Hem

Chakra Energicentrum

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 67, v4 - Status: befäst.
Försteredaktör: mrflanell
Denna text är importerad från /old/psi/chakra.html
är en sorts Energicentrum

Ordet chakra betyder livshjul och är relaterat till att ett chakra, sett framifrån, ser ut som ett hjul med ett visst antal ekrar eller uppdelningar.

Alias: cacra, chackra, chakrah, dara, dhara, dharah, inre energier och schakran

normal

Ordet chakra betyder livshjul och är relaterat till att ett chakra, sett framifrån, ser ut som ett hjul med ett visst antal ekrar eller uppdelningar.

Läran om chakran och energier härstammar från Indiens yoga och meditationstraditioner, i Fjärran Östern har man använt sig av läran i över fyratusen år. I mer än tvåtusen år gamla skrifter, på sanskrit, från Tibet talas det om chakran. Det här är egentligen inget nytt, fast det är bara de senaste tio till tjugo åren som läran har nått oss här i väster.

Man kan likna våra kroppar vid stora energimottagare, vi tar in energi från allt levande som finns runtomkring oss, från djur, växter, även månen och stjärnorna är energigivare. Den mänskliga kroppen har hundratals energicentrer, både större och mindre, men det är de sju största som man refererar till som chakran, dess placering kan du se på bilden.

Ett chakra är en ackumulation av energi från olika medvetandenivåer hos människan. Varje chakra innehåller två motriktade krafter; en utgående och en inåtgående. Genom den utåtgående kraften ger chakrat ut energi till omgivningen och genom den inåtgående kraften tar chakrat in energier. Chakrat har hos var och en av oss format sig till ett speciellt mönster beroende på vad vi har upplevt. Det är det här mönstret som gör oss till de vi är, att vi alla är olika och reagerar olika i olika situationer.

De sju chakrana är placerade i det eteriska energifältet, fast deras energi är inte eterisk. Chakranas energi sträcker sig genom våra eteriska, astrala, mentala och andliga energifält. Chakrana är energivirvlar som kanaliserar energi till och från kroppen och de reglerar även den här energin. Chakrana utgör också en del av vår aura; ett energifält runt kroppen som även det är osynligt för de allra flesta. I och med att chakrana ger uttryck för energi rör de sig i olika vibrations-hastigheter eller frekvenser som är olika från chakra till chakra. Varje chakra har ett visst antal ekrar, fält, eller enligt den österländska traditionen; lotusblad.

Hur många lotusblad ett chakra har visar vilken frekvens det vibrerar med, t.ex. har rotchakrat 4 lotusblad och är det chakra som är långsammast, däremot så har kronchakrat med sina 992 lotusblad den finaste frekvensen. De här olika frekvenserna gör också att de olika chakrana ger ifrån sig olika färger som följer regnbågens alla färger; röd, orange, gul, grön, blå, indigo och violett. Den österländska traditionen ger chakrana lite annorlunda färger men vi västerlänningar följer regnbågens färger enligt en teori som Bob Moore och Jes Bertelsen har utarbetat. Man kan på färgerna se om chakrana är i balans eller inte.

Ett chakra snurrar motsols och har i huvudsak två uppgifter; att först ta in livsenergi från det eteriska fältet och sedan vidarebefordra och fördela den här energin i kroppen. Ett chakra innehåller två olika sorters energi. Den första är livsenergin som kommer från solens kärnprocesser. Det är den energi som ska användas för att hålla vår fysiska kropp vid liv. Den andra energin är den andliga, som hjälper oss att utvecklas i andligt avseende - en kärleksenergi som ger oss förmågan att älska oss själva och andra. Ibland uppstår dock blockeringar.

Chakrana är förbundna med det centrala nervsystemet genom en stjälk som slutar i ryggmärgen. De står även i förbindelse med det endokrina körtelsystemet och har i och med det stort inflytande på hela vårt psykofysiska välbefinnande.

Varje chakra har även sitt egna symbolkomplex med tillhörande djur, sinne, element och sina speciella stenar. Om man tänker på det så har vi många vardagsuttryck i vårt språk som faktiskt har med energi och chakran att göra. Till exempel är det ofta som man säger att man intuitivt känner på sig om man tycker om en person eller inte, man kan säga att man kan känna att det är en tryckt eller en dålig stämning någonstans.

