Hem

Hjärtchakrat Chakra

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 969, v1 - Status: befäst.
Försteredaktör: Runar
Denna text är importerad från /old/psi/chakra/hjaert.html
är Chakra

Hjärtchakrat strålar ut från ryggraden och fram genom bröstbenet, lite ovanför hjärtat.

Alias: anahata

befäst

Plats i kroppen: Mitten av bröstet.

Organ: Hjärta, kärlsystem, lungor, skuldror, armar, bröstkorg/bröst, diafragma, thymus.

Psykiska faktorer: Kärlek, hat, agg, bitterhet, sorg, vrede, självupptagenhet, ensamhet, samhörighet, förlåtelse, medkänsla, hopp, förtröstan.

Fysiska problem: Hjärtsvikt, hjärtinfarkt, klaffel, hjärtförstoring, astma, allergi, lungcancer, lunginflammation, besvär i övre delen av ryggen och skuldrorna, bröstcancer.

Energisamband med den emotionella/mentala kroppen: Detta chakra svarar mot våra rädslor som i betydligt högre grad än vårt förnuft avgör livskvaliteten. Som barn reagerar vi på det vi upplever med många olika känslor: kärlek, medkänsla, hopp, förtvivlan, hat, avund, rädsla. Som vuxna är vår uppgift att skapa en sådan känslomässig atmosfär och stabilitet inom oss att vi kan agera medvetet och med medkänsla.

Symboliskt samband: I högre grad än något annat chakra representerar det fjärde chakrat vår förmåga att sluta kämpa på egen hand och låta Gud råda. Dess kraft hjälper oss att acceptera våra känslomässiga prövningar som konsekvenser av en gudomlig plan vars syfte är att utveckla vårt medvetande. Genom att göra oss fria från vår känslomässiga smärta och släppa på kravet att veta varför vissa saker har hänt uppnår vi ett tillstånd av frid. Men för att uppnå detta inre lugn måste vi lära oss förlåta och avstå från kravet att själv avgöra vad som är rättvisa.

Främsta rädslor: rädsla för ensamhet och engagemang och för att ”följa sitt hjärta”, rädsla för att inte kunna skydda sig själv känslomässigt och för känslomässig svaghet och svek. Förlust av det fjärde chakrat kraft kan leda till svartsjuka, bitterhet, ilska, hat och en oförmåga att förlåta såväl andra som sig själv.

Främsta starka sidor: Kärlek, förlåtelse, medkänsla, hängivenhet, inspiration, hopp, tillit och förmågan att hela sig själv och andra.

Helig sanning: Kärlek är gudomlig kraft.

normal

Hjärtchakrat strålar ut från ryggraden och fram genom bröstbenet, lite ovanför hjärtat. Det är förbundet med thymuskörteln som styr kroppens förmåga att växa, den reglerar även lungor och hjärta.

Det här chakrat har alltså att göra med hela bröstkorgen, lunghåla och lungor. Med tanke på att det här chakrat har med lungorna att göra så är det naturligt att det har luften som sitt element.

Hjärtchakrat är centrum för lidande, sorg och glädje. Det är här som den rena kärleken finns, den som inte är beroende av något gensvar. I det här chakrat finns också tillit, accepterande, förlåtelse och fred. Samtidigt är hjärtchakrat centrum för insikt, som bygger på förnimmelser i stället för logiska tankebeslut, detta kan ge en känsla av att det finns en djupare mening med livet. I hjärtat finns jämlikhet.

Den energi som finns här är annorlunda om man jämför med den energi som finns i de andra chakrana, hjärtchakrat är unikt. Den energi som används vid healing strömmar ut från hjärtchakrat. När chakrat är i balans upplever vi luftighet och rymlighet, vi får en kärleksfull kontakt med människor i vår omgivning. Ju öppnare det här chakrat är desto mer gemenskap känner man med andra. Om hjärtchakrat fungerar dåligt så blir man lätt deprimerad och har svårt att hitta glädje i livet. Det kan finnas mycket förträngd gråt och sorg här, detta kan leda till sjukdomar som astma, allergier, lungproblem, cirkulationsproblem. Obalans i hjärtchakrat kan även visa sig som avundsjuka, hysteri och självmedlidande. Om vi inte har kärlek inom oss kommer vi att känna ångest och ilska, utan kärlek blir man lätt rädd för livet. Hjärtchakrats färg är grön. Tänk på uttrycket grön av avund.


