Hem

Kort i Stora Arkanan Tarotkort

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 84787, v11 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna
är en sorts Tarotkort

Stora Arkanan består av 21 + 0 kort, och behandlar Ditt psyke, det som ligger i Ditt omedvetna.

Alias: arcana major, högre arcanan, kort i stora arkanan, major arcana, stora arkanan, tarottrumfer och trumf

10 - Lyckans hjul
Kort i Stora Arkanan
Att kunna tolka och styra sitt eget öde, beroende på hur man väljer att se på omvärlden utifrån sina egna värderingar
11 - Rättvisa
Kort i Stora Arkanan
Den som kan separera tankarna ifrån känslorna utan en inre konflikt, och som tar konsekvenserna av sitt handlande
12 - Den hängande mannen
Kort i Stora Arkanan
Att släppa kontrollen över det logiska tänkandet, och låta saker och ting ha sin naturliga gång
13 - Döden
Kort i Stora Arkanan
En smärtsam förlust, men nödvändig för att något nytt ska kunna komma
14 - Alkemisten
Kort i Stora Arkanan
Den hela människan som är i harmoni med sitt psyke efter en traumatisk upplevelse
15 - Djävulen
Kort i Stora Arkanan
Att bli medveten om illusionen av att vara separerad från andra
16 - Tornet
Kort i Stora Arkanan
Att gå emot det kollektiva medvetandet såsom traditioner och kulturer, för att hitta sin egen sanning
17 - Stjärnan
Kort i Stora Arkanan
Att ha funnit sin egen väg, och sin egen sanning
18 - Månen
Kort i Stora Arkanan
Det kollektiva omedvetandet och det djupaste psyket
19 - Solen
Kort i Stora Arkanan
Ett nytt medvetande som gör att man möter livet som ett nyfött barn; full av glädje och utan fördomar
1 - Magikern
Kort i Stora Arkanan
Den som äger all kunskap inom sig, och som har viljan och kraften att utveckla den i önskad riktning
20 - Yttersta Domen
Kort i Stora Arkanan
En upplevelse av att möta det gudomliga, och att känna en närhet till sin övertygelse om att det man tro på är det riktiga
21 - Världen
Kort i Stora Arkanan
Den fullkomliga människan som dansar livets dans
2 - Översteprästinnan
Kort i Stora Arkanan
Hon är Drottningen i Månens rike som öppnar dörrarna till psyket och det omedvetna, och till drömmarnas förståelse
3 - Kejsarinnan
Kort i Stora Arkanan
Hon är Drottningen i Solens rike, och allas vårt ursprung - Moder Jord
4 - Kejsaren
Kort i Stora Arkanan
Han är Kungen i Solens Rike, den store fadern som strukturerar upp, kräver disciplin och håller på traditionerna
5 - Översteprästen
Kort i Stora Arkanan
Han är Kungen i Månens rike, en andlig lärare och budbärare mellan himmel och jord som visar vägen till kunskap genom yttre faktorer
6 - De älskande
Kort i Stora Arkanan
Motsatsernas dragningskraft till varandra, och deras strävan för att nå en förening
7 - Vagnen
Kort i Stora Arkanan
Den medvetna människan som är beredd att resa inåt för att utforska sitt omedvetna
8 - Styrka
Kort i Stora Arkanan
Att hitta sina potentiella krafter, bejaka dem och ha modet att följa dem
9 - Eremiten
Kort i Stora Arkanan
Att sökandes vandra inåt för att finna sitt innersta centrum
0 - Narren
Kort i Stora Arkanan
Galningen inom oss som följer sin livstråd och litar på att allt ordnar sig, och som vågar satsa allt utan rädsla för att förlora
normal

Kommer inte ihåg författaren...

