Hem

Tre i Stavar Stav-sviten

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 569, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna
Denna text är importerad från /old/psi/tarot/stav_03.html
är Stav-sviten

Viljan att växa

Alias: tarot: tre stavar, three of wands, tre av stavar, tre i stav och tre stavar

normal

Rider deck

Översatt av Jonas Liljegren

En lugn, konstaterande figur, med ryggen vänd, tittandes från en klippkant på skepp seglande över havet. Tre stavar är placerade i marken och han stödjer sig lätt på en av dem.

Symboliserar: Han symboliserar etablerad styrka, företagsamhet, strävan, handel, upptäckt; dessa är hans skepp, fraktande hans handelsgods, vilka seglar över havet.

Omvänd: Slutet på besvär, motgång, slit och besvikelse, tillfälligt eller för gott.


normal

Tre i Stavar

Tre i Stavar symboliserar livsglädje, entusiasm, personlig utveckling och att man känner på sig vad som är på gång, men också alla former av mani.

Symbolbeskrivningen är gjord utifrån A. E. Waite / P. Colman Smiths Tarotlek.

Det här kortet påminner om Två i Stavar, då båda håller i stavar och står med ryggen mot oss, men det handlar om att vidga sina vyer, viljan att växa vidare som människa.

Treorna representerar motsatsernas förening, gudarnas tal, himlen, livet, lycka, tur, sammansmältning, syntes, uttryck, växande, skapandet, månens tre ansikten (ny, full och nedan) expansion, optimism och dynamik, men också negativ utveckling i form av en ond spiral.

Stavarna är förknippade med elementet eld eftersom det handlar om energi och kraft; en symbol för handling och rörelse.
De symboliserar livsglädje i alla dess former; passion, sexualitet, kreativitet, optimism, intuition, vilja, impulsivitet, kultur, att se mönster, anden, själen, det sjätte sinnet, lust, motivation, projekt, engagemang och den egna identiteten.
Med Stavarna hyllar vi glädjen till livet och förtroendet vi känner gentemot andra människor, men kan också stå för risktagande, otålighet, stress och utbrändhet.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.