Hem

Andens anatomi Facklitteratur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 137486, v4 - Status: befäst.
Försteredaktör: uskan70
är Facklitteratur
Behandlar Andekropp, Hälsa och Chakra
Publicerad år 1999
ISBN 91-7643-473-7
sidantal 298
Av Caroline Myss

Genom att förstå de andliga ursakerna till sjukdom kan vi också lösa problemen. Kropp och själ hänger samman och påverkar varandra hela tiden.

Alias: andens anatomi

normal

Baksidan

'Caroline Myss har skrivit en djupt insiktsfull bok ... Ett sällsynt verk.' - Clarissa Pinkola Estés till Kvinnor som slår följe med vargarna.

Alla har vi en möjlighet att förbättra vår hälsa - om vi bara kan förstå de andliga orsakerna till vår ohälsa. Vi kan lära oss att utveckla vår egen intuition så att vi förmår sammanlänka ande och kropp. På så vis kan vi själva upptäcka när det finns en obalans i vår andliga energi - innan en sjukdom brutit ut. Och det kan dessutom hjälpa oss att tillfriskna från pågående sjukdomar.

Caroline Myss, som är en framträdande röst i den alternativa hälsovården, presenterar i denna uppmärksammade bok ett komplett program för andlig och fysisk hälsa. Genom att sammanlänka visdomar från tre stora världsreligioner (kristendomen, judendomen och hinduismen) och egna mångåriga erfarenheter som intuitiv healer tecknar hon en stark bild av en andens anatomi - minst lika viktigt som någonsin kroppens.

"'En verklig pärla! ... själv ska jag läsa den igen, när boken vandrat runt hos alla som redan bett om att få låna den