Hem

Kort Föremål

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 402536, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Ande
är en sorts Föremål

Fyrkanter eller rundlar av papper med olika tecken och siffror på som betyder olika saker i olika spel/övningar.

Alias: cards och kort

Nio i Svärd
Svärd-sviten
Att vakna upp ur en livslögn
Prinsessa i Svärd
Svärd-sviten, Hovkort
Någon som har galna idéer, och säger vad han tycker och tänker
Prins i Svärd
Svärd-sviten, Hovkort
Någon som kan vara påstridig i sina åsikter, en sk "Besserwisser"
Sex i Svärd
Svärd-sviten
Mental stimulans från andra - att slå sina kloka huvuden ihop
Sju i Svärd
Svärd-sviten
Tankar kring existentiella, esoteriska och metafysiska frågor
Tio i Svärd
Svärd-sviten
En idé som är färdigutvecklad
Tre i Svärd
Svärd-sviten
Intellektet utvecklas med eller utan hänsyn till hjärtat
Två i Svärd
Svärd-sviten
Att kunna skilja ut och välja antingen eller
Åtta i Svärd
Svärd-sviten
Intellektuell fokusering och målmedvetenhet
Prins i Pentagram
Pentagram-sviten, Hovkort
Karriärist och arbetsnarkoman
Sex i Pentagram
Pentagram-sviten
Den fysiska gruppen såsom familjen, arbetskollegorna eller den egna fysiska kroppen
Sju i Pentagram
Pentagram-sviten
Att ifrågasätta sin materiella och ekonomiska situation
Tio i Pentagram
Pentagram-sviten
Materiell fullbordan.
Tre i Pentagram
Pentagram-sviten
Fysisk expansion
Två i Pentagram
Pentagram-sviten
En händelse som leder till en fysisk förändring
Åtta i Pentagram
Pentagram-sviten
Målmedvetet fysiskt arbete
Drottning i Pentagram
Hovkort, Pentagram-sviten
Lilla Moder Jord - bullmamman och örtgumman
Kung i Bägare
Bägar-sviten, Hovkort
Han är trygg i sina förhållanden, och herre över sina känslor
Ess i Bägare
Bägar-sviten
En ny och oförfalskad känsla
Fem i Bägare
Bägar-sviten
Ett äventyr som kan utmana känslolivet
Fyra i Bägare
Bägar-sviten
Känslomässig trygghet och psykisk stabilitet
Nio i Bägare
Bägar-sviten
Att vara psykologisk självsäker och känna empati för andra
Prins i Bägare
Bägar-sviten, Hovkort
Den seriöse romantikern som vill uppnå bestående relationer
Sex i Bägare
Bägar-sviten
Känslomässigt självförtroende i grupp
Sju i Bägare
Bägar-sviten
Psykologiskt utforskande och sökande efter självkännedom
Drottning i Bägare
Bägar-sviten, Hovkort
Hon är drömmande och kan ibland vara överkänslig, men hennes kärlek är äkta och känslorna uppriktiga
Tio i Bägare
Bägar-sviten
Känslomässig fullbordan
Tre i Bägare
Bägar-sviten
Lycka och glädje som växer när den delas med andra
Två i Bägare
Bägar-sviten
Speglingar och projektioner; "Du och jag" som två separata individer, inte "vi tillsammans" som en enhet
Åtta i Bägare
Bägar-sviten
Modet att uttrycka sina känslor, och våga göra något konkret åt dem
Prinsessa i Bägare
Hovkort, Bägar-sviten
En riktig sprallare och flirtis som är öppen för kärleksäventyr
Tio i Stavar
Stav-sviten
Självpåtagna uppgifter är fullbordade
Fyra i Stavar
Stav-sviten
Självkontroll över impulser
Fem i Stavar
Stav-sviten
Att inte veta vad man vill
Sex i Stavar
Stav-sviten
Gemensamma energier
Sju i Stavar
Stav-sviten
Kämpa för sin sak
Åtta i Stavar
Stav-sviten
Att koncentrera sin energi på det som är viktigt
Nio i Stavar
Stav-sviten
Livserfarenhet
Drottning i Stavar
Stav-sviten, Hovkort
Någon som har personlig styrka och självförtroende
Ess i Stavar
Stav-sviten
En ny impuls
Riddare i Stavar
Stav-sviten, Hovkort
Någon som brinner för sin sak
Kung i Stavar
Stav-sviten, Hovkort
En ledargestalt med stark karismatisk personlighet
Prinsessa i Stavar
Stav-sviten, Hovkort
Den spontana, öppenhjärtliga och ohämmade
Tre i Stavar
Stav-sviten
Viljan att växa
Två i Stavar
Stav-sviten
