Hem

Känsla Perception

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 144468, v6 - Status: normal.
Försteredaktör: HexDoktor
Denna text är importerad från /old/psi/emotion.html
är en sorts Perception

Signaler från sinnesceller som får hjärnan att skapa känsla är något som sker spontant. Känslor kan sägas vara ett naturligt och personligt sätt att värdera eller förhålla sig till någon eller något.

Alias: emotion, emotional experiences, emotionella problem, känsla, känslonivå, känslonivåer och känslor

befäst

Outtryckta känslor lagras i kroppen och blir en del av vårt undermedvetna. Genom att låta värkande kroppsdelar 'tala' kan en frigörelseprocess ske. Man kan då få tillgång till mycket mer energi än tidigare eftersom det krävdes energi för att låsa delar vår energi i blockerade känslouttryck.

Barn kan, som bekant, inte tala, och kan därför inte göra mycket mer än att skrika för att få utlopp för sina känslor. Allt kan troligen inte förmedlas, vilket leder till att väldigt många minnen från barndomen lagras på cellnivå i stället.

normal

Den Stanfordutbildade läkaren Leonard Laskow har länge studerat sambandet mellan känslor och hälsa. I sin forskning om herpes har han upptäckt nyckelmönster som håller kvar ohälsa eller sjukdom i kroppen. Det är svårigheter att följa känslor, att ta emot kärlek, uppleva njutning, frigöra ilska, att förlåta, samt att känna tillit. Problem med att hantera någon av alla dessa känslor kan ofta spåras till hur man blev bemött som ett litet barn. Laskow anser att det är viktigt för människors läkningsarbete att man identifierar vilket mönster man sitter fast i.

Han har utvecklat en metod för att använda kärlek som transformerande kraft till läkning som han kallar holoenergetic (holistisk healing med energi). I princip går det ut på att man blir medveten om de känslomönster som man behöver frigöra och därefter går in i dem och aktivt frigör dem med hjälp av andning och energihealing.

Att förlåta och försonas är också en viktig del av denna process att släppa på gamla, negativa känslomönster. Att acceptera sig själv helt och fullt är en form av självkärlek. Ökat medvetande om oss själva är en förutsättning för att kunna omvandla ett sjukdomsmönster till ett hälsosamt mönster.

normal

Undertryckta känslor skapar sjukdomar

Känslor sätter sig i kroppen som olika sjukdomar om vi undertrycker dem eller inte vågar ta fram dem till ytan.

Ilska sitter ofta i käkarna (ofta är vi spända där). Detta gäller både ilska till andra och ilska till oss själva, som inte kommit till uttryck. Vissa människor kan ha så mycket ilska i käkarna att de hackar tänder på nätterna. Det finns ett samband mellan ilska och hudsjukdomar. Om vi inte får fram vår frustration kan den sätta sig som en hudsjukdom.

normal

Känslan går före förnuftet när hjärnan ska välja.

Detta konstaterande kommer bl.a. från hjärnforskaren Damasio som genom en rad experiment kunnat fastställa det som de flesta av oss redan vet - vi reagerar snabbare via känsla (rädsla, skräck osv.) än genom förnuftigt tänkande.

Fysiologiskt går detta också att mäta och fastställa. Huden förändras snabbt när känslan är inblandad - vi svettas, även om vi inte märker det själva. Fenomenet kallas GSR - Galvanic skin response.

Känslor ger organismen motiv att ta hänsyn till vad som orsakat känslan (bränt barn skyr elden). Känslor förstärker alltså inlärning.
Utan känslomässig värdering av handlingar och de konsekvenser som kan tänkas följa skulle viljan inte haft någon mening.

normal

Det finns sex grundkänslor som alla har och som visar sig likadant oavsett vilken kultur vi växer upp i: glädje, sorg, ilska, förvåning, avsky och rädsla.

Dessa grundkänslor finns också hos djur som hund, apa och andra högtstående däggdjur.

Inlärda känslor ingår i ett socialt sammanhang och är alla förknippade med någon eller något. Till dessa hör stolthet, tacksamhet, skamsenhet, skuldmedvetenhet osv.
Dessa inlärda känslor tror forskarna kommer sig av att hjärnan skapar dem av signaler som sinnescellerna i kroppen sänder ut.
En känsla som t.ex. förväntan skulle då uppstå beroende på hjärnans belöningssystem - dvs. den inlärda verkan av en tidigare upplevd orsak.

För att en känsla ska bli medveten för oss krävs en lång process - ett samspel mellan sinnesceller från olika kroppscentra och nätverk i hjärnan.

Man tror sig dock veta att pannloberna och limbiska systemet är de delar i hjärnan som tillsammans med den ursprungliga delen, hjärnstammen, skapar medvetandet om känslan.