Har du någonsin gått in i ett rum och känt dig ovälkommen? Eller tänkt på någon som du inte har pratat med på väldigt länge och så ringer helt plötsligt personen i fråga? Det handlar allt om energier och tankar. Tankens kraft är så oändligt mycket starkare än vad vi någonsin kan ana. Tankar är energi.

Huvudorsaken till att jobba med och att försöka förstå vad chakran är, är att skapa en helhet inom oss själva. Att förstå vad chakran är och hur de fungerar och hur de står i relation till vårt medvetande är att börja förstå oss själva och i och med att vi börjar förstå oss själva bättre kommer vi att göra det möjligt att göra våra val med balans och förståelse hellre än att göra val utan att riktigt förstå varför och kanske under inflytande av andra. Det mest kraftfulla sättet att öppna, aktivera och ge chakrana energi är att älska sig själv och andra villkorslöst. Kärlek är den mest livfulla, vitala energin i livet. Kärlek är källan till allt helande.

I vår utveckling är våra chakran ett, det är inte så att vi använder ett då och ett annat en annan gång. I varje situation vi befinner oss i använder vi allt som finns inom oss, men energierna från chakrana spelar var sin roll och bildar tillsammans en helhet. Alla chakrana påverkar varandra inbördes, är det obalans i ett chakra påverkar det också de andra chakrana.

Chakrana kan delas upp i par som inbördes påverkar och är speciellt förknippade med varandra. Det enda chakra som inte hör ihop med något annat chakra är hjärtchakrat, dess energi är så speciell så det hör lika mycket ihop med alla de andra chakrana. Det är unikt.

Så här delas chakrana upp:

  • Rot och hals chakrana är båda uttryckschakran. De här två chakrana påverkar vår förmåga att uttrycka oss och de är också beroende av att vi talar sanning.
  • Sakral och pannchakrat är kontrollchakran, de ser till att vi kan kontrollera oss själva. Att vi har självdisciplin så att vi inte låter oss styras av våra känslor eller låter andra människor styra över oss.
  • Solar-plexus och kronchakrat är balanschakran. De ser till att vi har balans i vår tillvaro.

normal

Människans utveckling enligt chakramodellen

Det slog mig när jag skrev korta och lättbegripliga sammanfattningar av chakrana. Plötsligt såg jag ett tydligt samband i människans utveckling. Just då var jag väldigt exalterad över det jag upptäckt, men jag väntade tills nu att skriva ner det. Jag har ingen som helst grund för det jag nu kommer att skriva, det är bara en intressant tanke. För att förstå vad jag grundar det på så bör ni kolla på varje chakra där jag skrivit kortfattat info ur boken Andens Anatomi. Från det att vi lämnade apstadiet och blev människor verkar vara en enda stor andlig utveckling som börjar med det mest grundläggande.

Notera att uppdelningen inte är fullkomlig och att jag mycket väl kan ha fel. Tänk också på att jag syftar på människan som kollektiv varelse, inte som individ. Det har alltid funnits utstickare som ligger före alla andra. Vi talar alltså om människan som varelse.

Gemensamt för alla stadium tycks vara att det går snabbare och snabbare att klättra upp för dom. I början tog det hundratusentals år, i slutet tar det bara hundratals. Det visar också på att vi är på väg att avsluta vår utveckling som människor. Vad människan är om 100-200 år har jag ingen aning om, men jag tror inte det blir som någon förväntar sig. Visst kommer allt nya tekniker, ny elektronik och nya uppfinningar, men den slår inte ut andligheten på något sätt. Nåja, här kommer de sju stadierna.

1. Gruppering (rotchakrat): Som det flockdjur människan är, jagar vi i grupp. Vi befinner oss nu lång tid tillbaka i tiden, då människor var någonstans mellan apa och människa. Vi lärde oss förstå att fler är starkare än en, och att man gemensamt kunde organisera sig för att lätta uppnå det man ville åstadkomma. Man började alltså agera i lag och stammar. Känslan att tillhöra en stam växte sig starkare.