Eftersom du frågade efter tarotkort, kommer här en kort översikt av tarotkortens symbolik:


1MagusMan som söker kunskap;svaret han söker
2PåvinnanIntuition; inspiration; undermedvetet minne; bristande förutseende.
3KejsarinnanMänsklig förståelse; kvinnlighet; sensualism; skönhet och lycka
4KejsarenManlighet; oberoende; kreativitet; handling.
5ÖversteprästenRådgivning; rättvisa; helande.
6De ÄlskandeEtt val; ett beslut.
7VagnenFramåtskridande; framgång; risk för nederlag.
8RättvisanFörsiktighet visavi andras råd; man förlorar kontrollen över sitt öde.
9EremitenTiden; visdom; avskidhet.
10ÖdeshjuletFörändring; försiktighet; det eviga kretsloppet.
11StyrkanViljestyrka; annalkande fara.
12Den hängde mannenAnnpassningsförmåga; vilja att lära; omstörtande förändring och offer.
13DödenGenomgripande förändring; återfödelse.
14MåttlighetMåttlighet; nåd; begränsningar.
15le diabloFienden; försiktighet.
16TornetStraff; högmod; gudomlig inspiration.
17StjärnanPånyttfödelse; glädje; räddning.
18MånenOsäkerhet; föränderlighet.
19SolenGlans; hälsa; rikedom; tillgivenhet; förräderi.
20DomenStraff eller belöning; det slutliga målet.
21VärldenAndlig och materiell fullbordan.
0NarrenÖdet; lyckans växlingar; slutet.

Uppläggningen här kallas Kelterkorset och använder bara de tidigare nämnda 22 korten.

1. Ett kort väljs ut att representera frågepersonen; det kallas signifikatorn.
2. Frågepersonen blandar de övriga korten, kuperar dem, och lägger dem i en hög ett stycke till vänster om signifikatorn.
3. Det översta kortet i högen vänds upp från sidan (så att det förblir i samma läge som förut) och läggs ovanpå signifikatorn. Det kortet representerar frågepersonens nuvarande livs och arbetsvillkor.
4. Det andra kortet läggs på tvären över det första och står för vad som närmast kommer att påverka frågepersonens beslut.
5. Det tredje kortet läggs ovanför signifikatorn och de andra två och representerar vad som slutligen kommer att hända.
6. Det fjärde kortet läggs under de andra och representerar de influenser ur det förflutna som berör frågepersonen och den fråga hon ställer.
7. Det femte kortet läggs till höger om mittgruppen och står för det närmaste förflutna.
8. Det sjätte kortet läggs till vänster om mittgruppen för att representera faktorer som kan komma att påvekra frågan i en nära framtid. Dessa första sex kort ger en bild av frågepersonen och hennes problem och avslöjar också en del detaljer hon inte själv sagt något om. De sista fyra korten som läggs i rad till höger om de andra kommer med tarotens svar på frågan.
1. Det första, nedersta kortet står för hennes nuvarande situation och kan vara ett direkt svar på frågan.
2. Det andra kortet står för människor och faktorer som kan påverka svaret.
3. Det tredje kortet avslöjar frågepersonens innersta känslor som hon mycket väl kan ha förtigit.
4. Det sista kortet står för den slutliga utgången av allt de föregående korten indicerat.


normal

Stora Arkanans uppbyggnad

Talet sju (77 kort + 0) är det som människan upplever som en korsning mellan gudomligt och jordiskt; hennes vilja att sammanföra motsatserna, samt hennes hemligheter.
Sju består av 3 + 4, där treans symbol är en trekant och representerar det sakrala (själen och himlen), och fyrans symbol är en fyrkant och representerar det profana (kroppen och jorden). Denna symbol kan ses på kortet Alkemistens tunika i RWs lek.

När det gäller Stora Arkanan är siffrornas betydelse också viktig, men där befinner dom sig på en högre nivå. Kortet Yttersta Domen har siffran 20, dvs 2+0, och tvåorna står ju bl a för möten, men här är det människan som möter sin gudomlighet, alltså ett möte på en högre nivå än Lilla Arkanans möten.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.

normal

Människans strävan efter harmoni

Om man lägger ut Stora arkanan i tre rader med sju kort i varje rad, kan man säga att kort 1-7 representera det manliga och kvinnliga, kort 8-14 människans vandring på jorden, och kort 15-21 strävan efter fullkomlighet. Man kan också se att kort nr 1, 8 och 15 visar på ett sönderfall, medan 7, 14 och 21 visar en återförening.

