Hem

Helig skrift Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 518528, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Bok

Böcker som används som helig skrift av olika religioner.

Alias: heliga skrifter och helig skrift

Ave´sta
Helig skrift
Zoroastrismens (parsernas) heliga skrifter.
Eddan
Helig skrift
Samling guda- och hjälte dikter från Island som antas härstamma från 800-1100 talen som blev nedskrivna på 1200-talet.
Koranen
Helig skrift
Islams heliga skrift.
Mormons bok
Helig skrift
Mormornernas heliga skrift.
Torahn
Helig skrift
Torah är lagen eller läran som motsvarar de fem Moseböckerna i Gamla Testamentet.
Gamla Testamentet
Helig skrift
En del av bibeln, den äldre delen av bibeln.
Bibel 2000
Helig skrift
Den första svenska översättningen av Bibeln sedan Gustav Vasas bibel.
Bibel
Helig skrift
En stor samling skrifter som blivit den heliga boken för den kristna läran. Används också som historisk eller social lärobok, och som forskningsmaterial i olika sammanhang.
Tenjur och Kanjur
Helig skrift
Tibetansk buddhisms kanon - första gången utgiven på 1400-talet
Predikaren
Helig skrift
En av Gamla testamentets böcker.
Esra
Helig skrift
Bok ur Gamla Testamentet som beskriver judarnas återvändande till Juda efter fångenskapen i Babylon.
Första Krönikeboken
Helig skrift
Bok ur Gamla Testamentet som täcker tiden från Adam t o m kung David.
Första Kungaboken
Helig skrift
Bok ur Gamla Testamentet som tar vid där andra Samuelsboken slutar. Handlar om kung Davids död och kung Salomos tillträde som Israels regent.
Andra Krönikeboken
Helig skrift
Bok ur Gamla Testamentet som täcker tiden från Salomo till återkomsten från fångenskapen i Babylon. Här beskrivs Kung Salomo som en förebild i fromhet i både sin framtoning och i sina gärningar.
Höga Visan
Helig skrift
Bok ur Gamla Testamentet som är mycket speciell på det viset att den inte främst prisar kärleken till Gud, utan istället prisar kärleken mellan man och kvinna.
Jesajas Bok
Helig skrift
Den första bland Gamla Testamentets profetböcker där profeten Jesaja dömer Guds eget folk, men också ger löfte om upprättelse. Anses vara den viktigaste av profetböckerna och citeras ofta i Nya Testamentet.
Andra Kungaboken
Helig skrift
Bok ur Gamla testamentet som tar vid där Första Kungaboken slutar. Beskriver bl a profeterna Elia och Elishas motsättning till Israels kungar. Boken slutar mycket dystert med Israels folks fångenskap i Babylon.
Jobs bok
Helig skrift
Jobs bok tillhör Gamla Testamentets vishetsböcker och behandlar på ett unikt sätt frågan om varför rättfärdiga människor tvingas lida.
Rut
Helig skrift
Är en del av gamla testamentet och berättar om moabitiskan Rut. Mycket av boken skildrar från kvinnornas perspektiv.
Andra samuelsboken
Helig skrift
Bok i Gamla Testamentet som tar vid där den Första Samuelsboken slutar. Boken beskriver kung Davids regenttid över Israel.
Jeremias Bok
Helig skrift
Bok ur Gamla Testamentet, beskrivning över profeten Jeremias liv och gärning. Jeremia verkade i en mycket dyster period i det judiska folkets historia, och boken präglas av pessimism, men också av hopp om en ny tid.
Klagovisorna
Helig skrift
Bok ur Gamla Testamentet som består av en samling klagopsalmer.
Daniels Bok
Helig skrift
Bok ur Gamla Testamentet som anses vara en av de mer kryptiska och gåtfulla böckerna. Handlar om profeten Daniel och hans gärningar.
Joels Bok
Helig skrift
Kort profetisk bok ur Gamla Testamentet som bl a ger en profetia som i Nya Testamentet tolkas som en förebådelse av Pingstdagen.
Amos Bok
Helig skrift
Kort bok ur Gamla Testamentet som handlar om profeten Amos och vad han tycker om sitt folk, och det är hårda ord! Amos menar att Guds tålamod med det judiska folket är slut!
Obadjas Bok
Helig skrift
