Hem

Nattskatta (Solanum nigrum) Solanum, Medicinalväxt, Magisk växt, Potatisväxt (Solanaceae)

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 542138, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Upplevbart , Solanum , Medicinalväxt , Magisk växt och Potatisväxt (Solanaceae)
kan vara en del av Flygsalva

En ört som innehåller giftiga ämnen, bland annat Solanin.

Alias: nachtschatten, nattskatta, nattskatta (solanum nigrum), nattskugga, nightshade, poisonberry och solanum nigrum l

normal

Nattskattans magiska gåva till Dig

Nattskattafoto
Foto av ung nattskatta som just har börjat blomma.

Hjälper Dig få reda på vad Du egentligen vill, innerst inne.
Ingår i ritualen Min Innersta Vilja.
Renande och ett narkotiskt medel mot hudåkommor, svulster, feber och smärta.

Får ej ätas eller drickas – giftig!

Används enbart på läkarordination.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.

normal

Det svenska namnet på denna växt är en förvrängning av det tyska Nachtschatten, nattskugga, ett gammalt germanskt namn. Det anses liksom det latinska artepitetet nigrum, svart - syfta på bärens mattglänsande svarta färg. Nattskattan är en ettårig potatisväxt med små vita blommor. Ursprungligen hör den hemma i Syd- och Mellaneuropa, men numera är den ett vanligt ogräs i trädgårdar och på avfallsplatser i alla delar av världen. Till vårt land kom den tidigt; nattskattefrön har hittats i gravhögar från bronsåldern.

Hela växten innehåller giftiga ämnen bl.a. solanin, men i mycket varierande mängder. Allvarliga förgiftningar bland vuxna är sällsynta, men barn har stundom blivit mycket illa däran efter att ha ätit bären. Man har även sett exempel på att betande djur kan bli förgiftade av nattskattan. Inte desto mindre användes bladen i äldre tider på sina håll som spenat.

Har tidigare använts som smärtstillande och lugnande medel. I fransk folkmedicin används en gröt av bladen utvärtes som lokalt smärtstillande medel.

Aktiva beståndsdelar: Glykoalkaloider, som är uppbyggda av två komponenter, aglykon (icke sockerdel), som är en steroidalkaloid, och en sockerdel. Steroidalkaloiderna är av två typer med avseende på kvävets placering. Båda typerna förekommer här, främst solanin, som finns rikligast i de gröna, omogna frukterna. Vidare solasonin och solamargin.