Hem

Kategori Samhälle

Visa ditt intresse

Intresse för samhälle, miljö, politik, ekonomi, social rättvisa, osv. Hur bygger vi ett hållbart samhälle?

Politik

Politik betyder människans angelägenheter enligt grekiskan.

Barn

Barn är människors avkommor.

Etik

En subjektiv värdering av vad man får göra och inte göra. Oftast övergår etiken hos en grupp till regler.

Teologi

Betyder Läran om Gud. Den systematiska, läromässiga framställningen av den religiösa tron. Den kristna teologin indelas i historisk, systematisk och praktisk teologi.

Historia

Kunskap om dåtiden.

Världen

Människornas hem och fysiska verklighet.

Fred

Jag vill att vi alla strävar efter att det skall bli fred i världen.

Krig

Ett tillstånd mellan stater där endera vill skafa sig ett övertag över den andra parten. Oftas upstår krig när utvidning av land eller resurser inte kan nås på fredligt sät.

Levnadssätt

Sätt att leva på. Livsstil.

Stjärnmänniska

De sägs finnas här för att hjälpa Jorden och Jordens människor att hitta rätt igen.

Trosuppfattning

Ett tänkt system för hur det ligger till.

Frimureri

Moderorganisation/samlingsnamn till en mängd organisationer som i grund och botten använder samma system och som försöker förbättra världen.

Alternativ till det som är normalt i samhället

En rörelse eller företeelse som har en åsikt, metod eller lösning som skiljer sig från det som är normalt i det nutida västerländska samhället.

Medlemmar: Hjälpare Diskutanter Söker kontakt Redaktörer