normal

Fjärde chakrat: Anahata, hjärtchakrat

Anahata är placerad mitt för bröstkorgen, mellan brösten, ungefär mellan skulderbladen. Detta, precis som alla andra chakra, kan vara förskjutet åt vänster eller höger. Det är då ett teckenobalans. Så om du inte hittar ditt hjärtchakra precis mitt på bröstkorgen finns det säkert alldeles bredvid.
Fjärde chakrat är grönt eller rosa. Rosa blir det när de tre första chakrorna är öppna, så att sex och kärlek kan förenas. Rosa är ju en färg både för erotik och romantik. Grönt är växandets och ymnighetens färg. Det finns många nyanser där det mer gulgröna har en mer omogen eller renare karaktär, och det djupgröna eller mörkgröna kan rymma både karma och mognad.
Den sexuddiga stjärnan eller två förenade trianglar, en som pekar uppåt och en som pekar nedåt är hjärtats symbol i den Tantriska traditionen. Stjärnan symboliserar föreningen mellan det högre och lägre och balansen och ljuset som uppstår tack vare den föreningen. Hjärtat är chakrat som ligger mitt emellan de tre lägre personliga, och de tre övre transpersonella chakrorna.
Den hormonproducerande körtel som påverkas av hjärtat är thymus, som reglerar immunförsvar och infektionskänslighet, den tillbakabildas i puberteten. Lungorna och givetvis hjärtmuskeln påverkas också av fjärde chakrat.
Balans och harmoni är nyckelorden för anathata. I denna jordmån växer kärleken som en blomma. Kärlek är mycket och naturen bjuder oss en mängd situationer där den uppstår helt spontant. Sexuell attraktion mellan man och kvinna kan leda till kärlek, likaså känslan inför det lilla nyfödda barnet.
Kärlek finns i hatet när vi hör talas om tortyr, miljöförstörelse och krig. Kärlek är vårdande och omhändertagande, rytande och starkt, lyssnande och inkännande. Kärlek är inte bara något sött och gulligt, den rymmer också orkanens styrka och naturens sanning. Den kan vara främmande röster som hörs när vi låter vårt hjärta tala. Men ofta är hjärtchakrat i obalans eller så är de lägre chakrorna störda, och därför finns ingen frisk energi till hjärtat.
Ett överladdat hjärtchakra skapar en kritisk och krävande person som försöker styra och manipulera sina medmänniskor med antingen svartsjuka, pengar eller något annat som kan fånga den älskade. Det är en människa full av emotioner som kan överösa sitt objekt med kärlek men som alltid blir besviken och bitter.
Ovillkorlig kärlek är något främmande för denna person, precis som det är främmande för personen med lite energi i hjärtat. Hon eller han tror sig inte vara älskad och kan knappast öppna sig, hon har inget att ge utan väntar tålmodigt på att få något. Han eller hon lever kanske i tron att den eller den personen blivit djupt sårad och att det därför är synd om vederbörande. Det finns en liten anklagande martyr bakom de bedjande ögonen och den rädda och ängsliga attityden. Den hindrar honom eller henne att släppa taget och ge sig till livet.

normal

Vad hjärtchakrat hjälper oss med
Det här chakrat hjälper oss att leva med kärlek, att överleva. Att ta in och ge ut känslor. Att älska sig själv och andra. Inre trygghet, egenvärde och glädje. Det här är fjärde chakrat räknat från basen. Det här chakrat visar på känslor, kärlek, upplevelser, harmoni och gemenskap. Det är det chakra som visar på känslor, och där de flesta av oss har haft minst av energi oftast. Det är med det här chakrat vi försöker att växa som känsloindivider, att lära oss att älska och då först och främst oss själva. Det här chakrat representerar Vattenenergi; Flöden och strömmar genom livet. Längtan efter gemenskap och upplevelser

Om det blir överaktivt;
Svårt att tycka om och komma överens med andra. Älskar sig själv så mycket att kontakt med andra inte behövs! Ha begär, delar inte med sig om det inte finns en garanti att minst lika mycket kommer tillbaka. När man har för mycket energi i detta chakra så vågar man inte riktigt känna efter utan tror att man är bäst, att det finns ingen som jag, älskar sig själv mest av allt (och har inte tittat på varför!). Man kan ha svårt att komma överens med andra, svårt att känna in och förstå hur andra känner och upplever, går enbart efter sina känsloupplevelser. Man kan också bli så att man känner med allt och alla, älskar alla och vill alla så väl att man inte hinner med sig själv. Kan ha lätt att gråta och att skratta hysteriskt.

Underaktivt;
Oförmåga att leva med känsla och kärlek. Skapar ett skydd omkring sig själv. Undviker relationer. Nedvärderar sig själv i relationer, ofta ledsen. Om man har för lite energi i detta chakra så påverkar det ens känslor och reaktioner/ relationer med andra. Man kan kännas sig som om man inte vore älskad eller ens omtyckt. Brist på denna energi gör det också svårt för en själv att älska sig, man vet inte riktigt var man har sig själv och andra känslomässigt och analyserar nog för mycket, är osäker. Kan också känna sig bränd och vågar inte öppna sitt hjärta igen för någon, det gör för ont och man är rädd för att bli besviken. Kan även ha svårt med vanliga relationer, alltså även de som enbart grundar sig på gemenskap och ej kärlek.

normal

Hjärtchakrats magiska gåva till Dig

Anahata sitter mitt för bröstkorgen, mellan skulderbladen.
Färgerna som förknippas med Hjärtchakrat är rosa om Bas- och Navelchakrat samt Solar plexus är öppna så att kärlek och sex har förenats, och gul-, ljus- eller mörkgrön, beroende på mognad och karma, och styr över kroppens immunförsvar, lungorna och hjärtmuskeln.

Eftersom chakrat påverkar harmonin, balansen och kärleken, kan den uppkomma helt spontant, och innefatta allt från en sexuell attraktion mellan två parter, till en föräldrarkärlek.

Har Du för lite energi i Hjärtchakrat kan det kännas som om Du är oälskad, och väntar på att få kärlek istället för att själv ge.

Har Du ett överskott på energin i chakrat, kan Du bli både kritisk och krävande i Ditt försök att styra och manipulera andra människor.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.