Hem

Exorcism

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 108, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Manna
Denna text är importerad från /old/psi/exorcism.html
är Praktiserbart , Trobart och Upplevbart

Läran och utförandet av andeutdrivning

Alias: anderening, andeutdrivning och utdrivning

normal

Angående andeutdrivning.

Att driva bort en ande kan ske på många, många olika sätt.

I den kristna världen är det klassiska tillvägagångsättet; exorcism. En term som väcker skräck och bestörtning hos de flesta som sett filmen med Max Von Sydow i en av huvudrollerna.

Att fenomenet är synnerligen vanligt och inte alls lika dramatiserat i många andra kulturer har de dock ingen aning om.

Tips på hur man driver bort en besvärlig ande:

Om besvären bara är lätta;
ignorera saken och ge ingen som helst uppmärksamhet (och genom den; energi) åt någonting som manifesterar sig inne i ditt sinne eller utanför.
(De flesta är dock så nyfikna att de inte kan låta bli att rikta sin uppmärksamhet mot det som händer även om de kanske på ytan känner rädsla inför saken. Vilket är helt okej. Passa då på att studera fenomenen till du tröttnar helt och innerligt).

Om besvären är värre;

Starka sinnesintryck är inte populära för en ande.
Dofter av citron, svavel, vitlök (innehåller mycket svavel), etc. Lukta en bra stund när problemen uppstår och/eller elda det som rökelse (var försiktig med svavlet bara, ångorna är giftiga).
Höga ljud är inte heller populära. (Alla som bevittnat en buddhistisk religiös diskussion vet att gapandet dessförinnan för att rensa platsen från ovälkomna andar t.o.m. kan jaga bort en meditativt inställd västerlänning.)
Skarpa synintryck som solsken, starka lampor och liknande gäller likaså.
Kalla bad, etc kan också fungera fint.
Sysselsätt din kropp och dina sinnen tillfullo med annat. Ingen uppmärksamhet alls bör ges fenomenen.
Andar har ofta svårt med att korsa rinnande vatten om de inte bärs över av en mänsklig värd. Vid problem kliv över en bäck, en trädgårdsslang eller vad som helst som finns tillgängligt.
Salt kan fungera också. Häll ut en tjock linje och kliv över.

Om besvären är rena terrorn;
Andar behöver vitalenergi för att fungera på det fysiska planet. Poltergist-fenomen upphör när andens energi tar slut. Det gäller alltså se till att dränera anden på energi och klippa trådarna som ger den kraft.
Men den vanligaste terrorn sker naturligtvis inne i psyket. Mardrömmar, depression, ångest etc.
Den viktigaste faktorn i dessa fall (om det är så att man själv har dessa problem och vill ge sig i kast med dem) är att undersöka hur gärna man vill bli av med sin gäst. Och i detta fallet får man bara reda på det via handlingar. Vad gör du för att bli av med fanskapet? Vad är du villig att göra? Hur länge är du villig att bekämpa detta? I samma grad som du handlar, i samma grad har du styrka att bekämpa och driva ut en ande. En handling säger mer än tusen ord (och tankar).
Känns det som om du inte har kraft nog? Kalla på din egen ande, kalla på mer kraft ur dig själv.
Har du inte kunskap nog? Skaffa dig kunskap! Internet och bokhandlarna är fulla med böcker att läsa.
Har du inte tid? Då är dina problem egentligen inte tillräckligt besvärande för dig.

Hur vet man om besvären orsakas av en ande eller ej?
Även om man kan se energier, former, andar och liknande kan
det kan vara svårt att upptäcka en dylikt på sig själv.
Men principen bör vara densamma;
Utgå från din egen perception, din egen känsla, din intuition, din egen upplevelse och din egen verklighet.

Obs! Detta innebär INTE att man ska låta bli att konsultera den medicinska expertis som finns tillgänglig eller undvika mediciner av olika slag om grava problem uppstår! Det ena utesluter INTE det andra.

För mer information:
www.astralpulse.com
Robert Bruce´s bok: Practical Psycic Self Defence
Dion Fortunes bok: Psycic Self Defence
http://www.ghostweb.com/pesky.html

normal

Exorcism enligt Katolska kyrkan

A Simple Exorcism for Priests or Laity
Prayer Against Satan and the Rebellious Angels
Published by Order of His Holiness Pope Leo XIII.

The following is a simple exorcism prayer that can be said by priests or laity. The term “exorcism” does NOT always denote a solemn exorcism involving a person possessed by the devil. In general, the term denotes prayers to “curb the power of the devil and prevent him from doing harm.” As St. Peter had written in Holy Scripture, “your adversary the devil, as a roaring lion, goeth about seeking whom he may devour.” (1 St.Peter 5,8) The Holy Father exhorts priests to say this prayer as often as possible, as a simple exorcism to curb the power of the devil and prevent him from doing harm. The faithful also may say it in their own name, for the same purpose, as any approved prayer. Its use is recommended whenever action of the devil is suspected, causing malice in men, violent temptations and even storms and various calamities.
It could be used as a solemn exorcism (an official and public ceremony, in Latin), to expel the devil. It would then be said by a priest, in the name of the Church and only with a Bishop's permission.

