Hem

Kreativ Visualisering Facklitteratur

Använd din fantasi för att skapa det du vill i ditt liv

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 578645, v2 - Status: normal.
är Facklitteratur
Behandlar Kreativ visualisering, Visualisering och Affirmationer
Publicerad år 1995
ISBN 91-87056-51-8
sidantal 161
Av Shakti Gawain
Publicerad av Energica

En guide till att lära sig kreativ visualisering.

Alias: kreativ visualisering

normal

Såld i över 45.000 ex. i Sverige och över en och en halv miljon bara i USA!

Kreativ visualisering är en praktisk guide med användbara metoder för att:

Bli mer avslappnad.

Öka din vitalitet och förbättra din hälsa.

Utveckla dina kreativa talanger.

Skapa meningsfulla relationer.

Nå dina yrkesmål.

Lösa upp negativa vanebeteeenden.

Öka dina möjligheter till ett rikare liv och mycket annat.

Jag tror verkligen, och jag har sett i mitt eget liv, att kreativ visualisering fungerar/Oprah Winfrey.

Ett öppet sinne och hjärta, plus en önskan att i högsta grad berika sitt eget liv, är allt vad du behöver för den här boken - förbered dig sedan på några ganska så sensationella och fullständigt underbara resultat./New Age Journal.

Kreativ visualisering är konsten att använda den mentala föreställningsförmågan och affirmationer för att skapa en positiv förändring i ditt liv. Bokens övningar används idag mycket framgångsrikt av idrottsmän, inom områden som psykologi, hälsa, utbildning, management och företagande och inom den skapande konsten.