Hem

Komponent

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 422944, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Heike

I ritualer är detta ett föremål, ett rörelsechema eller en uttalad fras som hjälper sinnet att fokuseras på ritualens syfte.

Alias: komponent