Gamla Testamentets kortaste bok som beskriver profeten Obadjas syn på det Judiska folket och dess situation.
Jonaboken
Helig skrift
Bok ur Gamla Testamentet. Behandlar profeten Jonas liv men inte hans profetior.
Nahums Bok
Helig skrift
Bok ur Gamla Testamentet som innehåller profeten Nahums profetior. Speciellt med boken är att profeten inte verkar i Israel och bland det judiska folket, utan i den Assyriska staden Nineve.
Ordspråksboken
Helig skrift
Ordspråksboken tillhör Gamla Testamentets vishetsböcker. Flera av ordspråken tillskrivs kung Salomo.
Första Samuelsboken
Helig skrift
Bok i Gamla Testamentet som beskriver övergången från domartid till kungatid. Tre stora bibliska personer figurerar i denna bok: Samuel, Saul och David.
Esters Bok
Helig skrift
Bok ur Gamla Testamentet som beskriver hur drottning Ester räddar det judiska folket från undergång. Esters motståndare är den persiske kungen Xerxes.
Nehemjas bok
Helig skrift
Bok ur Gamla Testamentet som är nära besläktad med Esraboken. Nehemja står för det politiska och sociala återuppbyggandet.
Psaltaren
Helig skrift
Psaltaren är Gamla Testamentets bön- och psalmbok. Här kommer hela människans sinnesstämningar till tals och riktar sig direkt till Gud.
Domarboken
Helig skrift
En bok ur bibeln med ett ganska dystert budskap. Boken beskriver människans olydnad jämntemot Gud, men även människans ånger inför detta.
Habackuks Bok
Helig skrift
Bok ur Gamla Testamentet som är som en dialog mellan profeten Habackuk och Gud.
Haggajs Bok
Helig skrift
Bok ur Gamla Testamentet där profeten Haggaj förmedlar Guds vilja till folket i fyra orakel.
Sakarjas Bok
Helig skrift
Bok ur Gamla Testamentet som har kallats apokalyptisk. Profeten Sakarja talar om en ljus framtid som kan komma. Budskapen kom till honom genom åtta nattliga syner och tolkades av en ängel.
Malakis Bok
Helig skrift
Bok som avslutar Gamla Testamentet. Budskapet är bl a att folekt inte är övergivet av Gud. Malaki är den som profeterar om att Profeten Elia skall återuppstå för att föregå Messias.
Mikas bok
Helig skrift
Bok ur Gamla Testamentet där profeten Mika uttalar Guds dom över de som förtrycker de svaga. Han talar också om att en ledare skall uppstå från Betlehem.
Exodus
Helig skrift
Namnet på Andra moseboken som kommer från israeliternas uttåg ur Egypten (vilket även det heter Exodus)
Râmâyana
Helig skrift
Indisk epos om Ramas liv, jämte Mahâbhârata den främsta i den indiska litteraturen. Tillkom på 200-talet f.Kr och tillskrivs skalden Valmiki.
Mahâbhârata
Helig skrift
Indiskt epos tillkommet mellan 400 f.Kr. och 200 e.Kr. och tillskrivs den vise brahmanen Vyasa.
Purânâs
Helig skrift
Hinduiska samling myter, legender, guda- och hjältegenealogier som tillkom mellan 400 och 900e.Kr.
Bhagavadgîtâ
Helig skrift
"Herrens sång" som omfattar 700 verser på sanskrit tillkommen ca 300 f.Kr.
Hávamál
Helig skrift
Dikt i 164 verser med bl.a. Odens runsånger, är en del av Codex Regius.
Sigrdrífumál
Helig skrift
Ett diktverk som är en del av Eddan. Handlar om Sigurd Fatnesbanes hjältedåd.
Sången om Grimner
Helig skrift
En del i Eddan där Grimner berättar för Agnar om världen och gudarna.
Völvans spådom
Helig skrift
Del av Codex Regius. Innehåller dikter om Jordens, gudarnas och människornas skapelse och undergång. (Asatron)
Vaftrudnersmål
Helig skrift
Del av Codex Redius från 900-talet. Bevarad i nästan ursprunglig form och innehåller en bold av nordbornas syn på gudamakten.
Grimnersmål
Helig skrift
Del av Codex Regius (och Odensdikterna) och en av våra bästa källor till uppfattningen om den fornnordiska gudavärlden.
Den Höges sång
Helig skrift
En del i codux regius, Eddan, med livstips. Där den höge är Oden
Sången om Harbard
Helig skrift
Del i Eddan
Sången om Skirner
Helig skrift
Del i Eddan