Prayer to St. Michael the Archangel
In the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. Most glorious Prince of the Heavenly Armies, Saint Michael the Archangel, defend us in “our battle against principalities and powers, against the rulers of this world of darkness, against the spirits of wickedness in the high places” (Eph., 6,12). Come to the assistance of men whom God has created to His likeness and whom He has redeemed at a great price from the tyranny of the devil. Holy Church venerates thee as her guardian and protector; to thee, the Lord has entrusted the souls of the redeemed to be led into heaven. Pray therefore the God of Peace to crush Satan beneath our feet, that he may no longer retain men captive and do injury to the Church. Offer our prayers to the Most High, that without delay they may draw His mercy down upon us; take hold of “the dragon, the old serpent, which is the devil and Satan”, bind him and cast him into the bottomless pit ... “that he may no longer seduce the nations” (Apoc. 20, 2-3).

Exorcism
In the Name of Jesus Christ, our God and Lord, strengthened by the intercession of the Immaculate Virgin Mary, Mother of God, of Blessed Michael the Archangel, of the Blessed Apostles Peter and Paul and all the Saints. (and powerful in the holy authority of our ministry), we confidently undertake to repulse the attacks and deceits of the devil. Lay people omit the parenthesis above.

Psalm 67 God arises; His enemies are scattered and those who hate Him flee before Him. As smoke is driven away, so are they driven; as wax melts before the fire, so the wicked perish at the presence of God. V. Behold the Cross of the Lord, flee bands of enemies. R. The Lion of the tribe of Juda, the offspring of David, hath conquered. V. May Thy mercy, Lord, descend upon us. R. As great as our hope in Thee.

(The crosses below indicate a blessing to be given if a priest recites the Exorcism; if a lay person recites it, they indicate the Sign of the Cross to be made silently by that person.)

We drive you from us, whoever you may be, unclean spirits, all satanic powers, all infernal invaders, all wicked legions, assemblies and sects. In the Name and by the power of Our Lord Jesus Christ, + may you be snatched away and driven from the Church of God and from the souls made to the image and likeness of God and redeemed by the Precious Blood of the Divine Lamb. +

Most cunning serpent, you shall no more dare to deceive the human race, persecute the Church, torment God's elect and sift them as wheat. + The Most High God commands you, + He with whom, in your great insolence, you still claim to be equal. “God who wants all men to be saved and to come to the knowledge of the truth” (I Tim. 2,4). God the Father commands you. + God the Son commands you. + God the Holy Ghost commands you. + Christ, God's Word made flesh, commands you; + He who to save our race outdone through your envy, “humbled Himself, becoming obedient even unto death” (Phil.2,8); He who has built His Church on the firm rock and declared that the gates of hell shall not prevail against Her, because He will dwell with Her “all days even to the end of the world” (Matt. 28,20). The sacred Sign of the Cross commands you, + as does also the power of the mysteries of the Christian Faith. + The glorious Mother of God, the Virgin Mary, commands you; + she who by her humility and from the first moment of her Immaculate Conception crushed your proud head. The faith of the holy Apostles Peter and Paul, and of the other Apostles commands you. + The blood of the Martyrs and the pious intercession of all the Saints command you. +

Thus, cursed dragon, and you, diabolical legions, we adjure you by the living God, + by the true God, + by the holy God, + by the God “who so loved the world that He gave up His only Son, that every soul believing in Him might not perish but have life everlasting” (St.John 3, 16); stop deceiving human creatures and pouring out to them the poison of eternal damnation; stop harming the Church and hindering her liberty. Begone, Satan, inventor and master of all deceit, enemy of man's salvation. Give place to Christ in Whom you have found none of your works; give place to the One, Holy, Catholic and Apostolic Church acquired by Christ at the price of His Blood. Stoop beneath the all-powerful Hand of God; tremble and flee when we invoke the Holy and terrible Name of Jesus, this Name which causes hell to tremble, this Name to which the Virtues, Powers and Dominations of heaven are humbly submissive, this Name which the Cherubim and Seraphim praise unceasingly repeating: Holy, Holy, Holy is the Lord, the God of Hosts.

V. O Lord, hear my prayer.
R. And let my cry come unto Thee.
V. May the Lord be with thee.
R. And with thy spirit.

Let us pray.

God of heaven, God of earth, God of Angels, God of Archangels, God of Patriarchs, God of Prophets, God of Apostles, God of Martyrs, God of Confessors, God of Virgins, God who has power to give life after death and rest after work: because there is no other God than Thee and there can be no other, for Thou art the Creator of all things, visible and invisible, of Whose reign there shall be no end, we humbly prostrate ourselves before Thy glorious Majesty and we beseech Thee to deliver us by Thy power from all the tyranny of the infernal spirits, from their snares, their lies and their furious wickedness. Deign, O Lord, to grant us Thy powerful protection and to keep us safe and sound. We beseech Thee through Jesus Christ Our Lord. Amen.
V. From the snares of the devil,
R. Deliver us, O Lord.

