Hem

Barn Person

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 322, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: wilda
Denna text är importerad från /old/psi/barn.html
är en sorts Person

Barn är människors avkommor.

Alias: barn

normal

Andreas Lantz skriver: En intressant hypotes till varför jordens urbefolkning skulle vara mer paranormalt begåvade än vi är, att vi alla föds med dessa förmågor i olika utsträckning men att vi förlorar den allt eftersom vi blir äldre och allt mer tvivlande till att fenomenen är möjliga. Ett stöd för denna hypotes gavs av Dr Ernesto Spinelli, när han testade telepatiförmågorna hos 2000 barn mellan åldrarna 3 och 6 år, där 3-åringarna hade signifikant högre telepatiförmåga än 6-åringarna. Varför använder forskarna ofta studenter till telepatiexperiment när de betydligt mindre fördomsfulla barnen förmodligen skulle presterat betydligt mer anmärkningsvärda resultat?

Jonas: En del experiment har visat något högre effekt vid test med barn, men jag har inte sett någon metastudie som visar på en positiv korrelation här.