Beslut styrda av intuitionen
Drottning i Svärd
Svärd-sviten, Hovkort
Någon som är lojal och rättvis, sanningens moder
Ess i Svärd
Svärd-sviten
En ny idé, tanke eller insikt
Fem i Svärd
Svärd-sviten
Mentala föreställningar utmanas
Fyra i Svärd
Svärd-sviten
Mental ro för att man vet vad man tycker
Kung i Svärd
Svärd-sviten, Hovkort
Domaren - den som är säker på vad som är rätt och fel, och vet vad som gäller
10 - Lyckans hjul
Kort i Stora Arkanan
Att kunna tolka och styra sitt eget öde, beroende på hur man väljer att se på omvärlden utifrån sina egna värderingar
11 - Rättvisa
Kort i Stora Arkanan
Den som kan separera tankarna ifrån känslorna utan en inre konflikt, och som tar konsekvenserna av sitt handlande
12 - Den hängande mannen
Kort i Stora Arkanan
Att släppa kontrollen över det logiska tänkandet, och låta saker och ting ha sin naturliga gång
13 - Döden
Kort i Stora Arkanan
En smärtsam förlust, men nödvändig för att något nytt ska kunna komma
14 - Alkemisten
Kort i Stora Arkanan
Den hela människan som är i harmoni med sitt psyke efter en traumatisk upplevelse
15 - Djävulen
Kort i Stora Arkanan
Att bli medveten om illusionen av att vara separerad från andra
16 - Tornet
Kort i Stora Arkanan
Att gå emot det kollektiva medvetandet såsom traditioner och kulturer, för att hitta sin egen sanning
17 - Stjärnan
Kort i Stora Arkanan
Att ha funnit sin egen väg, och sin egen sanning
18 - Månen
Kort i Stora Arkanan
Det kollektiva omedvetandet och det djupaste psyket
19 - Solen
Kort i Stora Arkanan
Ett nytt medvetande som gör att man möter livet som ett nyfött barn; full av glädje och utan fördomar
1 - Magikern
Kort i Stora Arkanan
Den som äger all kunskap inom sig, och som har viljan och kraften att utveckla den i önskad riktning
20 - Yttersta Domen
Kort i Stora Arkanan
En upplevelse av att möta det gudomliga, och att känna en närhet till sin övertygelse om att det man tro på är det riktiga
21 - Världen
Kort i Stora Arkanan
Den fullkomliga människan som dansar livets dans
2 - Översteprästinnan
Kort i Stora Arkanan
Hon är Drottningen i Månens rike som öppnar dörrarna till psyket och det omedvetna, och till drömmarnas förståelse
3 - Kejsarinnan
Kort i Stora Arkanan
Hon är Drottningen i Solens rike, och allas vårt ursprung - Moder Jord
4 - Kejsaren
Kort i Stora Arkanan
Han är Kungen i Solens Rike, den store fadern som strukturerar upp, kräver disciplin och håller på traditionerna
5 - Översteprästen
Kort i Stora Arkanan
Han är Kungen i Månens rike, en andlig lärare och budbärare mellan himmel och jord som visar vägen till kunskap genom yttre faktorer
6 - De älskande
Kort i Stora Arkanan
Motsatsernas dragningskraft till varandra, och deras strävan för att nå en förening
7 - Vagnen
Kort i Stora Arkanan
Den medvetna människan som är beredd att resa inåt för att utforska sitt omedvetna
8 - Styrka
Kort i Stora Arkanan
Att hitta sina potentiella krafter, bejaka dem och ha modet att följa dem
9 - Eremiten
Kort i Stora Arkanan
Att sökandes vandra inåt för att finna sitt innersta centrum
0 - Narren
Kort i Stora Arkanan
Galningen inom oss som följer sin livstråd och litar på att allt ordnar sig, och som vågar satsa allt utan rädsla för att förlora
Ess i Pentagram
Pentagram-sviten
Något nytt som sker i det materiella, och som antar en fysisk form
Fem i Pentagram
Pentagram-sviten
Den fysiska tillvaron utmanas
Fyra i Pentagram
Pentagram-sviten
Fysisk trygghet
Kung i Pentagram
Pentagram-sviten, Hovkort
Den egna företagaren och en maktlysten materialist
Nio i Pentagram
Pentagram-sviten
Att känna sig fri i materiell gränslöshet
Prinsessa i Pentagram
Pentagram-sviten, Hovkort
Börsspekulanten - någon som tar materiella risker