Hem

Purânâs Helig skrift

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 526093, v2 - Status: normal.
är Helig skrift

Hinduiska samling myter, legender, guda- och hjältegenealogier som tillkom mellan 400 och 900e.Kr.

Alias: bhâgavata-purâna, brahma-purânâs, purânâs, shiva-purânâs och vishnu-purânâs

normal

Denna ska ha fått sin inspiration från Veda och från islamisk astronomi.
Den innehåller myter om universums uppkomst, om gudars, heliga mäns och kungars härstamning, beskrivningar av vallfartsorter, ceremonier, fester, offer och rättsliga bruk liksom anvisningar för tempelbygge och ikonografi.
Mest populär av dessa skrifter är Bhâgavata-purâna som handlar om Krishnas ungdomstid och därigenom utgör en viktig del av den vishnuitiska litteraturen.
Dessa skrifter ska markera slutet på hinduismens klassiska period och det finns 18 allmänt erkända purânas bevarade.
Några är Vishnu-purânas, Brahma-purânas, Shiva-purânas.
Dom är skrivna på sanskrit.
Dom ska påminna om Mahâbhârata och Râmâyana, men även om de hinduistiska lagböckerna, Dharmashastra.