Hem

Djävulen Djävul

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 38097, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Harlekin
är Trobart och Djävul

Djävulen kan betyda olika saker, det kan vara den kristna onda varelsen som även kallas t ex Lucifer och Satan, eller så kan dessa namn vara helt olika varelser och då för vissa också vara goda...

Alias: belial, belsebub, djävulen, lucifer, satan och shaitan

normal

Om Belsebub

En Demon med ett relativt vanligt namn är Belsebub eller Belzebus enligt vissa källor. Även om Belsebub är ett vanlig namn för oss svenskar så hittar jag honom bara i en bok, och det är I Jörgen Peterzéns Magi . Trots att han skriver att hans information kommer ifrån diverse Persiska, hellenska, judiska och kristna källor och i detta fallet ifrån Salomons böcker som även Crowley använde finns han inte omnämd av Crowley. Men jag tyckte att det var kul att ta upp honom i alla fall.

Han citerar salomo så här: Och nu befallde jag Belsebub att framträda och jag placerade honom i högsätet och frågade: 'Varför, o furste, är du ensam härskare över alla demoner?' och han svarade mig: 'På grund av att jag är den enda som är kvar av alla de himlens änglar som nedstörtades. Jag var förste ängeln i den första himlen, och kallades Belsebub. Och nu kontrollerar jag alla de som är bundna i Tartarus.' Salomo frågar så vad som är hans uppgift och får som svar: 'Jag störtar kungar. Jag allierar mig med främmande tyranner. Jag placerar mina demoner i folks sinnen och får dem att älska det orimliga och därmed är de förlorade i himlen. Och präster och framstående män för jag på villovägar och de börjar tillbe mig. Min högsta önskan är att förstöra hela världen, så att jag får frid.'

normal

Djävulen, Satan och Lucifer

Djävulen och Satan är inte samma person, inte heller är Lucifer någon av dem. Djävulen är den raka motsatsen till Gud, delvis förstöraren, då Gud är skaparen.

Satan å andra sidan, är en av Guds utsända, för att pröva människornas tro, och han har sedan fallit för ondskan och djävulen. Lucifer - ljusbringaren, var en av Guds änglar, men av någon anledning gick han över till Djävulen och blev en fallen ängel.

Vill påstå att satan är Samael som av de kristna ersattes med Lucifer (som i överhuvudtaget inte nämns i bibeln, utan ett annat ord för morgonstjärna och brukar ses som Venus.)

Kort sagt är inte Lucifer en figur inom den kristna eller judiska tron som kan stödjas genom skrift annat än st. Jeromes små missar. Inom Kabbalah ryktas det om att att Samael var en av ärkeänglarna och hade sin plats bland sefirorna, men efter fallet finns nu endast Daath kvar som navelsträng till Kliffoth.

Varken Satan, Lucifer eller djävulen skall ses som egennamn på ärkeängeln som gjorde uppror mot Gud/Jahveh. I Bibeln, Jes 14:12, ser vi det de flesta teologer och kristna tolkar som ärkeängelns fall. Här nämns en fallande morgonstjärna, dock ser vi i King James Bible och Darby-utgåvan att Lucifer blivit ett namn i översättningen (How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!).

Är det ett översättningsfel, eller är det verkligen Guds motståndares sanna namn? Vi kan inte veta. Dock ser vi ett ganska tydligt mönster hos andra kända änglar att deras namn avslutas med -el, av Gud brukar vara en populäraste översättningen av denna ändelse. Gabriel, Mikael, Uriel, Samael.
Samael, som poängteras ovan, hade sin plats bland ärkeänglarna och är den ärkeängel som stämmer bäst överens med Satan. Vi ser Samael bland annat i Enochs Bok (The Book of Enoch) lite om Samael.
Samael skall dessutom vara Motståndarnas (det vill säga, de fallna änglarna - demonerna) ledare. Det finns religiösa texter som även hävdar Samael vara Dödens och/eller Giftets Ängel, dvs den som utför grovgörat åt Gud när det gäller att ta dödmänniskor.
Enochs Bok skriver också vid ett flertal tillfällen Satan som plural, the Satans, och här ser vi en klar parallell till att Satan inte används som egennamn utan snarare som en benämning på motståndare till Gud eller människor i allmänhet.

Så vem är Satan, Lucifer, Djävulen, Hin Håle, Isamael, Samael, Simoon eller vad vi väljer att kalla honom? Vilken religion har rätt?
Kristendomen har varit snabb med att uppdatera sin version av honom så fort någon protesterat eller motbevisat dem, från att vara en ängel har han blivit en demon med horn, treudd och svans i Helvetets lågor till att vara syndafyllt inflytande på människan till avsaknad av Gud. Personligen tror jag kyrkan knappt själva vet var de har Satan längre, och kanske är detta precis vad han vill?

