Hem

Röllika (Achillea millefolium) Ört, Magisk växt, Medicinalväxt, Apiaceae / Umbelliferae

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 310, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Rowena
Denna text är importerad från /old/psi/roelleka.html
är en sorts Ört , Magisk växt , Medicinalväxt och Apiaceae / Umbelliferae
kan vara en del av Lindrande Te

Sårläka är ett av de folkliga namnen på rölleka och det syftar på växtens väl dokumenterade förmåga att läka sår.

Alias: acahillea millefolium, backhumle, jordhumle, karibacka, näsegräs, rölleka, rölleka (achillea millefolium), röllika, röllika (achillea millefolium) och sårläka

normal

Sårläka är ett av de folkliga namnen på rölleka och det syftar på växtens väl dokumenterade förmåga att läka sår. Det visste man redan för flera tusen år sedan och sitt latinska namn fick växten till eriran om dem grekiske hjälten Achilles, som var näst intill osårbar. Soldatört är ett annat namn med liknande bakgrund men då växten galentåra och villfan, är det dess användning i rusdrycker som avses. Artnamnet millefolium, tusenblad beskriverbladens flikighet. I folkmedicinen användes millefoliumbrännvin både in- och utvärtes mot allsköns sjukdomar och betraktades som en verklig hästkur vid kolik.

Röllekeblad ingick i pastor Kneipps grönsaftkur, mäkta populär mot slutet av 1800-talet. Barfota skulle man vandra på den daggvåta ängen och samla in de frächa bladen av rölleka, maskros, källkrasse och körvel. Saften ska sen pressas ur bladen och blir en vitaminrik dryck, soom gör gott i både kropp och själ, sägs det. Och barfotapromenaden i det vackra vår vädret gör nog inte kuren sämmre.

Rölleka är vanlig i hela sverige nedom fjällen och den påträffas också i nästan hela europa och i stora delar av asien. Dess förekomst i nordamerika, australien och nya zeeland beror dock på människan, som gärna tog med sig de mest oumbärliga läkeväxterna, då de sökte en ny tillvaro i fjärran land.

Av vanartiga skolbarn kunde bladen användas för att i rätt ögonblick framkalla näsblod. Bladflikarna slutar nämligen i en vass udd och några torkade blad, instoppade i näsan, kunde med ett lätt slag mot nästippen få blodet att sippra fram, lagom till det fruktade läxförhöret..


normal

N. Röllik. F. Liankärsä-heinä (svintryne). Lappl. Ruljon.
Hos Achillea-släktets två nordiska arter (tavl. 14, 15) hava både mitt- och kantblommorna vit blomkrona, hos röllekan stundom rödlätt. Korgarna äro ganska små, men åtminstone hos röllekan så talrika och tätt förenade till en jämntoppad samling, en blomkvast, att den blir till en av ängsbackarnas mest lysande blommo, och de insektarter, som besöka den för honungens och ståndarmjölets skull, upptaga en lång lista. Anmärkningsvärt är kantblommornas ringa antal, ungefär 5, och deras korta, breda form, fig. 2 och 3. Holken hyser inom sig mellan blommorna tämligen stora blomstödblad (jfr släktet Anthemis), svartbrunt kantade liksom holkfjällen. Då frukterna mogna, utväxer blomfästet på längden, de inre fjällen nå nu högt över de yttre, och korgen, som antager gråbrun färg, erinrar om en liten kotte. De små frukterna falla nu lätt ut, emedan de äro smalare nedtill än upptill, fig. 5; de äro så platta och så förtunnade i kanten, att de av höstvindarna kunna behandlas som flygfrukter. Förtorkad står örten kvar hela vintern liksom många andra korgväxter.

Röllekan har stark kryddlukt och innehåller således flyktig olja, men tillika bitterämne. I dekokt och tinktur är den därför ett nyttigt läkemedel både som magstärkande (jämför malörten) och värkstillande, mot krossår, reumatism m. m. För husmedicinen och apoteken insamlas helst blomställningen i början av sin blomning.

Denna art är mycket allmän på torra backar i hela norden och går även upp på fjällhedarna. Den är i osedvanlig grad föränderlig till storlek, bladsnitt och hårighet allt efter lokalens beskaffenhet.


normal

Röllikans magiska gåva till Dig

Motverkar negativitet och rädslor, och beskyddar själsresor.
Gör en brygd på stjälken och drick innan en förutsägelseritual om händelser, vid behov av styrka, samt för en långvarig kärlek.
Används som skyddsamulett för kvinnor.
Ingår som ingrediens i Lindrande Te.
Lägg blad på vardera öga för att få vackra drömmar.
Tvätta ansiktet dagligen i ett avkok under en längre tid för att strama åt huden.
Motverkar stark mensblödning, reumatism, blåskatarr, förkylning och hemorrojder.
Bra som sårmedel och till omslag vid svullnad.
Används som gurgelvatten vid heshet eller vid dåligt tandkött.
Stimulerar matsmältningen och främjar blodflödet till huden, sänker feber och blodtryck, samt eliminerar blodproppar.

Undvik att använda bladen utvärtes under lång tid, då huden kan bli känslig mot sol och ljus!

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.