Hem

Affirmation Mantra

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 20, v6 - Status: normal.
Försteredaktör: Tride
Denna text är importerad från /old/psi/affirmation.html
är Praktiserbart och Mantra

Att upprepa påståenden om sig själv tills det blir sant...

Alias: affirmation, intalning och upprepning

normal

Affirmationer betyder att du med tankens kraft kan förändra din bild, alltså genom att tänka positiva saker om dig själv, din situation och din kropp så kommer det att bli så. Det funkar även tvärtom, alla vet ju hur vanligt det egentligen är med negativa affirmationer, 'vilken stor mage jag har' osv. Du skulle kunna ändra den meningen och säga, 'Vilken vacker och frisk kropp jag har'.

normal

affirmation (lat. affirma´tio, eg. 'försäkran', av affi´rmo 'försäkra', 'befästa', 'bekräfta'), i nyandligt färgade livsåskådningar en positivt formulerad fras eller sats som är tänkt att upprepas i tal, tanke eller skrift, i syfte att utövaren skall förändra sitt tänkande i önskad riktning och därmed förbättra sin livsinriktning och sina konkreta omständigheter.

Den grundläggande idén bakom användning av affirmationer är att varje människa skapar sin egen verklighet. Genom sina tankar drar man till sig vissa typer av omständigheter. I de mer extrema formerna anses man även kunna förändra sin materiella verklighet, exempelvis genom att affirmera sig till mer pengar.

normal

Exempel på några Affirmationer:

Jag är stark, givmild, omhändertagande, beslutsam, rik, strålande, ljus, entusiastisk, fridfull, lugn och stilla.

Universum fungerar i perfekt harmoni. Allting som sker är för min högsta utveckling. Jag ser nu ett universum av skönhet och perfektion

Saker och ting är goda, allting sker till det bästa, allt är i ordning och harmoni