Hem

Predikaren Helig skrift

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 474630, v2 - Status: normal.
är Helig skrift

En av Gamla testamentets böcker.

Alias:

normal

Predikaren anses av många vara en mycket udda bok i Gamla Testamentet, eftersom dess grundhållning är pessimistisk och nästan cynisk. Författaren har inte försökt förenkla tillvaron, utan snarare framhållit tillvarons komplexitet. Det är en av GT:s vishetsböcker, men innehåller också rent poetiska inslag.