Hem

Visconti-Sforza Pierpont Morgan Tarocchi Deck Tarotkortlek

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 565026, v3 - Status: befäst.
Försteredaktör: kickibj
är Tarotkortlek

En av de tidigaste tarotkortlekarna med rötter i 1400-talet.

Alias: pierpont morgan tarocchi deck och visconti-sforza pierpont morgan tarocchi deck

normal
Bild av Visconti-Sforza Pierpont Morgan Tarocchi Deck
Reproduktion av Empress(La Papesse).

Den tarotkortlek som idag kallas Visconti-Sforza Tarot är en reproduktion av de kort som målades på 1400-talet med medeltida bilder. Dessa kort saknar text i såväl stora som lilla arkanan. Korten i lilla arkanan har inga bilder med scener eller personer, vilket heller inga andra av de tidigaste lekarna har.

Denna lek är dyrare än andra tarotkortlekar.
Två av korten är nyproduktioner då de inte funnits med från början (eller gått förlorade för längesen) - Tornet och Djävulen.

normal

Mer om Visconti-Sforza Pierpont Morgan Tarocchi Deck

De tidigast kända tarotkortlekarna kommer från flera handmålade lekar och skapades för familjerna Visconti och Sforza som regerade i Milano under 1400-talet. Den mest kompletta av dessa lekar är Visconti-Sforza Pierpont Morgan Tarocchi Deck. En konstnär vid namn A. A. Atanassov återställde korten och målade om slitna ytor på originalkorten. Han ersatte också fyra saknade kort.Resultatet kanske inte helt kan liknas vid de original som finns bevarade på olika muséer, men det är en fullt användbar lek som ser ut och innehåller de bilder som antas ha funnits på originalen när de var nya.

Originalleken var troligtvis skapad som en hyllning till de regerande familjerna. Viscontis och Sforzas vapenemblem, familjernas släktsymboler och vapenrockar är avbildade på korten och på flera av korten syns en adlig, ung och vacker dam som har identifierats som Bianca Maria Visconti.

Den återställda versionen brister dock i vissa hänseenden - i originalleken var korten mycket större. Originalen var onumrerade och hade inga titlar, till skillnad från den återställda. Korten The Tower och The Devil saknas i samtliga samtida tarotlekar och ingen tycks ha någon aning om vart de tagit vägen, eller om de ens funnits.

Atanassovs lek är baserad på Rothschild deck, en av de tidigaste tryckta tarotkortlekarna (som har överlevt).

En del detaljer i den återställda leken är felaktiga, men trots det så är korten utsökta konstverk. Man påminns om medeltida manuskript och böneböcker. Kortet The Lovers och flera av hovkorten är uppenbarligen verk av en konstnär med stor talang (som ev. kan vara hovmålaren Bonifacio Bembo och som använde personer från familjerna Visconti och Sforza som modeller).

Dessa kort ger också en utmärkt inblick i hur de rika och berömda levde i renässansens Europa, och entusiasmen för tarocchi i hoven. Vi får kanske aldrig veta om det var denna adel som uppfann tarot, eller om de hämtat idén från ännu tidigare symbolkort, eller från de lägre samhällstånden.

Även om dessa gamla kort mest används för historiska studier finns det även de som använder dem för divination. För den som är intresserad av ockultism kanske denna lek är mindre intressant ur divinationssynpunkt. De ockulta lekarna fick sitt uppsving först fram mot 1800-talet, när Golden Dawn började intressera sig för tarot.