Hem

Bhagavata-religion Religion

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 688742, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Religion
plats Indien

Indisk religion vars mest kända skrift är Bhagavadgita

Alias: bhagavata-religion och bhaktivägen

normal

Gudskärlekens religion

Huvudvägen till frälsning är Bhakti som är hängivenhet för Gud enligt denna indiska religion.

Genom Bhakti får den lösta själen genom själavandring tjäna den högste. Bhakti-vägen eller bhaktimarga är gudskärlekens väg.
Motsatsen var kunskapsvägen och gärningsvägen som förespråkades av brahmaismen.

Under 1200-talet blev bhakti-religionen en folklig rörelse i Indien. Extas och dyrkan av gurus spelar stor roll. Den mest betydelsefulla skriften är Bhagavadgita med ursprung från 200 f.Kr. Senare verk är Bhagavata-Purana som anses skrivet på 1200-talet.

Namnet Bhagavata kommer från Bhagavat den helige Herren. Bhagavat identifierads med Vishnu, Krishna och Rama.