Hem

Torahn Helig skrift

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 33065, v4 - Status: normal.
är Helig skrift
Behandlar Guds straff eller orsak och verkan?

Torah är lagen eller läran som motsvarar de fem Moseböckerna i Gamla Testamentet.

Alias: moseboken, pentateuken och torahn