Hem

Halschakrat Chakra

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 967, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
Denna text är importerad från /old/psi/chakra/hals.html
är Chakra

Det femte chakrat är halschakrat och det är förbundet med sköldkörteln som sitter under strupen.

Alias: halschakra, halschakrat, vishuddha och vishuddi

befäst

Plats i kroppen: Halsen.

Organ: Hals, sköldkörtel, luftstrupe, nackkotor, mun, tänder, tandkött, matstrupe, bisköldkörtlar, hypothalamus.

Psykiska faktorer: Val, vilja, självförverkligande, personliga drömmar, kreativitet, beroende, drömmande, kritik, tro, kunskap, förmåga att fatta beslut.

Fysiska problem: Heshet, kroniskt halsont, munsår, tandköttsbesvär, käkledsbesvär, skolios, stämbandsinflammation, svullna körtlar, sköldkörtelåkommor.

Energisamband med den emotionella/mentala kroppen: Det femte chakrat svarar mot de många känslomässiga och mentala svårigheter vi möter när vi lär känna viljans kraft. All sjukdom har samband med det femte chakrat, för allt i vårt liv är följt av val vi gjort och det gäller också alla sjukdomar.

Symboliskt samband: Den symboliska uppgift viljans chakra ställer oss inför är att vi ska utveckla vår vilja: från stammens uppfattning att alla och allt omkring dig har makt över dig, till uppfattningen att det bara är du som har makt över dig själv till den slutliga uppfattningen att sann makt är att lyda Guds vilja.

Främsta rädslor: Rädslor som har med viljan att göra finns i varje chakra, på dess respektive nivå. Vi är rädda för att inte ha något att säga till om eller någon möjlighet att välja i vårt liv, först inom stammen och familjen, sedan i våra personliga och yrkesmässiga relationer. Och därpå blir vi rädda för att vi inte har någon makt över oss själva och inte kan kontrollera hur vi reagerar på droger, pengar och makt och på andra människors kontroll över oss. Och slutligen är vi rädda för Guds vilja. Tanken att ge upp vår möjlighet att välja till en gudomlig makt ä oerhört skrämmande för en individ som strävar efter att bli medveten.

Främsta starka sidor: Tro, självkännedom och personlig auktoritet, vissheten om att vi kan hålla vad vi lovat oss själva och andra, oavsett vad dessa löften innebär.

Helig sanning: Överlämna dig åt Gud.

normal

(Vishuddi)

Det femte chakrat är halschakrat och det är förbundet med sköldkörteln som sitter under strupen. Sköldkörteln har inflytande för vår ämnesomsättning och chakrat har med halsen, käkar, mun, svalg och öron.

Både fysiskt och psykiskt sett så har det här chakrat med ljud att göra, därför blir det naturligt att det sinne som höt hit är hörseln.

Halschakrat är centrum för uttryck, ljud och förmågan till att lyssna.

Halschakrats uppgift är att sortera vilka av våra inre impulser som ska komma till uttryck. En del hålls tillbaka och en del ger vi uttryck för, man ska inte alltid säga vad man tänker och vet. Vi har väl alla känt att man kan få en klump i halsen, ofta är det gråt som inte har fått komma ut men det kan också vara något som inte blev sagt. När det händer så reagerar halschakrat, energin blir nedtryckt och det skapar en blockering.

Det vi måste ha lärt oss som barn för att det ska vara en bra balans här, är lagen om orsak och verkan. Vi måste lära oss att vi är ansvariga för våra handlingar och att våra handlingar ger konsekvenser.

Halschakrat sitter precis emellan kroppen och huvudet, ofta är det så att huvudet säger en sak och kroppen och känslorna säger något annat, då hamnar vi i konflikt med oss själva, det är då som halschakrat bestämmer vad som ska komma till uttryck - känslan eller förnuftet. Oftast är konflikten så stor att vi inte säger någonting, då blockerar man energin effektivt. Detta leder till nackspänningar, halsont, nackspärr, spänningshuvudvärk och ämnesomsättningsproblem. Blockeringar här kan även leda till att vi tycker att livet är enformigt och tråkigt. Man kan inte fatta att andra inte förstår en själv.

Man kan ofta höra på någon om chakrat är i balans eller inte, rösten kan vara spänd och gäll eller avslappnad och behaglig. När det finns en god aktivitet i halschakrat man ge uttryck för vad man känner, man har lätt för att kommunicera med andra. Halschakrat har en blå färg.


