Hem

Medeltiden Tidsperiod

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 155730, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: oskila
är Tidsperiod

Tiden som var ca år 1000 till runt 1300-talet.

Alias: medeltiden

normal

Medeltiden sträcker sig från Västromerska rikets fall 476 e kr fram till slutet av 1400-talet då renässansen tar vid. Svensk medeltid anses traditionellt börja ca år 1000 (1066, slaget vid Hastings) och sluta 1521, året då Gustav Vasa valdes till Sveriges riksföreståndare.

Högmedeltiden varade mellan ca 1000-1300 e.kr.

Medeltiden delas ofta in i tidig medeltid (ca 500-900-talet), högmedeltiden (ca 1000-1300-talet) och senmedeltiden (ca 1300 och 1400-talet).