Hem

Växt Fysisk livsform, Liv

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 397, v7 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
Denna text är importerad från /old/psi/vaext.html
är en sorts Fysisk livsform och Liv

Typ av organism som saknar (nämnvärd) förmåga att förflytta sig men däremot normalt har förmåga att direkt tillgodogöra sig vissa oorganiska ämnen.

Alias: vilda nyttoväxter och växt

normal

En växt är en organism, inte direkt ett djur, men med vissa likheter. Växter och djur innehåller samma biologiska och biokemiska processer. Unikt för växter är emellertid användandet av ljusenergi från solen (fotosyntes) för att byggas upp och för att kunna växa.

I alla tider har människorna använt växter, framförallt inom läkekonsten. Fascinationen över växter som tillskrivits magisk makt har alltid varit stor. I århundranden har sägner spunnits kring magiska växter. Och många berättelser och sagor har förtäljts genom tiderna, inte minst kring häxors trolldomsörter. Ett exempel är den berömda flygsalvan.

Växter har historiskt som läkemedel brukats av människan sedan forntiden. De har spelat en dominant roll i kampen mot sjukdomar i århundraden.

Växter är känsliga för beröring och mottagliga för healing. Flera vetenskapliga metoder pekar på att växter både kan tänka och känna. En enda blomma är mer mottaglig, mer individuell än vad vetenskapen någonsin har vågat drömma om.

Många naturfolk, äger förmågan att interagera och kommunicera med växter. Shamaner möter växtens ande och får råd om hur sjukdomar botas.

På senare tid har även vetenskapen engagerat sig i forskning kring växters intelligens, känslor och eventuella tänkande.

Ur havet utvecklades landväxter från förfäder som var algliknande organismer.

Genom att bidra med syre och ozon till atmosfären gör växterna sig oumbärliga för livetjorden.

Växter skapar föda och energi genom den viktiga fotosyntesen. De skapar även energi via sin andning.

De minsta växterna är millimeterstora och de största kan bli 100 meter.

Man skiljer på land- och havsväxter.

Vatten är det vanligast förekommande ämnet i en växt. Men andra ämnen förekommer, exempelvis de hormoner som styr frögroning och bladfällning.

normal

Växter har använts i många olika sammanhang, i princip så länge som människan har funnits.Tron på att växter har magiska och läkande egenskaper lever fortfarande kvar i vårt moderna samhälle. Förr var magi och medicin samma sak. Och alla visste att häxan kunde bota de hon önskade, men också att hon kunde sända sjukdom på de som ansågs förtjäna den. På gott och ont - kan man tycka då - men i häxbålen förtärdes även massor av kunskap om naturen.

De namn på växter som används i folkmun är ofta relaterade till växtens magiska egenskaper. Och växters medicinska användningsområden härstammar i många fall ur tron på att växters form och/eller färg påverkar olika kroppsdelar.

Varje växt har sin speciella egenskap. Och enligt Aristoteles var de styrda av elementen och påverkade av planeterna. Magitroende personer skördar och sår fortfarande växterna vid speciella tider på dygnet, ofta efter månens olika faser.

Förr kände man till faran i att arbeta med vissa växter. I många år studerade och arbetade man med en speciell växt för att utröna dess speciella egenskaper och påverkan på människor. Mycket av den gamla visdomen har, av olika skäl, gått förlorad och det är viktigt för den som idag ska arbeta med växter, att hitta en bra Flora. Många växter liknar varandra och vissa växter är extremt giftiga.

normal

Korrekt botanisk benämning

En del växter är kända under ett visst namn, till exempel Eukalyptus, men det botaniska namnet är Feberträd, så här kommer en liten sammanställning över de växter som i folkmun kallas för något annat än dess botaniskt riktiga namn.

Akaciaträd - Gummi-akacia

Alm - Engelsk Alm

Aloeharts - Blå Aloeharts

Apelsinträd - Pommerans

Brakved - Sagradabuske

Cypress - Äkta Cypress

Eukalyptus - Feberträd

Ginseng - Amerikansk Ginseng

Gotukola - Sallatspikblad

Hagtorn - Rundhagtorn

Havre - Skuggloska

Jasmin - Parfymjasmin

Johannesört - Äkta Johannesört

Klematis - Skogsklematis

Krokus - Vårkrokus

Kvanne / Angelikarot - Strandkvanne

Läkebetonika - Humlesuga

Läkeverbena - Järnört

Lärk - Europeisk Lärk

Mandarin - Småcitrus

Myrten - Vaxpors

Nejlika - Kryddnejlika

Oregano - Kungsmynta

Ormbunke - Träjon

Rölleka - Röllika

Sandel - Rött Sandelträd

Stormhatt - Äkta Stormhatt

Svart Prustrot - Julros

Tea-tree - Teoljebuske

Timjan - Kryddtimjan

Tussilago - Hästhov

Vänderot / Valeriana - Läkevänderot

Äppelträd - Apel

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.