Hem

krippaklippa

Ändra sidan Detaljer
Medlem 57076, nivå 6, ämne 580973, v1
Kallar sig krippaklippa
Kön Man
Kontakt E-post
Uppdaterad 2005-08-28

är Medborgare i Paranormal.se

Presentation

Är intresserad av det som inte 'syns' i vardagen.
Rörelsen, flödet, hur natur och människa interagerar.
Speciellt relationer mellan människor, och hur och
varför vi agerar som vi gör tillsammans.

Utövar quigong seddan ett par år tillbaka.
Var en extrem teoretiker som försökt kartlägga
'livet' i vardagen i syfte att försöka förstå.
Har med tiden blivit mycket känsligare för vad
som händer rontomkring mig.

Teosofi tror jag på som ett komplement till alla
de religioner som finns runtomkring oss. Dvs att
i grunden menar varje religion samma ska.

Läsa av och försöka förstå har varit viktigare än
att utöva och förändra för mig under åren.

Vill påstå att Isaac Asimov är en möjlig teosof
utifrån de sf-böcker han skrivit. Böckerna speglar en
person med mycket vitt och brett spectrum och som
skrivit sina böcker utifrån sina iaktagelser.

Arbetar med metaforer och modeller för att beskriva
och förstår komplexa system. Börjar finna känslan
och kraften i strukturerna, kan bara ana mäktigheten
och det gör mig 'liten' i känslans värld.

Har bland annat skapat

en text om Energi