Hem

Energi Individual

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 97, v13 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/psi/energi.html
är en sorts Individual

Kraft. Enligt fysiken består allt av energi. Ingen vet dock vad energi är, man tror det är rörelse (vibrationer).

Alias: alltings energi, det raka flödet, energi, kraft och plasma

normal

Energin är allt och inget på samma gång, den bara 'finns'.

Livscykeln är en skugga, ett fotavtryck, av energin. Livscykelns frekvens bildar en vibration i universum.
Vad som lever i ett givet ögonblick är vilket som.

Varje himlakropp och levande kropp såväl som rymden är energi men i olika slags form, olika spektrum, olika avtryck.
Vägen till medvetenhet om energin är varje persons sinnen, tillsammans med den inre känslan av att 'leva'.

Enligt principen att vitt innehåller alla färger så kan energi delas upp i lika många olika storheter som det finns färger, nyanser ...

Jordiska medvetenheten är hos varje person tagen för given. Att jorden snurrar med en viss fart och att vårt solsystem rör sig åt ett visst håll är det inte många som tänker på i vardagen.

Fysiska (= människans) sinnen reflekterar en persons förmåga att urskilja olika nyanser av smak, doft, färg, ljud, känsla och intuition och ger därmed personen ifråga ett fylligare liv.

Miljöbaserade parametrar, sådant som lever mellan olika personer, reflekteras av tid, pengar, ord, temperatur, tryck, intensitet, bild, ... i det oändliga.
Logiska sinnen baseras på När, Var, Hur, Vem, Varför, Vad som kan (också dessa) nyanseras i det oändliga.

Tekniska sinnen baseras på snabbast, långsammast, störst, minst, bredast, djupast, tidigast - också de kan nyanseras i det oändliga.

Konceptuella sinnen bygger nya, annorlunda världar, baserat på en idé av något slag ... baserat på tanken som landar
hos en viss person och genererar ett handlingsmönster som i sin tur resulterar i en sak, ett föremål en - av ett
oändligt antal olika - skugga|skuggor av energins allomfattning ... enligt Tao's principer att när väl Tao formulerats, så har också Tao upphört att existera.
Dvs. Tao kan aldrig tyglas utan 'bara finns'.

En skugga|avbild som bildar en ny avbild: ett nytt föremål, roll, familj, värld som ideologier, tekniker, logiker
alla formas kring i en aldrig sinande energiström ... baserat på en kraft och energi som olika personer|livsformer
lägger på att ackumulera, tolka, transformera och kreera nya ... vad det nu blir i en ständigt pågående förädling,
materialisering ... av energin.

normal

Rörelseenergi

Inom fysiken så finns det olika former av energi, jag ska ge en kort beskrivning av följande:

- Rörelseenergi (Kinetisk energi) är energi som skapas i samband med rörelse, man definierar rörelseenergi följande:
En partikels kinetiska energi Ek är lika med arbetet partikeln kan utföra på grund av sin rörelse.
Formeln för rörelseenergi är:

Ek =mv²/2 m är massa, v är hastigheten (hastighetsvektorn)