Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Jehovas Vittnen Nyreligiös rörelse, Denomination

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 104561, v3 - Status: normal.
är Nyreligiös rörelse och Denomination

Jehovas vittnen är Sveriges största parakristna rörelse. De har 30 000 anhängare, varav 24 000 kallade förkunnare. De är dessa som sprider deras budskap, ofta i form av dörrknackningar.

Alias: sällskapet vakttornet och vakttornet

Detta är uppslagsordet för Jehovas Vittnen. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Nyreligiös rörelse.

normal

Vi har nog alla någon gång fått besök av Jehovas Vittnen, och många mer eller mindre avskyr dem. Det är inte många som ger sig tid för att lyssna på vad de har att säga, vi vet bara att de är kristna och påträngande. Jag tänkte här berätta lite om organisationen.

Jehovas vittnen är Sveriges största parakristna rörelse. (para = vid sidan av) De har 30 000 anhängare, varav 24 000 så kallade förkunnare. De är dessa som sprider deras budskap, ofta i form av dörrknackningar.

Sedan början av 60-talet har medlemsantalet tredubblats. Nu växer inte organisationen lika fort längre, och det händer till och med att antalet sjunker. I hela världen finns det ca fem miljoner förkunnare, och antalet ökar.

Bakom Jehovas Vittnen står Sällskapet Vakttornet, som består av en grupp män som påstår sig vara tillsatta av Gud. De har sitt högkvarter i Brooklyn i New York och det är de som bestämmer hur bibeln skall tolkas och vilka som skall ingå i kretsen.

Jehovas Vittnen följer alltså Sällskapet Vakttornet blint. De är för teokrati (gudsstyre), eftersom Sällskapet Vakttornet är Guds jordliga organ är det alltså deras lagar som gäller. Egenskaper som självständigt tänkande och oberoende uppmuntras inte, så att tolka bibeln på egen hand är otillåtet. Medlemmarna får också lära sig att inte läsa litteratur som är på något sätt kritiskt mot Sällskapet Vakttornet. Man säger att människan är lyckligast om hon endast följer Gud och inte blandar in det mänskliga förnuftet.

Ett Jehovas vittne är lojal genom att följa de regler som Sällskapet Vakttornet satt upp. De skall inte fira jul eller födelsedagar, de får inte röka och de måste ta det måttligt med alkoholen. Staten anses vara ond så det är därför förbjudet att ingå i andra organisationer eller samfund. De röstar inte i val, och vägrar värnplikt. Om någon skulle bryta mot dessa lagar blir han utesluten ur rörelsen. Andra vittnen förbjuds umgås med denne och inga undantagsfall förekommer, inte ens om det är inom familjen. Om någon vill träda ur organisationen går detta bra, och man har speciella domstolar om man har något att framföra. Förr var detta obligatoriskt.

Ett vittne måste hela tiden vara engagerad i att föra sektens budskap vidare. De måste dessutom flera gånger i veckan befinna sig i ”Rikets sal” där de diskuterar litteratur och diskuterar om hur de bättre skall föra fram rörelsens budskap.

En sak som de fått mycket kritik för är att de vägrar ta emot blod från andra. Det finns vittnen som dött i onödan på grund av sin tro. Det som är ännu värre är att de lurar sina barn till det också. Nu för tiden tas vårdnaden från föräldrarna i tre veckor vid en sådan situation så att föräldrarna inte kan påverka barnet. Sällskapet Vakttornets argument är 3 Moseboken 17:11 där följande står: ”Allt kötts själ är i blodet”. Tidigare fick de inte ens vaccinera sig, men de kom på att många förkunnare dog i Europa så man tvingades ge upp den regeln.

Jehovas Vittnen är emot treenigheten. De säger att Jesus var Guds viktigaste person på jorden, men att han inte på något sätt var gudomlig. Man säger också att han dog på en pole, och inte på ett kors. Man står fast vid att Guds namn är Jehova, fastän språkvetare över hela världen för länge sedan konstaterat att det är Jahve.