2. Individualitet (sakralchakrat): Människan började leva mer som fristående varelser än som endast en flock. Vi gjorde fortfarande allt gemensamt, men den enskilda människan började tillgodose sina behov. Energin mellan människor ökade, vänskap blev starkare. Alla i gruppen var inte riktigt lika mycket värda längre. Sex och partnerskap började också komma upp så småningom.

3. Personlighet mot yttervärlden (solarplexuschakrat): Nu började människorna på allvar leva som individer. De började tänka på sitt framtida liv, vilka de var, och varför de var som de var. Man delade också in sig i allt mindre grupper för att effektivare få saker gjorda. Man lärde sig förstå att man inte automatiskt var mot en grupp bara för att man inte ingick i den.

4. Länken mellan kropp och ande (hjärtchakrat): De tidigare perioderna tog väldigt lång tid att klättra upp för. Hundratusentals år! Nu tror jag inte vi är många tusen år bak i tiden. Det var nu människor fick kontakt med något högre, själen, för första gången. Man kände kärlek, tillit, intuition och känslor. Det var nu man började filosofera ordentligt, det var nu som religionerna antog sin form. Människor hittade någonting att samlas kring, något som var mycket större än de själva. Det var väl också nu de första samhällena tog form.

5. Mellan huvud och hjärta (halschakrat): Människor fick mer självkännedom, de visste vad de gjorde och varför. De tänkte igenom saker och fick chansen att verkligen välja. Valet mellan huvud och hjärta är allt annat än lätt. Man vill en sak, men kanske tvingas göra någon annan. Känslan av etik och moral började ta form. Att man måste hålla vad man lovar är en annan faktor som spelar in.

6. Hjärnans logik (pannchakrat): Nu befinner vi oss bara några hundra år tillbaka i tiden. Man skulle kunna säga att upplysningen vid början av 1600-talet påbörjade detta stadium. Givetvis hade man forskat och studerat redan innan, men nu började man på allvar mäta, tänka och förklara. Man fick använda sig av instrument, sin logik och sitt sunda förnuft. Man lärde sig också vara objektiv, se nya vägar och att våga tänka själva.

7. Förbindelsen till den andliga sidan (kronchakrat): Vi har precis börjar nosa på det här stadiet. New Age-rörelsen har bara pågått i ett par tiotal år vid det här laget, det som sägs är långt ifrån allmänt accepteras. Tvärtom ses det ofta som trams. När större delen av människorna får kontakt med den andliga sidan är vi inne i den här fasen. Personlighen tror jag det sker inom hundra år. Vi kommer återigen söka oss till Gud, den stora källan. Vi kommer söka kraft, inte bara från oss själva, inte från medmänniskor, inte från fiender, utan från alltet. I samklang med Gud kommer vi göra det som är bäst. Vad som är bäst kommer dock att förändras rätt kraftigt i människans syn på det hela.

normal

Chakras Use (for OOBE and lucid dreams)

Fully developing the chakras and learning how to control them can take many years, depending on natural ability. This will not, however, stop you using them in a very basic way; to enhance your OOBE's and lucid dreams, at a very early stage in your development. Raising energy and stimulating the chakras is extremely simple to do. This raised energy will automatically flow into your astral body, prior to and during projection.

By learning to raise energy and control the flow of power through the chakras, the nature of your dreams, lucid dreams and OOBE's will change. They will become vivid and unforgettable experiences. This, in a way, gives you a second life, full of rich experiences you can enjoy, learn and grow from.

