Hem

Jahve Gudom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 649316, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Guson
är Gudom

Jahve är Guds namn enligt Gamla Testamentet, vokalisering av det hebreiska YHWH eller JHWH med betydelsen "Jag är" eller "Han som är"

Alias: jahve och jehova

normal

Jahve är namnet på hebréernas gud - den högste guden, alltings skapare och yttersta makt enligt Gamla Testamentet.

Namnet Jahve ska Moses ha fått då han mottog undervisning av Gud och upplevde mysteriet med den brinnande busken, från vilken Gud uppgav sitt namn.

Jahve är världsordningens upprätthållare, griper gärna in i skeendet, använder språkrör som profeterna som han har ett nära förhållande till.
Månniskorna tillåts handlingsfrihet och det fria valet, men Jahve kan alltid lägga sig i.

För egendomsfolket, hebréerna (israelisterna), är han en fadersgestalt med mänskliga drag. Han kan få raseriutbrott och såras av sitt folks olydnad, kan straffa men är i sista hand en förlåtande gud.
Av dem som missbrukat hans förtroende kräver han botgöring.
I alla nedteckningar bekräftas att han skapat människan till sin avbild.