Kort 1-7 är en form av Big Bang; hur människan skapades ur allting.
Det som var helt (Magikern) delades itu och blev till kvinnliga och manliga energier ur ett inre (Översteprästinnan och Översteprästen) och ett yttre (Kejsarinnan och Kejsaren) perspektiv.
Ur dessa energiers förening (De Älskande) - även kallat det allkemiska bröllopet- kom människan (Vagnen).

Kort 8-14 är människans väg till insikt om att hon är både kropp OCH själ; hon gör en djupdykning i sitt inre för att hitta sin sanna styrka (Styrka eller Lust) att följa sitt inre ljus
(Eremiten).
När hon gjort det kommer hon till sitt innersta centrum (Ödeshjulet eller Lyckans Hjul) som ger henne kunskapen att kunna skilja på rätt och fel, men också att se vad som finns bakom allting (Rättvisa).
Hon upptäcker att saker och ting inte var som hon hade trott (Den Hängde), och då hon förstår det dör den tanken eller uppfattningen undan (Döden).
Hon stiger upp till medvetandet igen och har därmed utforskat sitt inre andliga liv, och kan i och med det finna balansen mellan kroppen och själen (Allkemisten eller Måttlighet).

Kort 15-21 handlar om människans väg till fullkomlighet och harmoni med kosmos och allt omkring oss.
Just när vi tror att vi är fullkomliga dyker tvivlet upp (Djävulen) som ger oss illusionen av att vara skild från sin gudomlighet. I det läget gäller det att se genom illusionerna och slänga ut alla falskheter (Tornet), för att hitta sin egen sanna väg och våga stå naken inför den (Stjärnan).

I vår jakt på att finna oss själva kan vi lätt gå vilse, för det finns vissa saker man inte kan få fram, hur djupt man än gräver (Månen), och enda sättet att komma vidare är att förlåta och börja om på nytt (Solen).
När vi gör det möter vi det gudomliga inom oss (Yttersta Domen eller Domedagen) och blir därmed ”fullkomliga” människor som lever i harmoni med allt och alla (Världen).

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.

normal

Siffrornas betydelse vid jämförelse av korten

För att lättare förstå siffrornas betydelse i Stora Arkanan kan man lägga ut dom bredvid varandra enligt följande:

Narren – Eremiten – Månen = 0, 9, 1+8 = 9; den omedvetna människan söker i sitt inre och hamnar i sitt djupaste psyke där han får en ny kosmisk medvetenhet, och inser att han ingår i något större; det kollektiva omedvetna.

Magikern – Ödeshjulet – Solen = 1, 1+0, 1+9 = 10; den viljestarka människan finner sitt inre centrum där han känner att han kan förlåta gamla oförrätter och låta dom undan, för att sen bli medveten om att han ser andra människor i ett nytt ljus.

Översteprästinnan – Rättvisa – Yttersta Domen = 2, 1+1, 2+0; här möts intuitionen och samvetet och samarbetar, så att människan kan skilja ut det som känns riktigt för henne, och på därigenom möta det gudomliga inom henne.

Kejsarinnan – Den hängande mannen – Världen = 3, 1+2, 2+1; kvinnans mage växer och hon föder ett barn som inser att livet har något mer att erbjuda än det rent materiella, och söker sig därför tillbaka till sitt ursprung.

Kejsaren – Döden – Narren = 4, 1+3, 0; alla fysiskt levande varelser måste dö, men ingår ändå i livets stora cirkel.

Översteprästen – Alkemisten = 5, 1+4; den kunskapssökande människan som finner ett sätt att integrera kroppen med själen, och uppnå harmoni.

De Älskande – Djävulen = 6, 1+5; kärleken och harmonin mellan två människor kan splittras, om endera parten börjar känna stark äganderätt, eller bli för beroende av den andre.

Människan – Tornet = 7, 1+6; människan som gör en inre resa för att hitta sitt sanna jag.

Styrka – Stjärnan = 8, 1+7; genom att ha bejakat sina inre krafter, får hon också modet att målmedvetet våga gå ut och stå för det som hon känner är sant för henne.

