Hem

Prâna Sanskritord, Esoterisk energi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 545303, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Sanskritord och Esoterisk energi

Prâna är sanskrit, från 'pra' (frambringa) och 'an' (att andas, röra sig, leva). Alltså betyder pra-an, Prâna, att andas fram, livsande eller livsenergi.

Alias: life-breath, life-energy, livsenergi, prâna och vitalitet

normal

Prana

Prana är enligt yogafilosofin den vitala energi eller livskraft som distribueras genom energikroppen till bland annat olika organ i den fysiska kroppen. Prana finns i fem olika former:

1. Sthoola prana är den kraft som rör sig uppåt i regionen mellan diafragma och strupen. Denna form av prana är kopplad till funktionen hos hjärta, lungor, luftstrupe och matstrupe. Den är också kopplad till anahata och vishuddhi chakras i energikroppen.

2. Apana är den kraft som rör sig nedåt i regionen mellan naveln och bäckenbotten. Denna form av prana är kopplad till njurarna, urinblåsa, stortarmen, etc. och svarar för avlägsnandet av avfallsprodukter och gifter ur den fysiska kroppen. Den är också kopplad till mooladhara och swadisthana chakras i energikroppen.

3. Samana är den kraft som rör sig horisontellt i området mellan diafragman och naveln. Detta är en balanserande kraft som är kopplad till magsäcken, levern, bukspottkörteln, mjälten, tolvfingertarmen och tunntarmen och som kontrollerar matsmältningsprocessen. Den är också kopplad till manipura chakra i energikroppen.

4. Udana är den kraft som svarar för funktionen hos sinnesorganen och rörelseorganen och som rör sig cirkulärt i armar, ben, hals och huvud. Den är kopplad till ajna och sahasrara chakras samt till bindu i energikroppen.

5. Vyana är den alltgenomträngande kraft som fungerar som reservtank för den fysiska kroppen och som används när underskott av prana uppkommer i olika sammanhang.

normal

Tillägg:

Sthula är den grövre andningen. Den finare heter suksma. Rotchakrat heter Muladhara.

normal

Energi versus Ande

Energi är egentligen inte helt adekvat. De vitala livsandarna ger upphov till energi.

En vanlig västerländsk uppfattning är att chakrah, (-h = plural), är energicenter. De är i själva verket centrer av medvetande.