De tror att ett blodigt fältslag snart skall utkämpas vid Harmageddon i Israel. Jehova kommer att förinta sina jordiska fiender, och då gäller det att man är värd att räddas. Efter detta följer en tusenårig period av fred, och efter det släpps ondskan lös en kort tid. Sedan kommer evigheten. Sällskapet Vakttornet säger att endast 144 000 människor får komma till himlen, resten blir jordliga slavar åt Kristus och de 144 000 andra. Jehovas Vittnen har ju idag omkring sex miljoner medlemmar, detta är en anledning till att många lämnat organisationen.

normal

Kommentar på text ovan

Detta e-brev fick jag nyligen. Jag lägger upp det i förhoppning om att ge en klarare bild över ämnet. Min text om Jehovas Vittnen var en del i ett större arbete om kristen extremism. På grund av detta kan jag tyvärr inte veta vilka källor jag använde till vilket.

Hej Tony.
Läste din sida om Jehovas Vittnen och måste nog be dig ta kontakt med ett vittne för att få en hel del av innehållet rättat.

Ex. Skall harmageddon verkligen utkämpas enbart i Israel? Det är absolut inget Jehovas Vittnen står för. JV. tror att jesus var guds son som han sände hit till jorden för att för våra synder och att han VAR GUDOMLIG men inte att han var GUD!

JV vet mycket väl om att jahves stavelsenamn är JHWH, men att det precis som Jesu namn uttalas olika i olika länder, ex uttalades hans namn troligen Jeshoa (mycket tveksam stavning). Därav har JV valt att använda Jehova. JV. uppmanas att forska och verkligen reda ut bibliska ämnen för att stärka sin tro och inte att enbart bli matade av styrande kretsen som du vill framhålla.

Dessutom tror inte JV att staten är ond... tvärtom så har de djup respekt för staten som en anordning från gud (Jesus svarade ju apostlarna med liknelsen från ett mynt ge tillbaka till kejsaren det som tillhör Kejsaren men till gud det som tillhör gud), dock så måste vi lyda gud mer än människor" som det står i bibeln, så där staten frångår guds ord ex i att lära sig mörda (värnplikt), då vägrar JV.

Obligatoriska domstolar????? Blodet vet jag om att vittnena vägrar pga guds ord men att de samtidigt har en fast övertygelse om en närastående uppståndelse för de som dör eller är döda. Men det där med att JV inte fick vaccinera sig har du nog fått lite om bakfoten.

Rikets sal går JV till för att de längtar dit, det är där de får andlig mat. Det är en fristad i ett så jobbigt samhälle att leva i där man hela tiden får höra falska anklagelser (ex i din hemsida) det är en försmak av framtiden då folk av alla möjliga olika raser och bakgrunder kan förena sig för att de har något gemensamt. Det är ingen som tvingar dem dit, men däremot uppmanas de att gå dit för att få träffa vännerna och för att bli peppade att orka fortsätta den andliga kampen.

Hoppas att du kanske har förstått lite grann, ta gärna kontakt med något vittne där du bor eller via hemsidan http://www.vakttornet.se så kan du få en riktig syn och förklaring av vad Jehovas Vittnen står för.

normal

Kommentar

Som ett ex vittne och fortfarande troende till viss del så kan jag bara säga att dessa kommentarer gör dom starkare i sin inställning om att dom tillhör den enda sanna tron. För att om man säger sig veta vad man talar om utan att ha gjort en grundlig undersökning själv så är man ute och cyklar. Det är faktiskt så som falska anklagelser kommer till. Och om man nu vrider ord och meningar bara för att smutskasta så kommer dom att hamna i ens eget ansikte.

Jag kan bara med sorg se hur dålig upplysning ger vatten på lögnens kvarnar. Jag har växt upp i ett hem av Jehovas Vittnen och levt som gift inom organisationen. Tyvärr så valde jag fel väg enligt dom men det ger mig inte rätt att tala illa om dom. Dom har sina regler och alla inom organisationen är där frivilligt. Vill du inte så lämna organisationen som mig.

Jag har Astral seende och healande krafter som inte kan accepteras av deras tro. Och jag kommer aldrig någonsin vilja ta risken att utmana deras gud Jehova genom att tala illa om dem. Och om jag hoppas rätt så finns här inga JV som medlemmar för det skulle strida mot deras tro och kunna få otrevliga följder. Tänk på att er Gud ser er. Endast av medmänsklighet så skriver jag här. Mvh Jokern