Hem

Solomons testamente Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 652281, v3 - Status: normal.
är Bok
Behandlar Exorcism, Änglar, Svart magi och Demoner

Bok som felaktigt tillskrivits Solomon (Salomo) - en ren demonologi skriven ca år 0

Alias: solomons testamente

normal

Salomos Testamente handlar om demonerna som styr världen och de antidemoner, dvs. änglar, som kan fördriva dem.

Boken tillkom vid tiden för Kristi födelse och är alltså ca 1200 år yngre än den mer kända Salomos Nycklar. Båda har sagts vara skrivna av samme författare - vilket är omöjligt, då denne Salomo levde på 900-talet f.Kr.

Salomos formler för djävulsfördrivning och utdrivande av demoner går i praktiken ut på att tillkalla den ängel som står i motsatsförhållande till demonen ifråga.

Demonernas kung är Belsebub för att han är den siste som är kvar av alla de fallna änglarna.