Hem

Shivaism Religion, Hinduism

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 547193, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Religion och Hinduism

Jämte vishnuismen och shaktismen en av huvudinriktningarna i den moderna hinduismen.

Alias: kashmirshivaism, lingayatshivaism, pasupatashivaism, saiva-siddhanta-shivaism och shivaism

normal

Shivaism har olika grenar - men alla har guden Shiva gemensamt.

Den i nutid mest populära inriktningen kallas Saiva-siddhanta och stammar sedan ca 250 f.Kr.
Den har flest anhängare i Sri Lanka bland tamilerna och i södra Indien.
Religionen bygger på ett trettiotal sanskrittexter kallade Agama som tros vara lika gamla som Veda-skrifterna, dvs. ca 7000 år.

Man praktiserar yoga för att nå hängivenhet till guden (bhakti), Guds nåd (prasada) och hinduismens Nirvana (Moksha).
Andra inriktningar inom shivaism är Kashmir-, Lingayat- och Pasupatashivaism.