Hem

Medicinalväxt Magisk rekvisita, Drog, Växt

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 11953, v8 - Status: normal.
Försteredaktör: fredrik
är en sorts Magisk rekvisita , Drog och Växt

Växter som helar andligt eller fysiskt.

Alias: helande ört, läkemedels örter, läkeväxt, läkeväxter, medicinalväxt, medicinalväxter, medicinväxter, naturmedel, naturmedicin och örtmedicin

normal

Medicinalväxter är läkeväxter som kan användas dels i beredd och dels i oberedd form. Användandet av medicinalväxter är ibland förbundet med magiska föreställningar.

Medicinalväxternas användning är en blandning av erfarenheter och av tro på det magiska. I Kina omkring 2700 f.Kr. trodde man att sjukdomar i övre delen av kroppen botades med blommor och frukter, sjukdomar i nedre delen botades av rötter och jordstammar.

Paracelsus hyste tilltro till signaturläran där man menar att den växt som liknar sjukdomen också är den som botar. Exempelvis ser lungört ut som en människas lungor och ansågs därför bota sjukdomar i lungorna.

Greken Dioskorides läkemedelslära ifrån 50 e.Kr. beskrev 600 växter och dess verkan. Läran kritiserades dock av Paracelsus.

Astrologiläran menade på att varje ört styrdes av en himlakropp som i sin tur påverkade en viss del av människokroppen. T.ex stod bockrot, johannesört och styvmorsviol under Solens inflytande. Därmed ansågs de fungera som botemedel för olika hjärtsjukdomar.

Många av de gamla lärorna har visat sig stämma med modern forskning kring medicinalväxter.