normal

Femte chakrat: Vishuddha, halschakrat

Vishuddha är placerat i höjd med halsgropen, eller något högre. Även halschakrat finns både på fram- och baksidan av halsen. Färgen är olika nyanser av blått.
Halschakrats symbol är den nedåtpekande triangeln, med en cirkel, symbolen för helhet och själ, inskriven i mitten. Detta symboliserar den ökande öppenheten för det andliga.
Femte chakrat styr sköldkörteln, talet och halsens funktioner. Det påverkar också kroppens muskulatur och nerver. Nervbanorna från hjärnan löper inuti ryggraden, och det första stället att blockera impulserna på är nacken. Många männiksor får nackspärr eller håller huvudet konstant framskjutet eller tillbakadraget så musklerna i halsen aldrig får vila. Det är ett effektivt sätt att slippa känna vad som verkligen är. På så sätt stoppar vi både impulser från hjärnan till kroppen, och från kroppen till hjärnan.
Halschakrats psykiska funktion är uttryck eller kreativitet av olika slag. Allt från konstnärlig verksamhet till att koka spaghetti, just på ditt sätt, styrs av halschakrat. Individens behov av kommunikation påverkas av detta chakra, och härifrån projicerar vi också ut vår självbild till omgivningen. Halsen förbinder också hjärta och tanke. Detta chakra är därför viktigt när det gäller vår inre kommunikation och vår intuition. Här möts hjärtats röst med förmågan till överblick och logik. Vår relation till dessa aspekter speglas i halschakrat.
Vårt behov av frihet och vår förmåga att ta ansvar för denna, är till stor del en femtechakrafunktion. här finns också en direkt koppling till första och andra chakrats reproduktiva sexualitet. När energin blir mer medvetandegjord och uttrycks som individualitet och kreativitet genom femte chakrat, finns möjligheten att lämna det manipulativa spel som den omdetvetna sexualiteten innebär. Att ta ansvar för sin sexualitet är början till vad som kallas tantrisk sexualitet, vars strävan är att förena själen och kroppen, och låta sexualiteten var den sprängbräda det är för andlig mognad.
Ett överladdat femte chakra finner vi hos den arrogante och självrättfärdigande individualisten, han som inte kan ta hänsyn till andra. Att vra dogmatisk, självförhärligande och ha behov av att ständigt dela med sig av sina upplevelser är också aspekter av ett överladdat vishuddha.
För lite energi i femte chakrat skapar en överdrivet ödmjuk och timid person som helst gör som alla andra och som skäms över sin individuella särart. Den människan är lätt att styra och säger aldrig vad den vill, tycker eller känner. Rädslan för att göra eller vara fel sätter sig ofta här i femte chakrat, samt alla de känslor som denna lilla rädda människa inte får uttrycka. Denna människa kan ha en stark andlig längtan men också en sorgsen känsla av att aldrig få komma hem, aldrig få den sinnesfrid och den upplevelse av det andliga som varje människa egentligen har tillgång till.

normal

Vad halschakrat hjälper oss med
Det här chakrat hjälper oss med att kommunicera att få kontakt, visar vår bild utåt, vårt yttre jag. Det här är femte chakrat räknat från basen. Det här chakrat visar på din kommunikations-förmåga, hur Du tar in och för ut värderingar och kunskap. Det här chakrat med Solar Plexus skapar din andliga grund till ett växande, att se lärdomarna i det här livet. (Blått som det här chakrat är tillsammans med Gult för Solar Plexus = Gönt som är = Hjärtchakrat) Det här chakrat representerar Luftenergi; Händelser , allt som rörs om och tas upp, viljan till att leva i händelserna och vara delaktig.

Om det blir överaktivt;
Pratar för mycket och i ett. Lägger sig i vad andra gör och säger, vet bäst. Visar upp sig ideligen i tron om att vara bäst. Skrytsam och hänsynslös. När man har för mycket energi i detta chakra så kan man prata för mycket, hela tiden, i ett och ofta utan något vettigt att säga; d v s man pratar enbart för pratandes skull och för att man har mindre energi i de andra chakrana som är vår trygghet och framåtanda. Man kan ha lätt för att veta bäst, att lägga sig i och analyserar allt...

Underaktivt;
Torr i halsen, lätt till förkylning. Fåordig. Vill varken synas eller höras. Blyg. Om man har för lite energi i det här chakrat så kan man känna sig torr i halsen, lätt för att harkla sig,och då inte bara fysiskt utan även att det blivit en grej /en vana som är en slags trygghet (mönster). Man kan ha lätt för att gå åt sidan, vill inte prata , tror inte att man har något att säga eller att någon ska lyssna, försiktigt och i stort sett osynlig, vill helst bara få gå åt sidan och inte märkas av. Det är lätt hänt att man även blir folkskygg, blyg och har svårt att vara i grupp, vet inte riktigt vad man har för åsikter och hur man ska framföra sig själv.

normal

Halschakrats magiska gåva till Dig

Vishuddha sitter vid halsgropen eller något högre upp, och strålar även ut från nacken.
Färgen som förknippas med Halschakrat är blått, och styr sköldkörteln, talet, muskulaturen och nerver.

Eftersom chakrat påverkar uttryck, kreativitet, självbilden och förenar hjärtat med tanken, finns här även frihetsbehovet och förmågan att ta ansvar för den.

Har Du för lite energi i Halschakrat finns risken att Du blir någon som bara gör som alla andra, vilket kan leda till att Du blir tystlåten och aldrig säger vad Du vill, känner eller tycker.

Har Du ett överskott på energin i chakrat, kan det visa sig genom arrogans, vilket i sin tur kan leda till att Du blir hänsynslös mot Dina medmänniskor.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.