Hem

Tarotkort Kort

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 84784, v7 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna
är en sorts Kort

Kort som var och ett för sig -enligt gammal tro- innehåller stor symbolik och betydelse.

Alias: tarotkort

Nio i Stavar
Stav-sviten
Livserfarenhet
1 - Magikern
Kort i Stora Arkanan
Den som äger all kunskap inom sig, och som har viljan och kraften att utveckla den i önskad riktning
2 - Översteprästinnan
Kort i Stora Arkanan
Hon är Drottningen i Månens rike som öppnar dörrarna till psyket och det omedvetna, och till drömmarnas förståelse
0 - Narren
Kort i Stora Arkanan
Galningen inom oss som följer sin livstråd och litar på att allt ordnar sig, och som vågar satsa allt utan rädsla för att förlora
15 - Djävulen
Kort i Stora Arkanan
Att bli medveten om illusionen av att vara separerad från andra
12 - Den hängande mannen
Kort i Stora Arkanan
Att släppa kontrollen över det logiska tänkandet, och låta saker och ting ha sin naturliga gång
13 - Döden
Kort i Stora Arkanan
En smärtsam förlust, men nödvändig för att något nytt ska kunna komma
10 - Lyckans hjul
Kort i Stora Arkanan
Att kunna tolka och styra sitt eget öde, beroende på hur man väljer att se på omvärlden utifrån sina egna värderingar
11 - Rättvisa
Kort i Stora Arkanan
Den som kan separera tankarna ifrån känslorna utan en inre konflikt, och som tar konsekvenserna av sitt handlande
14 - Alkemisten
Kort i Stora Arkanan
Den hela människan som är i harmoni med sitt psyke efter en traumatisk upplevelse
16 - Tornet
Kort i Stora Arkanan
Att gå emot det kollektiva medvetandet såsom traditioner och kulturer, för att hitta sin egen sanning
17 - Stjärnan
Kort i Stora Arkanan
Att ha funnit sin egen väg, och sin egen sanning
18 - Månen
Kort i Stora Arkanan
Det kollektiva omedvetandet och det djupaste psyket
19 - Solen
Kort i Stora Arkanan
Ett nytt medvetande som gör att man möter livet som ett nyfött barn; full av glädje och utan fördomar
20 - Yttersta Domen
Kort i Stora Arkanan
En upplevelse av att möta det gudomliga, och att känna en närhet till sin övertygelse om att det man tro på är det riktiga
21 - Världen
Kort i Stora Arkanan
Den fullkomliga människan som dansar livets dans
3 - Kejsarinnan
Kort i Stora Arkanan
Hon är Drottningen i Solens rike, och allas vårt ursprung - Moder Jord
4 - Kejsaren
Kort i Stora Arkanan
Han är Kungen i Solens Rike, den store fadern som strukturerar upp, kräver disciplin och håller på traditionerna
5 - Översteprästen
Kort i Stora Arkanan
Han är Kungen i Månens rike, en andlig lärare och budbärare mellan himmel och jord som visar vägen till kunskap genom yttre faktorer
6 - De älskande
Kort i Stora Arkanan
Motsatsernas dragningskraft till varandra, och deras strävan för att nå en förening
7 - Vagnen
Kort i Stora Arkanan
Den medvetna människan som är beredd att resa inåt för att utforska sitt omedvetna
8 - Styrka
Kort i Stora Arkanan
Att hitta sina potentiella krafter, bejaka dem och ha modet att följa dem
9 - Eremiten
Kort i Stora Arkanan
Att sökandes vandra inåt för att finna sitt innersta centrum
Fem i Bägare
Bägar-sviten
Ett äventyr som kan utmana känslolivet
Fyra i Bägare
Bägar-sviten
Känslomässig trygghet och psykisk stabilitet
Sex i Bägare
Bägar-sviten
Känslomässigt självförtroende i grupp
Sju i Bägare
Bägar-sviten
Psykologiskt utforskande och sökande efter självkännedom
Drottning i Bägare
Bägar-sviten, Hovkort
Hon är drömmande och kan ibland vara överkänslig, men hennes kärlek är äkta och känslorna uppriktiga
Kung i Bägare
Bägar-sviten, Hovkort
Han är trygg i sina förhållanden, och herre över sina känslor
Tre i Bägare
Bägar-sviten
Lycka och glädje som växer när den delas med andra
Två i Bägare
Bägar-sviten
Speglingar och projektioner; "Du och jag" som två separata individer, inte "vi tillsammans" som en enhet
Åtta i Bägare
Bägar-sviten
