Hem

Kristendom Abrahamitisk religion

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 201, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: esrange
Denna text är importerad från /old/psi/kristendom.html
är Trobart och Abrahamitisk religion

Omkring år 30 efter vår tidräknings början grundades kristendomen på grund av rykten att en viss Jesus, som nyss hade blivit korsfäst och begravd, hade uppstått från de döda.

Alias: kristendomen

normal

Omkring år 30 efter vår tidräknings början grundades kristendomen på grund av rykten att en viss Jesus, som nyss hade blivit korsfäst och begravd, hade uppstått från de döda.

Uppståndelsen hade en avgörande betydelse för tron. Är Kristus icke uppstanden, då är vårt budskap av intet och vår tro utan mening, förklarade Paulus.

Kristendomen spreds av missionärer som Paulus och Petrus. Efter åratal av förföljelser blev kristendomen ändå år 313 en erkänd religion i Romarriket och 380 statsreligion. Därmed inleddes medeltiden, som helt präglades av kristen tro. 529 lät kyrkan stänga Platons akademi i Aten, och samma år grundades Benediktinerorden, som var den första av de stora munkordnarna. Kyrkan lade locket över den grekiska filosofin.

Under medeltiden gavs jordelivet liten betydelse. Man siktade i stället in sig på livet efter detta. Allt man gjorde var förberedelseer för det kommande livet. Människan beskrevs som full av synd, men hon kunde räddas genom Guds nåd. All skolutbildning skedde i kristen regi.

normal

Historia

Den kristna läran spred sig främst till Romarriket efter Jesus död. I den kristna kyrkan var alla välkomna, vilket medförde att många fattiga män och slavar hittade hem i kristendomen. I början av 300-talet var 15% av Romarriket kristet. Staden Rom kom senare att kallas kristendomens huvudstad.

År 313 e.kr beslutade Kejsar Konstantin att de kristna inte längre fick förföljas. Han hjälpte också de kristna, och byggde bland annat Peterskyrkan i Rom. År 380 e.kr, bestämde en annan kejsare i Romarriket att kristendomen var den enda tillåtna religonen. Alla tvingades alltså till att bli kristna.

I Sverige, i mitten av 800-talet, verkade Ansgar i Birka.
Han var en fransk munk som kallats dit av sveakungen. Svearna i Birka ogillade Ansgars präster och slog ihjäl vissa, och drev iväg andra. Det skulle dröja ytterligare ett århundrade innan någon kristen rörelse fick slå rot i Sverige. År 1085 påbörjades bygget av Lunds kyrka, det dröjde dock ända fram till år 1164 innan Sverige fick sin första ärkebiskop.

I början av 1500-talet var alla svenskar katoliker. Tack vare Luthers framfart konverterades Sverige till protestanter hundra år senare. Han ansåg bland annat att kyrkan tjänade för mycket, och att de utnyttjade människors tro för egen vinning.

Så här har det mer eller mindre sett ut i Sverige sedan dess. Människor har regelbundet gått till kyrkan på söndagar. Det är först nu på de senaste hundra åren som svenskarna blivit friare från religioner. 1860 infördes religionsfrihet officiellt i Sverige, det kan ha en utlösande faktor. Idag är det långt ifrån alla som går till kyrkan, det har blivit en minoritet, ändå kallas Sverige för en kristen stat.

Kristendomen är faktiskt den religion som dödat flest människor genom tiderna. Man ser mycket mord bland exempelvis muslimerna idag, men de får hålla på ett bra tag till innan de kommer upp i kristendomens skala. 2 Mos 20:13 säger ”Du skall icke dräpa”. Var går egentligen gränsen? Den säger inte helt klart ”Du skall icke döda”. I bibeln kan man läsa en rad saker där faktiskt Gud gett kommandot att döda människor och djur. Inkvisition, korståg, dödsstraff och häxjakt är exempel på vad kristendomen ställt till med under århundrandena.
Än idag kräver många kristna att människor skall bli dödade. Till exempel i USA är de som förespråkar dödsstraff oftast konservativa kristna.

Hur kristendomen ser ut i Sverige om hundra år vet ingen. Vi märker dock att kulturerna blandas ihop, och ibland krockar. Vi får fler religioner än någonsin i vårt land, och dessa blandas in i newage-liknande rörelser.

normal

Kristendomen är indelad i en mängd olika samfund och kyrkor vilka genom tiderna har haft många inbördes stridigheter. Den anses vara den största av de fem världsreligionerna, men då räknas också hela västvärlden såsom kristet, vilket i dagsläget är en tveksam bedömning.

På vissa håll i världen växer antalet bekännande kristna kraftigt under en period, i en sorts kedjereaktion till följd av kampanjer där evangeliet predikas, nya kyrkor startas och medlemmar värvas. På andra håll går sekulariseringen allt längre, och fastän man alltjämt firar både jul och påsk, är det få som reflekterar över högtidernas ursprung.

Kristendomen är troligen den religion som givit upphov till inte bara de flesta olika underkategorierna, utan även de flesta motreaktionerna.
Ateister ser ofta kristendomen som sin huvudmotståndare, vilket också djävulsdyrkare och satanister gör. Medan ateismen angriper den religiösa tron på ett intellektuellt plan (t.ex. genom det klassiska Theodicé-problemet), så menar satanisterna att de kristnas moral är falsk och ohållbar. Detta har i sin tur givit upphov till extrema varianter, som t.ex. Jesusdyrkan.