V. That Thy Church may serve Thee in peace and liberty: R. We beseech Thee to hear us.

V. That Thou may crush down all enemies of Thy Church: R. We beseech Thee to hear us.

(Holy water is sprinkled in the place where we may be.)

normal

Jag har nu jobbat aktivt med andeutdrivning och kanalisering i fyra år och vill dela med mig lite.

Vad är en andeutdrivning?

Vad är grunderna i andeutdrivning? Vad är en ande? Hur kan en ande besätta en människa? Vad händer under en andeutdrivning? Vad händer när anden lämnar huset eller platsen? Vad händer efter utdrivningen?

Detta är frågor som ständigt dyker upp. Nu har jag tänkt att skriva lite om vad jag har upplevt under mina andeutdrivningar och om hur jag jobbar.

Vad är orsaken till en andeutdrivning?

När någon behöver hjälp med en andeutdrivning finns det många orsaker bakom det. Jag har varit med om att människor lämnar sina hus efter att ha blivit plågade av andar.

Bullleranden.

Denna ande för oväsen och rumsterar om. Man kan höra steg, dörrar som smäller, bankande i väggarna, skrik, musik, problem med elektriska apparater, lampor m.m. Många har även berättat att anden rullar ut toalettpapper :) Ibland kan anden suga energi från människor, vilket kan leda till huvudvärk, tryck i huvudet, illamående och yrsel. I värre fall har jag även upplevt våldsamma och sexuellt trakasserande andar. Vanligtvis är bulleranden platsbunden och händelserna inträffar oftast vid en speciell tidpunkt. Anden förflyttar sig också i bestämda energifält. Aktiviteten är starkast mellan kl. 01 och 05 under natten. Det är inte ovanligt att vanliga människor blir vettskrämda och funderar på att ringa en psykiater :) . Vissa börjar till och med fundera på att flytta. Detta är inte nödvändigt eftersom det finns hjälp att få.

Släpanden, klibbanden, klisteranden, förföljelseanden är ganska lik bulleranden, men denna förföljer dig och släpper inte taget om dig. Det är denna typ av ande som medierna tycker det är svårast att arbeta med. En del av dem kan man få över till andra sidan, liksom anden kan gå vidare till sina nästa liv. Detta kan ske på ca 20-30 minuter, men i svårare fall kan det ta en hel dag. Detta gäller även för bulleranden.

Gengångare är ingen ande.

Det är en materialiserad energi som är bunden till platsen. Det finns många orsaker till varför detta kan uppstå. Det kan t.ex. röra sig om mord och andra otrevliga händelser. Eller när en person har gått samma runda varje dag och i många år. Då stannar energin kvar och kan sätta sig i väggar, tak, golv och till och med i gamla föremål. Så tänk på det nästa gång du besöker en loppmarknad. När energin är på topp kan du se den bilda en gestalt som ljudlöst glider genom rummet och försvinner. Denna visar sig alltid på samma vis. Den vill inte styra till bråk eller oväsen. Om man går in i energin blir man nästan iskall. Samma sak som man kan känna i buller- och klibbandens energifält.

Så vad händer under en andeutdrivning?

Under en andeutdrivning går mediet vanligtvis genom huset och hittar andens energi. När mediet sedan fått en översikt över vad och vem som befinner sig i huset sätter sig mediet ner med levande ljus, levande ljus drar till sig andar. Efter det börjar mediet kommunicera med anden i ett meditativt tillstånddeltanivå. Då kan mediet förmedla orsakerna till att anden är där. Ibland får mediet även veta andens namn, vilket årtal det rör sig om och olika händelser kring anden. Dessa upplysningar kan man sedan ofta kolla upp och få bekräftade.

Mediet kommer sedan att förklara för anden att han/hon är död, och att mediet vill hjälpa anden över till andra sidan (andevärlden). För att anden ska gå öppnar mediet en cirkel av ljus och kärlek. Det är nu viktigt att be om beskydd från hjälpare under utdrivningen och att de träder in i en cirkel kring oss. Ljuscirkeln kommer att fungera som en portal mot andevärlden. Mediet ber anden att gå mot ljuset och följer anden över. Om anden vägrar får mediet invokera förstärkning från skyddsänglar. Och ärkeänglar kan träda in och ta anden med sig till andra sidan. När anden försvinner händer det ibland att det blir en energi drop-out. Detta kan resultera i att glödlampor. speglar och liknande kan krossas, eller i oljud som att dörrar smäller osv. Mediet ber sen om att cirkeln ska stängas och tackar för beskyddet under utdrivningen.

Det kan ta 1-2 veckor för att det ska bli lugnt i huset, p.g.a. den stora energiförändringen som sker. Man kan märka det genom knackningar, knirrande och bankande i tak, golv och väggar. Detta är självklart helt normalt och, i det stora hela, ofarligt. Även om det kan verka skumt.