Hem

Kronchakrat Chakra

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 970, v1 - Status: befäst.
Försteredaktör: Svadharma
Denna text är importerad från /old/psi/chakra/kron.html
är Chakra

Det här chakrat är beläget ovanpå huvudetprecis som en krona och därav dess namn.

Alias: hjässchakrat, kronchakrat och sahasrara

befäst

Plats i kroppen: Hjässan.

Organ: Muskulatur, skelett, hud.

Psykiska problem: Livsmod, värderingar, etik, mod, medmänsklighet, osjälviskhet, förmåga att se de övergripande mönstren, tro, inspiration, andlighet, hängivenhet.

Fysiska problem: Energistörningar, själanöd, kronisk trötthet utan kroppslig orsak, överkänslighet för ljus, ljud och andra miljöfaktorer.

Energisamband med den emotionella/mentala kroppen: Det sjunde chakrat rymmer den energi som ger upphov till hängivelse, hänryckning, profetiska tankar, transcendenta idéer och mystiska upplevelser.

Symboliskt samband: Det sjunde chakrat rymmer den renaste formen av nådens energi eller prana. Detta chakra lagrar den kraft som alstras genom bön och meditation och som är grunden till vår förmåga till symbolseende. Det är kraftcentret för andlig insikt och intuition långt bortom människans vanliga medvetande. Det tillhör den mystiska sfären, en dimension som står i medveten samklan med det gudomliga.

Främsta rädslor: Rädsla förknippad med andliga företeelser som att drabbas av ”själens dunkla natt”, bli andligen övergiven, förlora sin identitet och kontakten med livet och människorna i omgivningen.

Främsta starka sidor: Tron på det gudomligas existens och på allt det som tron representerar i vårt liv- inre vägledning, insikter i helandets konst och en djup förtröstan som undanröjer vanliga mänsklig rädsla. Hängivelse.

Helig sanning: Lev i nuet.

normal

(Sahasrara)

Det här chakrat är beläget ovanpå huvudet precis som en krona och därav dess namn. Kronchakrat har 992 stycken blad och jämför man det med t.ex. pannchakrat som bara har 96 lotusblad kan man förstå hur mycket mäktigare detta chakra är i jämförelse med de andra. Det visar den högre medvetandenivå som finns här, det går inte att förstå vad som finns i det här chakrat och man kan inte läsa sig till den informationen som ryms här, eftersom att kunskapen här ligger på ett helt annat medvetande plan.

Kronchakrat har med vårt högre jag att göra och med den andliga aspekten som finns inom oss. Hur vi utvecklar de andra chakrana kommer att reflekteras här automatiskt. Ett av kronchakrats uppgifter är att skapa sammanhang och kvalitet mellan alla aspekter hos oss, en annan är att ge en känsla av helhet och mening i livet. Typiska sjukdomar som kommer av att kronchakrat är blockerat är nervsjukdomar, förlamningar, genetiska sjukdomar mm. Kronchakrats färg är rödlila och dess symbol är den tusenbladiga lotusblomman.