Modet att uttrycka sina känslor, och våga göra något konkret åt dem
Tio i Stavar
Stav-sviten
Självpåtagna uppgifter är fullbordade
Fyra i Stavar
Stav-sviten
Självkontroll över impulser
Fem i Stavar
Stav-sviten
Att inte veta vad man vill
Sex i Stavar
Stav-sviten
Gemensamma energier
Sju i Stavar
Stav-sviten
Kämpa för sin sak
Åtta i Stavar
Stav-sviten
Att koncentrera sin energi på det som är viktigt
Drottning i Stavar
Stav-sviten, Hovkort
Någon som har personlig styrka och självförtroende
Ess i Stavar
Stav-sviten
En ny impuls
Ess i Bägare
Bägar-sviten
En ny och oförfalskad känsla
Riddare i Stavar
Stav-sviten, Hovkort
Någon som brinner för sin sak
Kung i Stavar
Stav-sviten, Hovkort
En ledargestalt med stark karismatisk personlighet
Nio i Bägare
Bägar-sviten
Att vara psykologisk självsäker och känna empati för andra
Tio i Bägare
Bägar-sviten
Känslomässig fullbordan
Prinsessa i Bägare
Hovkort, Bägar-sviten
En riktig sprallare och flirtis som är öppen för kärleksäventyr
Prins i Bägare
Bägar-sviten, Hovkort
Den seriöse romantikern som vill uppnå bestående relationer
Prinsessa i Stavar
Stav-sviten, Hovkort
Den spontana, öppenhjärtliga och ohämmade
Tre i Stavar
Stav-sviten
Viljan att växa
Två i Stavar
Stav-sviten
Beslut styrda av intuitionen
Ess i Pentagram
Pentagram-sviten
Något nytt som sker i det materiella, och som antar en fysisk form
Fem i Pentagram
Pentagram-sviten
Den fysiska tillvaron utmanas
Fyra i Pentagram
Pentagram-sviten
Fysisk trygghet
Tre i Pentagram
Pentagram-sviten
Fysisk expansion
Två i Pentagram
Pentagram-sviten
En händelse som leder till en fysisk förändring
Åtta i Pentagram
Pentagram-sviten
Målmedvetet fysiskt arbete
Drottning i Svärd
Svärd-sviten, Hovkort
Någon som är lojal och rättvis, sanningens moder
Prinsessa i Svärd
Svärd-sviten, Hovkort
Någon som har galna idéer, och säger vad han tycker och tänker
Nio i Pentagram
Pentagram-sviten
Att känna sig fri i materiell gränslöshet
Prins i Pentagram
Pentagram-sviten, Hovkort
Karriärist och arbetsnarkoman
Sju i Pentagram
Pentagram-sviten
Att ifrågasätta sin materiella och ekonomiska situation
Tio i Pentagram
Pentagram-sviten
Materiell fullbordan.
Sex i Pentagram
Pentagram-sviten
Den fysiska gruppen såsom familjen, arbetskollegorna eller den egna fysiska kroppen
Kung i Pentagram
Pentagram-sviten, Hovkort
Den egna företagaren och en maktlysten materialist
Prinsessa i Pentagram
Pentagram-sviten, Hovkort
Börsspekulanten - någon som tar materiella risker
Ess i Svärd
Svärd-sviten
En ny idé, tanke eller insikt
Fyra i Svärd
Svärd-sviten
Mental ro för att man vet vad man tycker
Tre i Svärd
Svärd-sviten
Intellektet utvecklas med eller utan hänsyn till hjärtat
Fem i Svärd
Svärd-sviten
Mentala föreställningar utmanas
Kung i Svärd
Svärd-sviten, Hovkort
Domaren - den som är säker på vad som är rätt och fel, och vet vad som gäller
Nio i Svärd
Svärd-sviten
Att vakna upp ur en livslögn
Prins i Svärd
Svärd-sviten, Hovkort
Någon som kan vara påstridig i sina åsikter, en sk "Besserwisser"
Sex i Svärd
Svärd-sviten
Mental stimulans från andra - att slå sina kloka huvuden ihop
Sju i Svärd
Svärd-sviten
Tankar kring existentiella, esoteriska och metafysiska frågor
Tio i Svärd
Svärd-sviten
En idé som är färdigutvecklad
Åtta i Svärd
Svärd-sviten
Intellektuell fokusering och målmedvetenhet
Två i Svärd
Svärd-sviten
Att kunna skilja ut och välja antingen eller
Drottning i Pentagram
Hovkort, Pentagram-sviten
Lilla Moder Jord - bullmamman och örtgumman
normal

Om Tarotkorten

TAROT kan man tänka sig betyder Lagen om att allt roterar, och den grundläggande strukturen i Tarot-leken bygger på siffror. Varje kort i den Stora Arkanan har inte bara ett numeriskt värde, utan också en romersk siffra som placerar det i ordningsföljd.
Talen representerar faktiska krafter i naturen, och beskriver en process som skapas genom tiden, och det är dessa faktorer man använder sig av i sin kortläggning.