Eremiten – Månen = 9, 1+8; risken att söka så djupt inom sig, att man blir vansinnig, eftersom niorna också står för att förlora sig själv till den grad att man blir psykiskt sjuk.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.

normal

Kortens likheter i uppbyggnad

Ett tredje sätt att visa människans utveckling i Stora Arkanan, ser man klart och tydligt om man fortsätter på den påbörjade tråden, och lägger ut dom enligt följande:

Narren – Eremiten – Månen; människan söker i sitt inre och hittar det djupaste omedvetna; det som är så långt inom oss att det inte går att förstå, t ex rymdens oändlighet.
I alla tre korten förekommer ljuset i någon form; i Narren är det solen, i Eremiten stjärnan och i Månen är det den tomma solen (okunskapen) som blivit fylld med kunskap, men det har skett i det undermedvetna (därav både solen och månen).

Översteprästen – Alkemisten – Magikern – Ödeshjulet – Solen; den kunskapssökande människan hittar en väg att nå inre balans, och med hjälp av sin vilja utvecklas han och upptäcker att det är han som skapar sitt öde, och kan därför medvetet börja skapa det.
I dessa fem kort är det de fyra elementen som är den påtagliga likheten; på kortet Översteprästen står han mellan de fyra elementen, i Alkemisten finns dom i form av vattnet, vingarna (luft), marken och den gyllene solen (eld). På Magikerns kort ligger dom på bordet, i Ödeshjulet finns dom i hörnen, och i Solen är det blommorna (jorden), fjädern (luften), själva solen (elden) och människan (som ju dels består till 80% av vatten, och dels har känslor).

De Älskande – Djävulen – Översteprästinnan – Rättvisa – Yttersta Domen; harmonin splittras och människan känner sig separerad från sitt högre jag. Hon vänder sig inåt till sin inre kunskap för att se igenom illusionen, och använder medvetandet till att skilja åt sanningen från lögnen, och förenas därefter med sitt högre jag igen.
Här är det de manliga och kvinnliga energierna som är huvudinnehållet; både på De Älskande och Djävulen finns manligt och kvinnligt representerade i form av nakna människor, (dessutom är både ängeln och djävulen är bevingade). I Översteprästinnan och Rättvisan är det pelarna som symboliserar motsatserna, och i Yttersta Domen är det den fysiska energin som symboliseras av kropparna, och den andliga energin som symboliseras av ängeln.

Vagnen – Tornet – Kejsarinnan – Den hängande mannen – Världen; människan tar vagnen ner i sitt inre för att söka vem han är egentligen, och bryter mot alla konventioner som säger hur man måste vara, och vågar leva livet. För att hitta tillbaka till sina rötter, sitt ursprung, så förstår hon att hon inte kan behålla sitt materiella tänkande, utan släpper kontrollen över det för att därigenom återupprätta förbindelsen med Moder Jord och universum.
Det handlar givetvis om människan, och hennes sökande efter fullkomlig harmoni. I Vagnen är energiernas motsatser representerade i form av en svart och vit sfnix, och i Tornet är det en man och en kvinna som kastas ut, men i mitten på dessa två kort befinner sig människan och hennes sanna jag. I kortet Kejsarinnan representerar motsatsernas förening av det svarta och vita i hennes klänning, som föder det röda, dvs kroppen, och i Den hängande mannen är det föreningen mellan det röda och det vita (kroppen och själen) som blir en harmonisk enhet där människan utgör det femte elementet.

Styrka – Stjärnan – Kejsaren – Döden – Narren; genom att bejaka sin lust och acceptera sin sanning, får människan modet att våga sätta upp regler och normer för vad som gäller, och vågar också själv leva efter dom. Detta går givetvis bra, till någon annan kommer på något som gör att det gamla och förlegade måste vika undan för att nya reformer och regler ska kunna göra sig gällande.
I dessa kort kan man säga att det är acceptansen och bejakandet som är huvudsaken; kvinnan bejakar sin lust genom att böja sig mot den, och i Stjärnan bejakar hon sin sanning genom att böja sig mot vattnet. I Kejsaren, Döden och Narren handlar det mer om ett accepterande; vi accepterar lag och ordning även om vi inte direkt är överförtjusta. Vi accepterar döden utan att ifrågasätta den, och alla har vi väl en tendens att acceptera galningen inom oss.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.