normal

Sjunde chakrat: Sahasrara, hjässchakrat

Sahasrara är beläget högst upp på hjässan. Där har kroppen ingen baksida så det finns bara ett. Dess färg är violett som kan övergå i vitt. Chakrafärgerna är ju ett flytande spektrum som börjar i svart och slutar i vitt med alla regnbågens färger emellan och därför kan man säga att sjunde chakrats färg är violett, den kortaste våglängden, men den försvinner i mångfalden av alla färger som det vita ljuset består av.
Sjunde chakrats symbol är den tusenbladiga lotusblomman i full blom. Denna symboliserar öppenhet för själen i sitt mest fulländade uttryck. Hjässchakrat påverkar tallkttkörteln eller övre hjärnbihanget. Denna körtel har med vår verklighetsuppfattning att göra. Olika meditationstekniker, psykofarmaka och centralstimulerande droger påverkar denna körtel. Det kan alltså vara både farligt och utvecklande att stimulera tallkottkörteln, det beror på hur jordnära man är, och på verkligheten och kärleken. En människa med problem, materiella eller känslomässiga, ska inte experimentera med att stimulera sjunde chakrat, varken genom droger eller olika slags meditationer.
Det verkar vara så att människor med kompicerade nedre chakror tenderar att förlägga sin livsenergi i de högre. Dessa människor utvecklar ofta olika psykiska förmågor som telepati, synskhet etc., men lika ofta hittar vi här psykoser eller annan psykisk åkomma i samband med detta. Tyvärr har den traditionella psykoterapin och läkarvetenskapen sällan förståelse för dessa psykiska krafter och det kan hända att andliga sökare kan hamna på mentalvårdsinrättningar. Det är alltså inte ofarligt att manipulera med psykiska och andliga energier, och jag vill råda dig som sysslar med dessa och avbryta övningarna om du känner det minsta lilla obehag. Det är viktigt för dig som söker din helhet och ditt självförverkligande att du skaffar dig en lärare, terapeut eller en mästare som du litar på. Visst finns det en del som utvecklats på egen hand, men det kan gå både snabbare och vara roligare tillsammans med människor man tycker om. Dessutom är vi ju alltid ensamma i en bestämd mening, en grupp människor eller en mästare förändrar inte detta.
Sjunde chakrat är det enda chakra som är utvecklat då vi föds. Själen har skapat sin boning i vår kropp och det är därför det nyfödda barnets energi påminner om Buddhans, den upplysta människans, eller om dens vi hittar hos den som förverkligat sig själv, sin själ. Men barnet har hela sin resa att lära känna sig själv och livets krafter, framför sig. Buddhan har rest länge, flugit högt, dykt djupt och återvänt hem.
När kundalinienergin stigit till sjunde chakrat, dör det gamla jaget och den gudomliga galningen kryper ur sin kokong. Denne är förenad med livet på alla plan. Motsättningar mellan de till synes antagonistiska krafterna i världen är bortblåst. man kan säga att människan är hjärntvättad, men med hela sin intelligens och genomskådande förmåga i behåll.
En individ med sjunde chakrat i obalans är antingen en drömmare och visionär som aldrig får sina drömmar realiserade, eller en materialist som förnekar det andligas existens och därmed mystiken och kärleken i livet.
Ett öppet sjunde chakra innebär inte att själen är realiserad. Kundaliniormen måste ha rest sig och dansat genom alla chakrorna för att individen skall kunna kallas upplyst. men en öppning i kronchakrat innebär i varje fall att man har lyssnat på själens längtan hem.

normal

Vad kronchakrat hjälper oss med
Det här chakrat hjälper oss med att tänka, att komma framåt. Vår mentala del och intelligens. Kunskap och förståelse - att se helheten. Att drömma. Det här är sjunde chakrat från basen och det som vi räknar som toppen, det sista. Tillsammans med Pannchakrat representant för Eldenergin.

Om det blir överaktivt;
Huvudvärk, kraftig obalans i hela kroppen, vet varken vad som är fram eller bak, kan aldrig bestämma sig. Vet inga gränser/lagar. I ett ständigt kaotiskt förhållande till sig själv och till andra. Manodeprissiv. Huvudvärk. Känner tomhet, kan inte tänka, svårt att se framåt. Har inga ideal eller framtidsplaner. Splittrad och nervös. När man har för mycket energi i detta chakra så är man allmänt förvirrad och splittrad, otyrgg och osäker, obalans i hela kroppen, svårt att koncentrera sig och att stanna upp. Lever i ett kaotisk förhållande till sig själv, utan gränser och kunskap, allt snurrrar runt i en salig röra. Har svårt att bestämma sig, bryr sig inte om regler, därför att inget stannar kvar i tankarna och värderas. Lever endast genom sina drömmar och inte genom verkligheten. Svårt med kroppskontakt.

Underaktivt:
För lite energi i detta chakra känner man tomhet, kan inte tänka klart, svårt att koncentrera sig och se sitt mål, inga drömmar och inga framtidsplaner. Svårt att se framåt, orkar inte ta tag i något, ser inga visioner utan vet knappt hur en dag till nästa ska gå om det överhuvudtaget går, många splittrade funderingar som maler runt i huvudet hela tiden.

normal

Kronchakrats magiska gåva till Dig

Sahasrara sitter allra högst upp på huvudet, och färgen som förknippas med Kronchakrat är violett eller vitt, och styr tallkottkörteln.

Eftersom chakrat påverkar vår verklighetsuppfattning, finns risken att man tar till olika meditationstekniker eller kanske till och med droger för att få ett högre medvetande, men om Du är i obalans och har problem, skall Du inte försöka påverka chakrat, vare sig genom droger eller meditation.

Har Du för lite energi i Kronchakrat finns risken att Du blir en materialist som förnekar andlighetens existens, vilket kan leda till att Du till slut förnekar mystiken och kärleken i livet.

Har Du ett överskott på energin i chakrat, kan det visa sig genom att Du blir något av en drömmare, vilket i sin tur kan leda till att Dina visioner och drömmar aldrig blir annat luftslott.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.