Kortens betydelse är givetvis relaterade till själva frågan, men GRUNDBETYDELSEN är densamma, oavsett frågan, eller vilken sorts Tarot-lek man använder.
Det enda Du egentligen behöver veta är siffrornas betydelse, kortens betydelse i Stora arkanan, samt vilket element de olika sviterna i Lilla arkanan är kopplat till.
Allt annat är vidaretolkningar och Din igen personliga upplevelse av kortens betydelse.

Skulle ett kort komma upp och ned vid en läggning, kan det bero på någonting som gör att energin inte kan flöda fritt, till exempel:

· Outvecklad - energin är närvarande, men på en lägre nivå,
· Förlorad kraft och styrka
· Blockerad eller reserverad energi
· Ofullständigheter
· Opassande
· Energin är förnekad
· Bara närvarande i drömmar

Själv brukar jag inte direkt haka upp mig på om kortet ligger upp och ned, eller inte, utan jag registrerar det bara som i förbifarten.

Jag har valt att göra tolkningen ur ett jungianskt perspektiv, vilket jag lärde mig på en 1-årig Tarot-utbildning av Marie-Louise Cronstedt, och symbolbeskrivningen är från A. E. Waite / P. Colman Smiths kortlek.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.

normal

Tarot-lekens uppbyggnad

En Tarotlek består av 78 kort, eller egentligen 77 + 0 (Narren), uppdelad i två delar; den Stora arkanan som står för det sakrala (heliga), och den Lilla arkanan som står för det profana (världsliga). För att göra en mycket grov indelning kan man säga att Stora arkanan behandlar Ditt psyke, det som ligger i Ditt omedvetna, medan Lilla arkanan representerar verkligheten och det världsliga.

Stora arkanan består av 21 + 0 kort (7 x 3) och representerar själen, himlen, talet tre, det gudomliga och den psykologiska utvecklingen. Den beskriver helt enkelt vår livsresa; från Narrens rena tillstånd, till det stadiet i livet när man känner sig i fullkomlig harmoni med omvärlden.

Korten i den Lilla arkanan består av 56 kort, uppdelat på 52 + 4, dvs Ess – Kung + en Page i varje svit; Stavar, Svärd, Bägare och Pentagram (brickor eller mynt). Varje svit är numrerad från 1 (ess) till 10, men Page, Riddare, Drottning och Kung utgör de så kallade hovkorten, och är, till skillnad från de övriga korten i respektive svit, onumrerade (10 x 40 + 16 = 56).

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.

normal

Tarot är inte alls komplicerat. Det är absolut inte ett antal kort som ska läras utantill, utan de är en fullständig enhet som bygger på hur vi spontant uppfattar världen omkring oss. Men det har skrivits så många böcker om vad tarot är, varifrån de kommer och hur de ska användas och tolkas att man blir alldeles vimmelkantig. Då är det lätt att tro att tarot är svårt att förstå, men det är det inte. Och det beror på att de inte kommer från något förståndigt snille eller från ett sällskap av högt skolade mystiker. Nej, tarotkortens innehåll ska närmast ses som ett allmänpsykologiskt arvegods som har slipats fram ur mänsklighetens gemensamma själ likt ”en kollektiv dröm”. Med andra ord, tarotkorten kommer helt enkelt från oss själva! Om man ser hur korten hänger ihop med varandra till den inre karta de tillsammans är, kommer man att känna igen dem som sina egna inre bilder. Tarot är alltså inte svårt ur ett intellektuellt perspektiv. Man måste inte läsa många böcker eller ha ett särdeles bra minne – tvärtom! Tarot är det omedvetnas språk där tid, rum och logik bryter samman. Att tolka tarot är därför en konst. En konst att läsa mellan rader, se mönster och helhet. Tarot är inte bara det på vilket du projicerar din inre visdom och får kunskap därom. Nej, genom korten fördjupas ditt seende avsevärt. En tarotstjärna är ett kaos, den visar på en oändlig möjlighet. Att tolka den är att lyfta fram en ”annorlunda ordning” ur ”mellanområdet” där den inre och yttre världen inte är åtskilda och symbolerna är levande.

normal

Tarotkort heter också tarokkort och användes flitigt av zigenarna och det finns många olika tarotelkar att välja bland. Det sägs att man får inte införskaffa/köpa en egen lek utan måste få den som gåva för att förutsägelserna ska bli äkta.