Hem

Vintergatan Galax

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 144316, v2 - Status: normal.
är Galax

Våran galax som vi och vår sol befinner oss i. Man uppskattar att det finns ca 200 miljarder stjärnor i Vintergatan.

Alias: mayu och vintergatan

normal

Vintergatan omges av 11 små satellitgalaxer, av vilka de största är de irreguljära galaxerna Lilla och Stora magellanska molnet. Den närmaste, en sfäroidisk dvärggalax upptäckt så sent som 1994, ligger på avståndet 78 000 ljusår från oss och endast 50 000 ljusår från Vintergatans centrum, 20 000 ljusår över Vintergatans symmetriplan. Tillsammans med dessa ingår Vintergatan i en mindre grupp om ett drygt trettiotal galaxer, kallad Lokala galaxgruppen. Denna ingår i sin tur tillsammans med ett stort antal galaxer i Lokala superhopen.