Hem

Tarot-utbildning Utbildning

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 550613, v2 - Status: normal.
är Utbildning

En grundkurs där Du får lära Dig både kortens symboliska betydelse och siffrornas påverkan, samt sviternas koppling till de fyra elementen; Luft, Vatten, Eld och Jord.

Alias: tarotkurs, tarot-utbildning, tarotutbildning och utbildning i tarot

normal

12e, 19e, 26e november samt 3e december

En gedigen utbildning där Du förutom grundkunskaperna som ges i helgkursen, även får lära Dig betydelsen av kortens symboler och Tarot-lekens hela sifferuppbyggnad, samt utveckla Din egen intuition som sierska.

För att erhålla diplom krävs 36 närvarotimmar och godkänt slutprov.

Program

- Tarotlekens uppbyggnad

- Kortens koppling till människans psyke

- Stora Arkanans uppbyggnad

- Siffrorna 0-5

- Siffrorna 6-10

- Stora Arkanans symboler och betydelse

- Lilla Arkanans koppling till de fyra elementen

- Svärd- och Stavsviten

- Bägar- och Pentagramsviten

- Hovkorten

- Skillnader och likheter med en vanlig spelkortlek

- Fördjupning i kortens visdom

- Siffrornas betydelse vid jämförelse med korten (Stora Arkanan)

- Kortens likheter i uppbyggnad (S:a Arkanan)

- Själen berättar - Zornas läggning

- Årshjulet - Att spå i framtiden

- Korten i praktiken

- Frågor med en vald huvudtolkare

- Belysning av problem

- Sierskans etik och moral

- Hur Du bemöter klienten

För mer info gå in på www.zorna.se

Maila Din anmälan till: utbildningscentrum@zorna.se