normal

Lite mera om djävulen

Djävulen har många namn: Asmodeus, Beelsebub, Belial, Bockfot, Fan, Gammel-Erik, Hin Håle, Hin Onde, Horn-Per, Lucifer, Mefistofeles, Mörksens furste, Pocker, Satan, Skam, Skrutt, Svarte-Petter.
En fransk medeltidslegend upplyser att sakristianen i ett kloster hade gjort det mest träffade djävulsporträttet i hela landet. Djävulen själv tog anstöt av konterfejet, uppsökte sakristianen och hotade att det skulle gå honom illa om han inte ersatte den infama bilden med en behagligare. Två nätter Lyckades sakristianen driva ut honom med korstecken och vigvatten, men när djävulen misslyckats för tredje gången lagade han så att sakristianen greps av glödande åtrå till en ädel dam som förmådde honom att själa dyrbarheter ur klostrets skattkammare och sendan fly med henne. Så snart det besatta paret gett sig av väckte djävulen alla munkarna och fick dem att sätta efter de flyende. Damen såg de inte åt sådant är inte tillåtet för en munk, men sakristianen överföll de, släpade honom till klostret och spärrade in honom. Därpå kom djävulen på ett nytt besök och lovade att om sakristianen ändrade karikatyren skulle han bli hjälpt ur fängelset, och nu kunde denne inte motstå erbjudandet. Nästa morgon mötte klosterbrödena till sin förvåning sakristianen som uppträdde som ingenting hänt. När de uprödra påminde honom om gårdagens händelser såg han ytterst förvånad ut och sade att det måste gälla någon annan; själv hade han hela natten sovit i sin säng. Bröderna begav sig nu i all hast till fängelsecellen där de fick se djävulen själv sitta i ett hörn i munkkåpa, och när de steg in flög han med ett brak upp igenom taket efter ha slagit klorna i den fete munkkocken, som han släppte i huvudet på de andra bröderna. Dessa bad nu sakristianen tusen gånger om ursäkt. Denne höll sitt löfte och mildrade djävulskarika-tyren till en behagligare bild. Därefter bekände han allt hänt för den älste av munkarna och fick syndernas förlåtelse. Damen som han ärnat enlevera ångrade bittert sin förvillelse och fick också förlåten av gud.

Så tar de alla varandra i hand i broderlig enhet, och i sin desperation far till Valhall för sitt sista stora ekumeniska sammanträde. Gudarnas skymning sänker sig. Nattens korpar har flugit fram för att frambringa Loke, som har satt eld på Valhall med Infernots brännande treudd. Ragnarök är fullbordad. Glöden från ett nytt ljus är fött ur natten och Lucifer har rest sig, för att än en gång förkunna: Detta är Satans tidsålder! Satan Härskar över jorden...

normal

Djävulen = satan = en fallen ängel
hade sex med den första kvinnan Eva.

Ny Bibeltolkning:

Det står skrivet att ormen frestade Eva och fick henne att synda (1 Mos. 3:4-7). Denna orm kunde samtala med människan och kände också till Guds förbud att inte äta av frukten på Kunskapens träd. Alltså måste ormen ha varit en andlig varelse i deras närhet. Upp 12:9 säger, “Och han, den store draken, ormen från urtiden, han som kallas Djävul och satan, han som förför hela världen...”. Detta visar att ormen kallas satan och att denna “orm från urtiden” är den som frestade Eva. Bibeln säger vidare att ormen kastades ner från himmeln. Alltså var han en andlig varelse.

För att förstå vem ormen var så måste vi veta vem satan är. Därför måste vi avgöra vem denne andlige varelse var som blev nedkastad från himmeln. Denna orm som blev nerkastad från himmeln måste ursprungligen ha varit skapad som en god varelse vars mål var fullkomlighet. Det fanns ju ingen i Edens lustgård som inte var skapad av Gud. Dessutom så kunde ju ingen fullkomlig varelse falla och begå synd.

En del spekulerar i att denna andliga varelse, “Ormen”, fanns före skapelsen som en ond motpol till Gud. Men förutom den fallna människan, så existerar inget på jorden som är en motsats till Guds syfte med skapelsen. Så det är helt otroligt att någon ond varelse redan skulle ha existerat som Guds motståndare.

Om det ursprungligen funnits två herrar i universum, så hade deras motsatta mål kolliderat och universum hade då aldrig skapats. Därför var denna andliga varelse först skapad för godhet men föll senare och blev satan. Denna varelse kunde tala med människan, han kände Guds vilja och han kunde även fresta människan. Och denna varelse kunde efter att han fallit och blivit satan, dominera människans tanke och ande, oberoende av tid och plats. Och få människan att leva ett liv i ondska i tusentals år.

Vem passar in på en sådan beskrivning ? Bara änglar är utrustade med sådana gåvor. Vi vill först inte tro att en ängel kan begå en sådan synd. Men låt oss ändå gå vidare med detta antagande. Om det någonstans i Bibeln finns en antydan om att en ängel frestade människan att synda, då måste satan ha varit en ängel.

Ref:
http://www.ettl.co.at/uc/swedish/6t3.htm#I5


normal

Satan has been the best friend the church has ever had, as he has kept it in business all these years! -Anton Z LaVey

normal

Djävulen är den motsatta aspekten i skaparens 2-faldiga natur.