Hem

Den fria viljan

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 136585, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: HexDoktor

Den fria viljan kopplas ofta till kristendomen och att kunna välja mellan gott och ont.

Alias: den fria viljan, fria viljan och fri vilja

normal

Den fria viljan har sitt säte i hjärnbarken, i främre delen nära mittlinjen, enligt nobelpristagaren Francis Crick.
Med 'fri vilja' menas här vår förmåga att göra medvetna val.

Uttrycket är centralt inom religioner som kristendomen, men tankarna om den fria viljan är inget kristet påfund utan härrör ur äldre tiders judendom.