förväntningar.

normal

Under meditation kan vi få kontakt med våra livsguider och ta emot meddelanden ifrån dem. Att ta emot berättelser, beskrivningar eller metoder av olika slag kallas för att kanalisera. Det är som att öppna en kanal mellan dig och livsguiden så att budskapet går fram. Det finns de som har kanaliserat ned hela böcker eller terapeutiska metoder.

En plötslig ingivelse eller idé går att få utan att kanalisera.

Kanalisering är också en metod för att läsa av en aura. Den som kanaliserar är natuligtvis medial. Det går enkelt förklarat till så att kanaliseraren antingen med handen eller med sin egen aura känner på klientens aura. Det som går att finna där är det mesta som berör våra liv. Kanalisering är inte en metod för att rota i andras liv. Det hela övervakas av klientens livsguider som avgör vad kanaliseraren får berätta för sin klient. Det som sägs är sådant som klienten just för tillfället behöver höra. Det gäller personlighetsuppfattning och viktiga beslut i livet.

En del ser kanaliseringen som en spådomsmetod men det är inte särskilt vanligt. I så fall är det sådant som ligger precis runt hörnet. Alltså en hjälp att fatta beslut och välja väg.

En del terapeuter använder sig av kanalisering för att kunna hjälpa sin klient på bästa sätt. Då är det inte alltid som klienten får veta det. I Norge t.ex. är det inte accepterat bland alla kretsar att ägna sig åt hokus pokus som de anser att detta är men att gå till en terapeut eller konsulent går bra.

normal

Hur gör man för att kanalisera?

Börja med att sätta dig i en bekväm avslappnad ställning. Sitt på en plats som betyder mycket för dig och ha det gärna snyggt och prydligt omkring dig. Tänd gärna några ljus och släck din vanliga belysning. Sitt med så rak ryggrad som möjligt och ha händerna på knäna med handflatorna uppåt. Var inte rädd när du gör det här utan var lugn och koncentrerad. Förbered dig på en fantastisk upplevelse i ljusets, kärlekens och vägledningens tecken. Slut dina ögon och slappna av i hela kroppen. Känn hur du låter kärleken och ljuset strömma obehindrat igenom din kropp. Slappna av. Slappna säskilt av i huvudet, axlarna, bröstet och magen. Koncentrera dig på andningen och försök att hitta ett sätt att andas som är så lite ansträngande som möjligt. Andas bara med näsan och arbeta bara med musklerna som styr lungorna. Inga andra muskler behöver arbeta så känn hur du slappnar av mer och mer. Tänk inte på någonting annat än andningen och låt till så småningom även denna funktion sköta sig själv. När du börjar känna att det stramar i händerna eller på något annat ställe i kroppen så vet du att du är på rätt väg.

Känslan växer och du fortsätter tills du känner att det stramar i hela kroppen. Du börjar se ljuset och ser att din guide kommer till dig. Fortsätt att låta kärleken och ljuset genomskölja din kropp. Känn hur du kan kontrollera din energi och hela energiflödet omkring dig. Känn hur du möter din guide genom att ni båda anpassar era frekvenser till varandras. Be din guiden smälta in i dig så att ni båda kan vara vid medvetande samtidigt och att ni kan kommunicera på enklaste sätt.

Du känner nu att du tagit kontakt med din guide och vill säkert försöka kommunicera med denna. Det är du själv som bestämmer vilka funktioner i din kropp som du ger guiden tillträde till. Du kanske till exempel vill prata med guiden eller så kanske ni bäst kommunicerar genom skrift eller bilder. Inget sätt är mer riktigt än något annat och inget sätt är fel. Alla guider använder sig av olika sätt att kommunicera på så ni får anpassa er till varandra och känna efter vad som känns bäst. Tänk på att du alltid kan välja. Din guide har oftast bara ditt bästa som mål, men om du känner att du hittat en guide som ger dig obehag så be helt enkel denna guide lämna din kropp. Be istället att få kontakt med en annan, mer högfrekvent guide och känn hur kärleken och ljuset sprider sig inom dig åter igen. Ta väl vara på de guider du möter på vägen och när du känner att du är färdig att ta avsked så gör du helt enkelt detta. Uppför dig vänligt och hövligt och alltid med en inre strävan efter kärleken och ljuset. Tacka din guide och tag farväl av denna. Ni kommer säkerligen att mötas igen.

normal

Falska budskap?

Om man betraktar berättelser om samtal med andar, gudaväsen, naturväsen mm. i olika medier, så ser man väldigt snabbt att de skiljer sig från varandra totalt. Det finns knappt två källor som säger samma sak om exempelvis vad naturväsen har för egenskaper. Detta beror på att så gott som ingen ifrågasätter informationen som tas emot. Vad är det som säger att ängeln man samtalar med talar sanning? Inte ett dugg. Man tar för givet att det är sant och riskerar att bli grundlurad på kuppen. Jag menar, om historierna skiljer sig så vilt från varandra som de gör, så kan det ju bara betyda att många av dessa väsen ljuger, eller att medierna hittar på alltihop. Trots detta pladdrar människorna som har mött varelserna på som om det var den mest självklara sak i världen att världen verkligen ser ut som varelsen har berättat.

Människor har en tendens att vilja se anden som en mycket mer utvecklad varelse, lustigt nog. Man kan ju naturligtvis fråga sig varför dessa väsen skulle vilja ljuga för oss. Till det har Mikael Kvist en mycket bra förklaring som han har redovisat noggrant i sina böcker Tidkrigarna 1 & 2. Extremt bra böcker, jag rekommenderar alla parapsykologi-intresserade att läsa dem. Men, oavsett om han har rätt eller inte, så återstår faktum att det inte är särskilt smart att tro blint på vad andarna säger. Ju mer man frågar desto bättre. Fråga vad som helst, det smartaste ni kan komma på. Om den är så högt utvecklad som många tror borde den inte ha något emot att svara på frågorna.