Hem

Skyddsängel Guide, Ängel

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 336, v8 - Status: normal.
Försteredaktör: esrange
Denna text är importerad från /old/psi/skyddsaengel.html
är en sorts Guide , Upplevbart , Trobart och Ängel

Väsen satta att skydda mänskliga individer från faror

Alias: guardian angel, skyddsguide, skyddsängel och änglavakt

normal

Amerikanskan Karyn Martin-Kuri har specialiserat sig på att mot en avgift om 50 dollar för en halvtimme samtala med klientens skyddsängel. Kommunikationen med skyddsängeln går bra även per telefon. När Martin-Kuri talar med sin klient per telefon, får hon samtidigt kontakt med vederbörande skyddsängel, som ju står strax bakom klienten.

Martin-Kuri har också startat ett specialprojekt för Saddam Hussein. Hon försöker förmå så många skyddsänglar som möjligt att ta kontakt med hans skyddsängel. Vi får se om det hjälper.


normal

De knackar, visslar, ropar ert namn, vickar på sängen och gör allt de kan för att fånga er uppmärksamhet. De kan till och med skicka ut radiovågor. Om ni ställer in radion på en tom del av bandet kan de åstadkomma ett gällt ljud. Men tro mig, de vill absolut inte göra någonting som skrämmer er. Gör de det behöver ni bara säga: Sluta med det där. Du kan göra det på något annat sätt. Jag hör dig, men låt bli att vicka på sängen.

Jag ska berätta hur långt vi kan gå. Ni kan faktiskt be att ett meddelande - det här kommer verkligen att låta misstänkt, men jag säger det i alla fall - ska sändas till er med hjälp av ljus. Medan ni sitter i bilen på väg hem kan ni säga till Gud Fader eller Gud Moder att arketyperna: Låt mig se en bil med bara en strålkastare om svaret är jag. Låt mig se helljus om svaret är nej. Vi kan faktiskt manipulera ljus. Vi kan göra det i ert hem, eller manipulera vattenledningen - två droppar från kranen betyder nej, en droppe betyder ja. Vi kan slå av och på ljus på grund av att vi är elektriska varelser. Vi gör det för att tala om att vi fortfarande är hos er. Det är ett sätt att säga: Hej, vi är här.

normal

Änglar finns på alla nivåer. Från de personliga som finns allra närmast oss till de änglar som är utsatta att vara väktare för hela världsdelar, städer, planeter eller galaxer eller healing änglar. Det finns en oändlig mängd änglar. De finns även långt ner i devarikena.

Änglarna har en sk hierarki. Vilket innebär är att de kan ta hjälp och rådfråga varandra uppåt om din ängel inte har svar du söker så kan den ta reda på svaren åt dig. Detta gör din personliga skyddsängel genom att kontakta de änglar som har kunskap i dina frågor. Änglarna blir på detta sätt som en andlig hårddisk där alla information kan hämtas och tas in för den som lärt sig lyssna.

En ängel kan med andra ord kanalisera energi och information genom ord, bilder och känslor från andra änglar. Änglarna har alltså mästare över sig som de kan rådfråga precis som vi människor tar den hjälpen genom kanalisering eller ett medium. Det är anledningen till att änglakontakter när de etableras blir så rena.

http://www.sinnligkunskap.se/reiki/anglamassage/meny.htm

Det finns även änglar omkring oss som egentligen är en förlängning av vår egen änglakropp.

För att få kontakt med dem behöver vi tänka och agera från hjärtat - till alla levande varelsers bästa. I änglarnas värld kan ingen skadas. Så änglarna svarar inte på feghet, egoism, hjärtlöshet, lögner osv. Genom att älska, känna kärlek och respekt för oss själva och medmänniskorna så kan vi leva i samklang med änglarna.

normal

Skyddsänglarna av Jean Galot - ur Osservatore Romano

"Varje kristen är omgiven av en omedelbar närvaro av en eller flera änglar, vars uppgift är att ansikte mot ansikte skåda Fadern, som den kristne själv inte kan se men tror på.

Denna kontemplativa uppgift överstiger det som begreppet skyddsängel uttrycker.

Ängeln som beledsagar de kristnas liv är inte bara utsänd till att skydda och bevara det kristna livet. Han ger bistånd för att leda det i enlighet med det ljus i vilket han skådar Fadern, och ser Guds planer angående varje livsöde.
Det är ängelns uppdrag att styra det på vägen mot Fadern.

Så uppmanas också varje troende att bli medveten om närvaron av en ängel, som på ett hemlighetsfullt sätt beledsagar honom och gör honom delaktig av det ljus som kommer av att hans ängel står inför Faderns ansikte."