Hem

Förslag på frågor vid kanalisering

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 543593, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: ronny

Förslag på frågor som kan användas vid kanalisering. Kom ihåg att utveckling och växt får du bara av kärlek, glädje och förlåtelse.

Alias: förslag på frågor vid kanalisering

normal

Förslag på frågor vid kanalisering.

ALLMÄN NATUR:

Är det möjligt att leva sann glädje?
Vad är sann glädje?
Hur kan man skilja mellan sann glädje och en illusion av glädje?
Finns det någon skillnad mellan det högre jagets glädje och den glädje som personligheten upplever? Och är det möjligt att uppleva bägge?
Är det högre jaget annorlunda jämfört med det jag som vi människor känner till?
Hur kan man nå sitt högre jag?
Sker detta på samma sätt för alla?
Hur känns det högre jaget?
Vilken är viljans funktion?
Kan vi styra viljan utan ansträngning?
Hur skulle man kunna styra viljan på andra sätt för att uppnå det man vill?
Hur kan min vilja tjäna mig?
Vad kan jag göra för att skapa det jag vill?
Hur kan människor föra in mera ljus i sina liv?
Har alla ett högre syfte med sitt liv?
Vilka är några av anledningarna till att människor väljer att födas?
Vilka olika slags saker arbetar människor med under sin livstid på jorden?
Är universum verkligen omhändertagande och generöst till sin grundläggande natur?
Är det möjligt att bli påverkad av andra människors tankar och känslor?
Hur märker man om man blivit påverkad av någon annan och vad kan man göra åt detta?
Har alla relationer ett syfte?
Är allt man ser hos en annan människa en återspegling av vad man arbetar med i sig själv?
Är det sant att man kan förändra relationen genom att förändra sig själv?
Är framtiden förutbestämd?
Finns det en fri vilja?
Hur kan man skapa den framtid man vill ha?
Vilket kan vara syftet för mig att lära mig kanalisera? Och hur kommer det att tjäna mig och medmänniskorna?

PERSONLIG NATUR:

Vilket är syftet med mitt liv?
Vad är det jag behöver lära mig i detta liv?
Hur kan jag skapa mer överflöd i mitt liv?
Vad kan jag lära mig i min relation till________?
Vilken är min högsta livsväg nu?
Hur kan jag bäst uttrycka min kreativitet?
Hur kan jag uppnå inre frid? Och hur kommer min inre frid att kännas?
Vad kommer för mig?
Hur styrs jag av mitt djupaste mående, som jag inte påverkar?