Hem

Antoine Court de Gebelin ( 1719 - 1784 ) Präst

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 564553, v2 - Status: befäst.
Försteredaktör: kickibj
är Präst
Start 1719
Slut 1784
plats Frankrike

En hugenottpastor som utvecklade den ockulta symboliken i de moderna Tarotkorten.

Alias: antoine court de gebelin och court de gebelin, antoine

normal

Antoine Court de Gebelin var född och uppvuxen i staden Nómes som ligger några mil väster om Avignon. Han kom på sjuttonhundratalet underfund med att de tjugotvå tarotkorten ur stora arkanan motsvarades av de tjugotvå bokstäverna i det hebreiska alfabetet. Denna upptäckt var startskottet för den numerologiska tolkningskonst av tarotkort som kallas kabbalistisk. Det var också de Gebelin som introducerade idén att tarotkorten kan användas som metod för divination.

Gebelin föreslog i en teori (1781) att symboliken från tarotkortens bilder hade sina rötter i det ockulta Egypten och hieroglyferna. Han menade att prästerna infogade dessa symboler i spelkort för att bevara dem för framtiden. Han skrev också att ordet Tarot betyder Thots doktrin/vetenskap.

Hans teorier fick dock läggas på hyllan då de motbevisades av inskriptioner på Rosettastenen. Men andra ockult intresserade personer spann vidare på Gebelins upptäckter och utvecklade den egyptiska teorin.