Hem

Solomon Magiker

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 407097, v3 - Status: normal.
är Magiker

I romerska historieskrifter nämns en kung Solomon eller Salomo, regent över området runt Israel ca 900 f.Kr. Sedan romartiden är han känd som författare och kunnig i magi och svartkonst.

Alias: salomo, salomon och solomon

normal

Solomon eller Salomo har gått till historien som författare till den första läroboken i demonologi, Salomos Testamente.
Det finns många böcker utgivna i Solomons namn. Dessa kan dock inte bindas samman med kung Solomon på något sätt. De är skrivna på 1200-talet, mer är 2000 år efter Solomons död.

I romerska historieskrifter (som är kända för att vara trovärdiga) omnämns en kung Solomon som skulle ha regerat området runt Israel omkring 900 f.Kr. De nämner även hans ockulta kunskaper och att han skulle ha praktiserat magi och svartkonst.
En del historiker har menat att en sammanblandning skett med den kung Salomo som tillskrivits författarskapet till Ordspråksboken i Bibeln, och som - mycket riktigt - var kung över ett område runt Israel vid just denna tid.

Hur det nu må vara med den saken, så finns bland Salomos böcker bl.a. dessa:

Salomos nycklar, Lemegeton, Herbarium Salomonis, Shemhamforash, Salomonis Regis och Hygromantia Salomonis.