Hem

Shiva Gud, Indisk gudom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 139054, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Gud , Indisk gudom och Trobart

Inom hinduismen gud över världscykeln som råder över födelse - död - återfödelse.

Alias: nataraja, shiva och siva

normal

Nataraja (ett av Shivas namn)

Som Nataraja sägs Shiva vara källan till rörelse i kosmos. Nataraja betyder dansens herre.