Hem

Siffran tre Tal

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 410997, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Tride
är Tal

Redan Pythagoras kallade tretalet fullkomligt, och än i dag strukturerar den mänskliga tanken gärna i grupper eller stadier om tre.

Alias: 3 och talet 3

normal

Tre, ett tal som återkommer i åtskilliga vardagliga sammanhang, t.ex. i talesätt som alla goda ting är tre eller ett, tu, tre.

Redan Pythagoras kallade tretalet fullkomligt, och än i dag strukturerar den mänskliga tanken gärna i grupper eller stadier om tre. Från mytologin kan nämnas triaderna av gudar i många religioner; i folktron skall magiska handlingar ofta utföras tre gånger, och i västerländsk folksaga är en motsvarande upprepning av viktiga händelsemoment ett karakteristiskt inslag.

normal

Treorna enligt Tarot

Treorna representerar motsatsernas förening, gudarnas tal, himlen, livet, lycka, tur, sammansmältning, syntes, uttryck, växande, skapandet, månens tre ansikten (ny, full och nedan) expansion, optimism och dynamik, men också negativ utveckling i form av en ond spiral.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.