Hem

Ordspråksboken Helig skrift

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 552742, v3 - Status: normal.
är Helig skrift

Ordspråksboken tillhör Gamla Testamentets vishetsböcker. Flera av ordspråken tillskrivs kung Salomo.

Alias: ordspråksboken

normal

Ordspråksboken är en av GT:s böcker och till en del nära besläktad med äldre Egyptiska skrifter.
Vissa partier stämmer nästan ordagrant överens med en vishetsbok med egyptiskt ursprung som dateras till ca 1000 f.Kr.
Enligt traditionen påstås Salomo vara författare - och det kan han ha varit till vissa stycken - verket kommer ur olika tidsepoker och tros inte ha varit färdigsammanställt förrän ca 400 f.Kr.