normal

ORDET CHAKRA ÄR sanskrit och betyder hjul eller cirkel. Varje chakra relateras till en ton, en färg, en plats utmed ryggraden, ett eller flera inre organ och kroppsdelar, hormonproducerande körtlar och psykiska egenskaper. Kort sagt består varje chakra av en energi eller våglängd som vi gett vissa namn och beskrivningar. Det finns olika idéer om hur många chakror man tänker sig - allt från sju stycken till etthundrafyrtiofyratusen. Jag tar bara upp sju. Utifrån det system som kunskapen om chakror utgör, kan vi betrakta den psykofysiska mekanism som kropp och tanke är. Chakrasystemet är bl. a. en beskrivning av hur kropp och psyke påverkar varandra. Genom den kunskapen kan vi lättare förstå vad som är fel om en människa är sjuk, oavsett om det är en psykisk eller fysisk åkomma. Vi kan också hjälpa vårt psykofysiska system att hålla sig friskt genom att på ett tidigt stadium åtgärda den bakomliggande psykiska orsaken. Vi kan också underlätta den fysiska läkningen genom rätt stimulans, genom healing, både psykisk och fysisk.
Varje chakra representerar en speciell kraft eller psykisk förmåga. När chakrat är opåverkat av förflutet och framtid kan kundalinikraften, den mediativa, förenande energin, fylla det. En människa lever egentligen inte sin fulla potential förrän varje chakra är transformerat och fullt av här-och-nu-närvaro, eller tomhet.
Terapi och meditation, när de fungerar, ska hjälpa individen att se sin verkliga identitet och att sedan kunna släppa taget om den, dvs. tömma varje chakra på sina identifikationer (energimässiga fyllnader). Därmed ökar vår möjlighet att vara här och nu, vilket i sig självt är tillfredsställelse och ger livet mening.
De sex första chakrorna är receptivt respektive aktivt laddade, beroende på om man är man eller kvinna. Kvinnans första chakra är receptivt, mannens aktivt. Kvinnans andra är aktivt och mannens receptivt. Tredje chakrat hos kvinnan är receptivt och mannens aktivt, osv..
Energin hos det receptiva chakrat rör sig motsols och hos det aktiva medsols. Så berör manligt och kvinnligt vartannat, och slungar energin högre och högre upp. T. ex. åstadkommer en sexuell orgasm en förening av det manliga och kvinnliga inom en själv, eller utanför en själv med partnern. Kanske bör man här tillägga att den man är kär i är en slags projektion av vår inre man respektive kvinna. Risken för besvikelse är här uppenbar om man inte inser att den man förälskat sig i kanske inte är den man trodde från början. Kärlek, att verkligen älska någon, börjar inte förrän man ser och älskar individen som den är.
Det kan vara svårt i början att förnimma sina egna eller andras chakror. Vissa människor ser, andra känner och en del bara vet var de sitter. Vår intuition når oss på olika sätt och det är vår sak att lyssna. Ett chakra kan antingen vara en punkt som strålar ut energi eller som drar till sig energi. Det kan vara ett ställe som känns skönt, obehagligt eller konstigt. Gemensamt är att det är ett ställe som känns mer än området omkring. Något väcks när den förnimmande psykiska energin möter chakraenergin. Det mötet ger information om energin i chakrat.

normal

Chakrasystemet, relationer och hälsa

Allt fler söker sin sanning, ifrågasätter de kollektiva uppfattningarna, ställer krav, gör egna aktiva val etc.

Kollektivt sker en förändring mot ökat ansvar och medvetenhet. Det här gör att förljugenheter kommer upp i dagen. Skandaler uppdagas på löpande band men också att många som vill behålla sina maktpositioner kommer att slåss för det. Små och stora krig blossar upp. Små och stora ”revolutioner” är dess konsekvens under en period. Såväl inuti din egen kropp, hemma i köket, på arbetsplatserna och ute i världen.

De som inte vågar leva sin sanning, uttrycka den och leva fri från kollektivets värderingar och sina egna rädslor att bli övergiven, ensam eller utanför kommer det att få ett tufft år.

Om folk gick in i väggen under år 2003, riskerar de att springa in i den under 2004. Alla som lever för att prestera, för att få bekräftelse, (ytterst den villkorslösa kärleken från mor och far), och kämpar hela livet får det tuffare än någonsin om de fortsätter i samma banor.

Människor blir golvade rent fysiskt innan de är förmögna att öppna ögonen och se hela livslögnen som de gått vilse i. Den konflikt vi lever i mellan präglade värderingar och vår inre sanning, (första chakrat), inbjuder oss till att ljuga och kränka människor, såväl oss själva som våra medmänniskor.

Livslögnen leder oss till en strävan efter yttre kontroll och makt över våra liv, (andra chakrat). Det påverkar vår, fertilitet, potens, prostata, sexlust, ekonomi, och alla våra relationer till nära och kära.

