Hem

Gamla Testamentet Helig skrift

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 106193, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: esrange
är Helig skrift
Behandlar Guds straff eller orsak och verkan? och Det heliga landet

En del av bibeln, den äldre delen av bibeln.

Alias: gamla testamentet och old testament