Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Frimureri Brödraskap

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 130, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Joacim
Denna text är importerad från /old/psi/frimureri.html
är Brödraskap

Moderorganisation/samlingsnamn till en mängd organisationer som i grund och botten använder samma system och som försöker förbättra världen.

Alias: freemason, freemasonary, frimurarna, ram, royal arch mariners och royal arch masons

Detta är uppslagsordet för Frimureri. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Brödraskap.

Besök

MYSTICA: Freemasonry

http://www.themystica.com/mystica/articles/f/freemasonry.html

normal

Moderorganisation/samlingsnamn till en mängd organisationer som i grund och botten använder samma system och som försöker förbättra världen. Detta ska ske genom att medlemmarna utvecklar sig själva mentalt och påverkar sin omgivning till att bli positivare.

Den första moderna frimurarorganisationen bildades i London år 1717. Till Sverige kom frimurarorden år 1735. Fastän det s.k svenska systemet av frimureriet har en tydlig kristen trosbekännelse (till skillnad från de synkretistiska frimurarriterna i de anglosachsiska länderna), innehåller det åtskilliga föreställningar från motivkretsar som är centrala i ockultismen, t ex alkemi, astrologi, gnosticism, qabalah, nyplatonism, pentagramsymbolik etc.

Den Svenska Frimurareorden har ca 18 000 medlemmar. Kristna fundamentalister brukar ha dem som ett av sina favorithatobjekt och det figurerar ständigt rykten om djävulsdyrkan och blodsoffer omkring frimurare. Dessa rykten har vanligtvis inte ens en verklighetsbakgrund och bör tas med en (mycket stor) nypa salt.


normal

Frimureriet är världens äldsta ännu verksamma sekulära brödraskap. Det är spritt över större delen av världen och består i grunden av lokala sammanslutningar, så kallade loger.

Frimureriet har i sekler försökt överbrygga religiösa, politiska, sociala och andra klyftor. Dess medlemmar ser frimureriet som en sammanslutning av män (och kvinnor) som engagerar sig i ett meningsfullt och socialt relevant, intellektuellt, filosofiskt och andligt arbete.

Frimureriet har utvecklats från äldre tiders organisationer och har från dessa tagit över kravet att medlemmarna skall ha en tro på ett Högsta Väsen. När det moderna frimureriet, det så kallade spekulativa frimureriet, utvecklade sig skedde en ömsesidig påverkan mellan frimureriet och upplysningens, rationalismens och humanismens tankar. Frimureriet är hängivet tankens frihet, friheten att uttrycka sig och friheten att tro och frimureriet är öppet för alla oavsett bekännelse eller nationalitet som bekänner sig till dess mål och syften.

Frimureriets mål är att lära ut moraliska och andliga värden till dess medlemmar och ge dem en möjlighet till självkännedom och utveckling.
Frimurarna har regelbundna möten där medlemmarna stegvis, i en serie av grader, ges kunskap för att utveckla sig själva i syfte att bättre kunna tjäna sina medmänniskor. Sättet att undervisa är genom rituella draman som följer gammal form och använder gamla tiders murares traditioner på ett allegoriskt sätt och deras verktyg symboliskt. Men även instruktioner, föreläsningar och andra typer av studier finns knutna till varje grad och skede. Den praktiska omsättningen får självklart också sin plats.

Innan en frimurare kan gå vidare från en grad till nästa måste han visa att han tillägnat sig kunskapen i den senast erhållna graden, och integrerat dessa nya kunskaper i de föregåendes.