När vi inte har tillit till att vår inre längtan och sanning är den som är viktigast i våra liv, kan vi omöjligen få ett liv som är friskt och närvarande i längden, (tredje chakrat). Det här påverkar mage, tarm, bukspottkörtel, binjurar, njurar, lever och galla.

Först när vi bejakar och lyssnar till våra sanna behov och har lärt oss att skilja på den nakna sanningen och rädslans oändliga uttrycksformer kan vi bli uppleva den eftersträvade villkorslösa kärleken, (fjärde chakrat).

Kan vi inte medvetandegöra våra verkliga behov och viljor uppstår tveklöst problem även högre upp i chakrasystemet. Vår oförmåga att uttrycka och förverkliga våra behov ställer till problem med hals, mun, bihålor, hypotalamus m.m, (femte chakrat).

Om vi trots dessa problem och blockeringar prioriterar en andlig ton i de högre chakrorna före våra basala behov är tillgodosedda, kan problem uppstå med personlighetsklyvningar, omåttlig rädsla, panikångest och kraftig energiförlust.

För att vi ska våga lita till vår intuition, (sjätte chakrat), krävs att vi har en god självkänsla/självmedvetenhet som har sin grundplatta i de lägre chakrorna.

Modet att våga överlämna sig till de krafter som gör att vi andas utan att tänka på det, att välskapta barn föds utan att vi är där och tafsar på ritningarna eller om du hellre vill kalla det för Gud eller Universum, kräver att du har tillit till dig själv och god självkännedom som bas att landa i och utgå ifrån.

Tidsåldern inbjuder till att vi ska öppna oss inför ett högre medvetande. Kollektivt ser tyvärr våra liv, det samhälle vi skapat och våra tankebanor helt annorlunda ut. Det leder oundvikligen till konflikter såväl i oss själva, (fysiskt, känslomässigt, mentalt), som i våra relationer om vi inte nu lär oss att lyssna mer lyhört och agera därefter.

Det finns tyvärr inga hållbara genvägar att ta. Allt vi prövat har gång på gång lett oss tillbaka till oss själva. Problemen är kvar, oftast med förnyad kraft och kanske också i nya former.

När resurserna är slut i kroppen och symptomen är många har vi sökt oss till någon som kan hela oss. Det är kanske en läkare eller en terapeut, eller så har vi tagit smärtstillande eller vidtagit andra symptomhämmande åtgärder för att lägga locket på. Kroppen är en underbar budbärare för oss som levererar budskap till oss varje minut. När vi lär oss att lyssna och förstå och respektera oss själva och våra kroppar har vi möjlighet att läka. Det är inte kroppen som överger oss - det är vi som överger den.

Varför inte ta ett medvetet beslut att se din egen skönhet och storslagenhet, (ännu mer). Detta kommande år inbjuder till detta. Så ta chansen att rida på vågen och gör vad du förmår för att förverkliga dig själv - i Kärlekens tecken.

2003-12-21

normal

Färgernas betydelse i våra chakra 1.

BASCHAKRAT:

Är beläget vid könsorganen. Det här chakrat hjälper oss att vara grundade. Det handlar om trygghet, säkerhet, tålamod, vilja, mål, mod och råstyrka. Det är det lägsta chakrat med de lägsta vibrationerna. Det lugna och sakta. Det visar oss livsvilja och motivation. Färgen här är röd.

Om det blir överaktivt:

Aggression, temperamentsutbrott, otålighet, irritation, svårt att vara stilla, krävande och egofixerad. Översexuell. Humöret skiftar fort. Söker spänning för att slippa vara stilla.

Om det blir underaktivt:

Impotens/frigiditet, värk och bekymmer med underlivet. Förvirrad, svårt att ta sig för med någonting, fastnar i gamla mönster och beteenden. Påverkar även livsviljan och vår inre styrka och kraft. Man visar inte att man finns eller vad man vill ha. Har svårt för att hitta en grundmotivation.

NAVELCHAKRAT:

Är belägen strax under och bakom naveln. Det här chakrat hjälper oss att se oss själva som vi är, vår grundkapacitet. Våga lita på sig själv. Det handlar om genomförandet av planering, sexuell njutning och gemenskap. Det handlar också om kreativitet, skapande, vilja och lust. Skapar en längtan efter att komma vidare. Det är det skapande chakrat. Färgen här är orange.

