Hem

Esoterisk energi Energi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 4503, v6 - Status: normal.
Försteredaktör: fredrik
är en sorts Energi , Upplevbart och Trobart

Kan beskrivas som den dolda paranormala energin som existerar överallt. Ytterligare namn är: Ki, Qi, Prana, Ka, och Chi som används inom andra sammanhang/kulturer.

Alias: andlig energi, chi, energiformer, esoterisk energi, grundkraft, guds energi, ki, kosmisk kraft, livskraft, mana, megin, qi, subtil energi, subtle energy och universalenergi

normal

Ki energin är den energiform som är typisk för jorden och våra livsformer. Den finns i allt levande på jorden. Ki energin flödar i kroppens vätskor och sprids på det sättet genom oss och är en viktigt beståndsdel för vår överlevnad.

normal

Energier är någonting som i vårt samhälle är ganska ogripbart, men ändå väldigt verkligt. Ett gott flöde av energi skulle kunna innebära kärlek, skratt, glädje och berusning. Energi är till exempel den kärlek du känner inför ditt barn, eller din pojkvän. Men också hat, ilska och sorg kan vara energi. Det beror främst på hur det uttrycks.
Det de olika energiuttrycken har gemensamt är att det flödar genom vår kropp och gör oss aktiva, antingen till sinne eller till kropp. Brist på energi leder således till apati, trötthet och så vidare.
Energi, skulle man alltså kunna säga, är en slags aktivitet. Det är dock inte begränsat till människor, utan existerar i allt liv. Det kan också existera i en handling och en tanke.

Stabilt flöde

I vårt dagliga liv möter vi ständigt situationer som gör att vi får eller förlorar energi. Detta kan leda till ett starkt energiflöde i kroppen och att dagen avslutas med ett leende. Men detta kan också leda till att vi dräneras på energi och faller huvudstupa mot kudden på kvällen.
För att må bra och för att kunna hantera vardagen behöver vi ha ett stabilt flöde av energi. Vi måste därför lära oss att hantera de situationer där vi riskerar att förlora energi.
Både genom att vara observanta på våra reaktioner och antingen ha ett ständigt energiflöde genom kroppen, eller att under flera tillfällen under dagen koncentrera sig på att öka energin i kroppen.

Att höja sin energi

Det finns många metoder för att öka din egen energinivå. En är att sätta dig bekvämt och slappna av och gå in i ett meditativt tillstånd. När du känner dig redo, ta ett djupt andetag, och föreställ dig hur det strömmar ner energi från universum ner genom ditt huvud och genom ditt kropp. Känn hur energi forsar genom hela din kropp och hur du består av ljus. Om du vill kan du också föreställa dig hur ljuset expanderar utanför din kropp och sträcker sig ut mot världen.
Du bör nu ha ett större flöde i kroppen. Om inte, gör om det tills du lyckas, eller kom på en egen metod.

När du behärskar tekniken att ta in energi i kroppen, kan du enkelt göra det under dagen när du arbetar. Du kan t ex koppla energiflödet till djupa andetag och föreställa dig hur energi flödar genom din kropp när du andas. Du skulle också kunna förknippa energi med ett leende eller en rörelse. Experimentera, testa och finn det som känns bäst för dig själv.


normal

Moving Ki around - instructions

Moving your Ki is supprisingly easy. Close your eyes and realize that there is Ki flowing though your whole body. Ki is essentialy the spirit equivelant of blood.
Now, in you there is a place called the Tan Tien, and it's like a cross between a heart and a storage space - this is where all your extra Ki goes, and this is the part of you all the ki flows back to. Example: Your Ki flows out of your Tan Tien, out your arm and, depending on what you're doing, either flow out your hand or flow back to the Tan Tien.
If you want to find your Tan Tien, it's in the middle of your body, two inches below your belly button. Depending on how healthy you are it will anywhere from the size of a golf ball to the size of a soft ball, and depending on how much you train with Ki, it will either be soft and fluffy or hard.
Hold out your hand. Try to move your Ki. Just visualize some of the Ki comming out of your Tan Tien and moving through your body to your hand - if you feel anything at all, a tingling a warmth, anything, then it's Ki (Ki feels different to everyone). What you're doing when you visualize it is moving your Yi, which is a mental power that moves Ki. Think of Yi being a truck with a driver and Ki being a trailer that blindly follows.

1) Choose a body part to move Ki to.
2) Concentrate and pull Ki out of your Tan Tien.
3) Concentrate on the Ki moving to that body part.

KI BREATHING

Ki is like your blood. Blood gets old and kind of stale after a while, and so does your Ki. When blood goes bad it gets cleaned out by your kidneys and turned into urine. Because of how we live, Ki doesn't really get a chance to do that, so we must take a time out to do Ki breathing to cleans ourselves of old dirty Ki.

1) Get into a comfortable possition, sitting down, standing up, whatever feels best is OK as long as you can easily take deep breaths.
2) Start taking deep breaths - in the nose and out the mouth.
3) Picture your body as an empty shell with black or grey smoke in it.
4) As you breath in, concentrate on the fresh Ki comming in, and as you breath out, concentrate on the bad used Ki (the smoke) leaving you.
5)When you feel like there is no more bad Ki to breath out, you are done

KI GATHERING
When your body needs more blood than usual, it makes your heart beat faster - but this is because you don't run out of blood. You can reach a point where you don't have enough Ki to do anything but survive - not Ki techniques. So before you do things that take lotes of Ki, you need to pull extra Ki into your body.

1) Stand with your feet shoulder width appart, without your knees locked.
2) Clear your mind.
3) Move your Ki down below your feet and make roots with them.
4) Suck Ki in through the roots. When you feel full of Ki your are done.

KI BALL
Ki Balls don't do much on their own, but you can use them in attacks and they're the first time you'll be shaping Ki. It's a very big important step, and they're kind of fun to play with.

1) Hold your hands out in from of you like you're holding a basketball.
2) Feel the Ki in your Tan Tien and move it to your chest.
3) From there, move the Ki to your hand.
4) Visualize Ki comming out of both of your palms, swirling together to make a ball.
5) If you feel anything in your palms; presure, heat, cold, tingling, you have a Ki Ball.