Om det blir överaktivt:

Egenkär och sexuell, stöddig, bestämd, envis/tjurig, okontrollerad aptit och matbegär. Anorexia/bullimi. Man släpper inte in något nytt eftersom man inte kan tänka klart. Man har svårt att ta hänsyn till andras känslor p.g.a känsloturbulensen. Lyssnar inte till andras förslag. Vill mycket men kan inte styra energin dit. Livet blir osäkert då man har svårt att bestämma sig och de inre skapande känslorna tar överhand men kan inte förverkligas då man inte har ro att stanna upp.

Om det blir underaktivt:

Trivs inte med sig själv. Man har dålig tillit till sig själv och andra. Man har svårt att bestämma sig. Känner sig otrygg. Tappar livsviljan, orken och lusten. Upplever sig ensam och misslyckad. Svårt att lyssna till andra. Kan känna sig dränerad, tom och slut. Behöver mycket sömn.

SOLAR PLEXUS CHAKRAT:

Är belägen mitt under brösten i klykan. Det här chakrat hjälper oss att förverkliga, att våga och att tro på oss själva. Det handlar om självförtroende, kommunikation och gemenskap med andra. Att kunna leva med sin kreativitet, inspiration, livsglädje och framåtanda. Här finns viljan att skapa och komma vidare med kontakter och gemenskap. Färgen här är gul.

Om det blir överaktivt:

För självsäker, kör över andra. Ser bara till sina egna intressen. Man är rastlös och socialt splittrad. Har svårt att lyssna till andra. Prestationskrav som är orimliga. Isolering.

Om det blir underaktivt:

Osäker, söker ensamhet. Dålig självtillit och låg självkänsla. Man lider brist på självförtroende och vilja. Man är osäker på sig själv. Man duger inte. Vågar inget. Känner panik och rädsla inför det mesta.

normal

14 chakran nerifrån och upp

Tar endast med det som har med ryggraden att göra här eftersom det är där energierna strömmar som mest i det här sammanhanget.

Chakra 1
Färgen är röd, det är basen av ryggraden, benen, fötterna ända ner till jordens mittpunkt som är en glödande järnkristall.

Chakra 2
Färgen är orange, det är dom nedre ryggkotorna, höfterna.

Chakra 3
Färgen är gul, det är dom mellersta delarna av ryggraden.

Chakra 4
Färgen är grön, det är bröstryggen.

Chakra 5
Färgen är turkos, det är nackkotorna.

Chakra 6
Färgen är indigo, det är tredje ögat.

Chakra 7
Färgen är violett, det ser ut som en gnistrande ametistskiva ovanför våra huvuden.

Chakra 8
Färgen är silvergrå, det ser ut som en stor tratt ovanför våra huvuden som kan variera i storlek och bör hållas så ren som möjligt. Det är vår eteriska antenn uppåt.

Vår eteriska antenn är förankrad ut i våra chakran och vidare ut i våra körtlar i det endokrina systemet. Körtlarna fungerar som en bro mellan ande och materia och översätter den högre frekvensinformationen till ett språk som vårt nervsystem känner igen och som sedan för upp detta till vårt medvetande.

Den eteriska antennen skadas om vi bär på känslor av ilska, hat, vrede, svartsjuka, etc. Den stärks av känslor av kärlek, medkänsla, förlåtande etc.

Chakra 9
Vårt gemensamma medvetande och ansvar att ta hand om varandra och vårt hem moder jord.

Chakra 10
Vårt solsystem som tar emot fotonljus, energier och information från våran galax vintergatan och sänder ut det i sitt planetsystem.

Chakra 11
Vintergatan som tar emot fotonljus, energier och information från dom övriga galaxerna i universum.

Chakra 12
Hela universum med alla dess innevånare.

Chakra 13
Jesus Kristus i sin himmelska ställning med namnet Mikael, eftersom han är den förstfödde före all skapelse och sedan har allting skapats genom honom och för honom.

Chakra 14

GUD

Vi är alla ett med helheten

Illustrationer till texten kan beskådas här:

http://web.telia.com/~u14130484/

normal

Chakra är center av medvetande, inte energi. Det är en västerländsk missuppfattning.